Karne nedir?

Karne nedir?

Ortaöğretime kadar okullarda her eğitim öğretim dönemi sonrasında başarıyı belgelemek için verilen belgeye karne denir. Gerek öğrenciye gerekse veliye bilgi verme amaçlı olan karneler Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her öğrenciye özel düzenlenir. İlk önce her bir ders için dönemlerde alınan notların ortalaması alınır ve böylece asıl ders notu elde edilmiş olur. Bu sayede öğrencilerin derslerinden geçip geçmediği öğrenilmiş olur. Karneler oluşturulurken ön ve dış sayfasında Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi bulunur. Arka ve dış kısımda ise notlandırmaya yönelik bilgilendirme bulunur. İç kısımlarda sıra ile öğrenci hakkında bilgiler, dersler, dersler ile ilgili dönem sonu başarı puanı ve yıl sonunda elde edilen başarı puanı yer alır. Aynı zamanda öğrencini devam veya devamsızlık durumu da karnede bulunur.

Karne Haberleri