Polis nedir?

Polis nedir?

Kamu güvenliğini sağlamakla yükümlü olan kişilere polis adı verilmiştir. Polisler, ülkelerde kamu düzenini sağlamak amacıyla hizmet vermeye çalışır. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya çalışan polisler, kamu görevlisi olarak ifade edilir. Türkçeye Fransızca'dan geçen polis kelimesi, tarih boyunca farklı şekillerde tanımlanmıştır. Polis, toplumsal disiplini sağlamakla sorumlu tutulmuştur. Korumacılık ve önleyicilik anlayışlarına sahip olmuştur. Sosyal yapının korunması, belirlenen kurallara uygun davranılmasını konusunda yetkili merciiler arasında yer almıştır. Genel düzene aykırı davranan kişileri engellemek için gerekli kontrollerin yapılmasından sorumludur. Düzenin korunması için görev yapan kişilere idari polis denilirken işlenen suçun takibi ve çözülmesi adına çalışan kişilere adli polis adı verilmiştir. Hukuk kuralları çerçevesinde çalışan memurlardır.

polis Haberleri