EĞİTİM

Mezopotamya neresi? Mezopotamya haritada nerede, Mezopotamya uygarlıkları nelerdir?

Tarihte pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Mezopotamya, bereketli toprakları ile öne çıkar. Beyt Nahrin olarak da isimlendirilen bu bölge, önemli bir kültür noktasıdır. Göçler esnasında toplumların vazgeçilmezi olan Mezopotamya toprakları, coğrafi konumu ve kültürel zenginliğinden dolayı diğer bölgelere göre daha hızlı gelişmiştir. Peki, Mezopotamya haritada nerede?

Mezopotamya neresi? Mezopotamya haritada nerede, Mezopotamya uygarlıkları nelerdir?

Medeniyetler beşiği olarak tanımlanan Mezopotamya, jeopolitik bakımından çok stratejik bir konumdadır. Bu bölgede zengin yer altı kaynakları bulunur, topraklar çok elverişlidir ve iklim şartları oldukça iyidir. Geniş bir alana yayıldığı için de Mezopotamya’da çok sayıda uygarlık kurulmuştur. Her biri de bölgenin kültürünü etkilemiş ve Mezopotamya’nın gelişmesini sağlamıştır.

Mezopotamya neresi?

Fırat ve Dicle arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir. Bugün Irak, güneybatı İran, kuzeydoğu Suriye ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mezopotamya’nın sınırları içindedir. Bu topraklar güneyde Basra Körfezi, batıda Suriye Çölü ve Arabistan Çölü, doğuda Zagros Dağları ve kuzeyde Güneydoğu Toros Dağları ile komşudur. Dicle ve Fırat’ın sürükleyerek getirdiği topraklardan dolayı Mezopotamya’nın kuzeyi oldukça bereketli topraklara ve verimli iklim şartlarına sahiptir.

Bilinen ilk okur yazar topluluklar da bu bölgede yani Mezopotamya'da yaşamış ve gelişmiştir. Tabii ki tüm bunlardan dolayı Mezopotamya toprakları oldukça hızlı gelişmiş ve tüm dünyada kısa süre içinde dikkat çekmeyi başarmıştır. Ayrıca Mezopotamya'nın diğer adı Beyt Nahrin’dir. Özellikle Orta Doğu’da bu şekilde anılır çünkü anlamı Nehirler Ülkesi demektir.

Mezopotamya haritada nerede?

Mezopotamya haritasına bakıldığında kuzeyden güneye doğru şu şehirleri kapsar:

 • Vaşukanni
 • Nineveh
 • Hatra
 • Asur
 • Nuzi
 • Palmira
 • Mari
 • Sippar
 • Babil
 • Kiş
 • Nippur
 • Isin
 • Lagash
 • Uruk
 • Charax Spasinu
 • Ur

Ayrıca Mezopotamya sınırları içinde yer alan Türkiye illeri ise Diyarbakır, Batman, Kilis, Adıyaman, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Şanlıurfa’dır. Haritaya bakıldığında Mezopotamya’nın Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgede yer aldığı görülebilir. Mezopotamya olarak anılan bir siyasi varlık olmadığı için burası için belli bir idari bölge denemez. Tarihçiler bu bölgeyi anmak için bu Mezopotamya adını kullanmışlardır.

Mezopotamya uygarlıkları nelerdir?

Mezopotamya'da kurulan devletler çok sayıdadır. Çünkü bu bölge tarih boyunca her dönem çok önemli olmuştur. Hem coğrafi konumunun getirdiği stratejik avantaj hem de verimli koşullardan dolayı Mezopotamya, uygarlıkların göz bebeği olmuştur. Bu bölgede kurulan medeniyetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Sümerler: Mezopotamya’da ilk kurulan uygarlık olduğu bilinir. Burada yer alan bataklıklar kurutularak yerleşim yeri haline getirilmiştir. Ayrıca tarihteki ilk şehir devleti de Sümerler’de görülmüştür.
 • Asurlular: Asurlular Eski, Orta ve Yeni Asur İmparatorluğu olmak üzere 3 farklı büyük devlet kurmuştur. Pek çok tarih Hristiyanlığın burada doğduğunu söylemektedir. Bu topraklar her ne kadar verimli olsa da, sel ve kuralıktan dolayı Asurlular ticarete yönelmiştir. Anadolu medeniyetine çivi yazısını öğreterek tarih devirlerini başlatmışlardır.
 • Akadlar: 800.000 km2 yüzölçümüne sahip olan Akad İmparatorluğu, M.Ö. 2234 yılında Mezopotamya’da kurulmuştur. Bu bölgenin en güçlü uygarlıklarından biridir; çünkü tarihteki ilk düzenli orduyu kurmuşlardır. Yaşanan iç karışıklıklardan dolayı 2 yıl kralsız yönetilen bu uygarlık M.Ö. 2154 yılında yıkılmıştır.
 • Babiller: M.Ö. 1894 yılında Mezopotamya’da Sabu Abum tarafından kurulan bu imparatorluk, Hammurabi ile daha da güç kazanmıştır. Dünyanın 7 harikasından biri olan Babil’in Asma Bahçeleri bu dönemde inşa edilmiştir. Hammurabi Kanunları ise günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.
 • Elamlılar: Mezopotamya’nın güneyinde kurulan bu uygarlık, güzel sanatlarda öne çıkmıştır. Başkentleri Sus’tur. Sümer-Akad çivi yazısını kabul eden bu medeniyet, İran’da Antik Çağ’da varlık göstermişlerdir.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler