YURTHABER

Hakimin, siyasilere "kutlama ziyareti" etik bulunmadı

Yargı Etiği Kurulu, hakimlerin, belediye başkanı, milletvekili seçilen arkadaşlarına kutlama ziyaretinde bulunmasının, sosyal medyadan tebrik etmesinin etik olmadığına hükmetti - Karardan: - "Seçim sırasında yapılan konuşmalar ve tartışmalar bazen oldukça çetin geçebilmekte ve siyasi parti üyesi olanlar ya da parti taraftarları arasında çok ciddi gerginlikler yaşanabilmektedir. Bu durumda, sosyal medya aracılığıyla ya da toplum tarafından bilinir ve görünür şekilde makamda hayırlı olsun ziyaretinde bulunulmasının, seçimi kazanamayan diğer partilerin taraftarları ile toplum tarafından nasıl yorumlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır"

KEMAL KARADAĞ - Yargı Etiği Kurulu, hakimlerin, belediye başkanı, milletvekili seçilen arkadaşlarına kutlama ziyaretinde bulunmasının, sosyal medyadan tebrik mesajı paylaşmasının etik değerlere aykırı olduğu sonucuna vardı.

Yargıtay'da yürütülen Yargı Etiği Reformu çalışmaları kapsamında, geçen yıl kurulan Yargı Etiği Kurulu, hakimlerin davranışlarının etik olup olmadığı konusunda karar vermeyi sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yargıtay'da görevli bir tetkik hakimi, yakın arkadaşının belediye başkanı veya milletvekili olması nedeniyle onları sosyal medya üzerinden kutlamasının ya da makamda ziyaret etmesinin yargı etiği ilkelerine uygun olup olmadığına yönelik tavsiye istedi.

Başvuruyu inceleyen Kurul, hakimlerin, belediye başkanı veya milletvekili seçilmeleri dolayısıyla yakın arkadaşlarını sosyal medya üzerinden kutlamasının ya da hayırlı olsun ziyaretinde bulunmasının yargı etiği ilkelerine uygun olmadığına hükmetti.

Kurulun bağlayıcı olmayan tavsiye niteliğindeki kararında, sosyal medya aracılığıyla kutlama mesajı gönderilmesinin veya makamda "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunulmasının, bu görevlere seçilen kişilerle yakın dostluk ve arkadaşlık ilişkisine yönelik bir gösterge olabileceği vurgulandı.

Kararda, Yargıtay Yargı Etiği İlkelerindeki "Hakim, sosyal medya kullanırken öz denetim yapmak suretiyle siyasi, etnik, mezhepçi, cinsiyetçi ve benzeri paylaşım yapmaz." hükmü hatırlatıldı.

"Hakim, daima halkın gözü önünde olduğundan, normal bir vatandaşa göre külfet olarak nitelendirilebilecek kişisel sınırlamaları kabullenir, bunlara isteyerek uyar." şeklindeki ilke kuralına da işaret edilen kararda, hakimin sosyal medya yoluyla ya da makama bizzat giderek "hayırlı olsun" dileğinde bulunması halinde, bu durumun halk tarafından bilinebileceğinin ve bir değerlendirme yapılacağının farkında olması gerektiği belirtildi.

Yargıtay Yargı Etiği İlkelerinin, hakimlerin siyasi paylaşım yapmalarını açıkça yasakladığının altı çizilen kararda, belli bir partiye mensup olsun ya da olmasın bir milletvekiline ya da belediye başkanına sosyal medya üzerinden kutlama mesajı gönderilmesinin de Yargıtay Yargı Etiği İlkelerinde yer alan maddeye göre siyasi paylaşım yasağı kapsamında olduğu aktarıldı.

Hakimin yakın arkadaşı dahi olsa yeni seçilen bir belediye başkanını ya da milletvekilini sosyal medya aracılığıyla kutlamasının yargı etiği ilkelerine uygun olmadığı bildirilen kararda, hakimin, bağımsızlığı konusunda halkın güvenini yükseltecek şekilde davranma ödevinin bulunduğu da belirtildi.

- "Yargı etiği ilkelerine uygun davranması zorunludur"

Kararda, makamda yapılacak "hayırlı olsun" ziyaretine ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Yapılacak ziyaret sırasında makamda bulunan muhtemelen sayısı kalabalık kişilerin varlığı, çekilen fotoğraflar ve diğer görüntülerin toplumun erişimine açılma olasılığının yüksek olması gibi hususlar dikkate alındığında, toplumda oluşabilecek algı, hakimin bağımsızlığı konusunda halkın güvenini yükseltecek şekilde davranma ödevi ile uyumlu değildir. Seçim sırasında yapılan konuşmalar ve tartışmalar bazen oldukça çetin geçebilmekte ve siyasi parti üyesi olanlar ya da parti taraftarları arasında çok ciddi gerginlikler yaşanabilmektedir. Bu durumda, sosyal medya aracılığıyla ya da toplum tarafından bilinir ve görünür şekilde makamda hayırlı olsun ziyaretinde bulunulmasının, seçimi kazanamayan diğer partilerin taraftarları ile toplum tarafından nasıl yorumlanabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle, hakimin bu tür davranışlarının siyasi niteliğe bürünmüş tartışmalarda sanki bir tarafın görüşünü benimsemiş ya da taraf olmuş gibi bir konuma düşebileceği dikkate alınmalıdır. Bazı hallerde, seçim sürecinde yapılan konuşma ve tartışmaların seçimden sonra da gündeme gelmesi ve hatta yargılama konusu olması gibi risklerin doğabileceği göz ardı edilmemelidir."

Hakimin, yakın bir arkadaşının belediye başkanı ya da milletvekili olarak seçilmesini sosyal medya aracılığıyla kutlamasının ya da makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunmasının yargı etiği ilkelerine aykırı olmasının, bu kişilerle her türlü şahsi ilişkilerini kesmesi gerektiği anlamına gelmeyeceği vurgulanan kararda, hakimin bu görevlere seçilen yakın bir arkadaşını telefonla arayabileceği, özel
mesaj gönderebileceği belirtildi.

Kararda, "Hakim, çok yakın bir arkadaşını telefonla arayabilir, özel mesaj gönderebilir, özellikle hakimlik mesleğine girmeden önceki mahalle veya gençlik arkadaşları ya da yakın dostları ile insani ve sosyal ilişkilerini sürdürebilir. Ancak, bu tür davranışlarında yargı etiği ilkelerine uygun davranması zorunludur." görüşüne yer verildi.