EĞİTİM

2022 Öğrenci affı başvuruları ne zaman? YÖK açıkladı! Öğrenci affı başvuru şartları neler?

Öğrenci affı başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi sonrası öğrenci affı başvuru şartları da sorgulanmaya başlandı. 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde öğrenimlerine başlayabilecek olan öğrencilerin belli şartları taşıması gerekmekte. Peki 2022 Öğrenci affı başvuruları ne zaman? Öğrenci affı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

2022 Öğrenci affı başvuruları ne zaman? YÖK açıkladı! Öğrenci affı başvuru şartları neler?

"Öğrenci affından kimler yararlanacak" sorusu merak ediliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Devlet Memurları Kanunu ile Yükseköğretim Kanunu'na eklenen öğrenci affıyla ilgili yasal düzenlemenin usul ve esasları belli oldu. Alınan karara göre belirli bazı şartları taşıyan öğrenciler, bir yükseköğretim kurumuna başvuru yapmaları koşuluyla 2022-2023 eğitim-öğretim senesinde eğitimine başlayabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yapılan açıklamalara göre cinsel saldırı, terör , kasten öldürmenin yanında devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduklarına karar verilen yapılar, oluşum ya da gruplara üye olan kişiler söz konusu kanundan yararlanamayacak.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; üniversiteleri tarafından kasten adam öldürme, işkence, cinsel saldırı, terör, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olmaları veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda belirlenen suçlar, terör örgütlerine ya da milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlara mensubiyeti, sahte evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç diğer kişiler, söz konusu aftan faydalanabilecek.

Ayrıca 5 Temmuz 2022 tarihinden önce okul ile ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesilmiş olduğu kuruma, 4 ay içerisinde başvuruda bulunmaları durumunda, 2022- 2023 eğitim ve öğretim senesinde öğrenimlerine başlama fırsatını yakalamış olacak.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler bulunuyor:

"Üniversitelerince, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç,

a) Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık ile Eczacılıkta Uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenlerin,

b) Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde, 07/11/2022 tarihine kadar, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine,

2) Yükseköğretim kurumlarından 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrencilerin ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay (07/11/2022) içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, bu Kanunun 44’üncü maddesinde yer alan esaslara göre, 2022- 2023 eğitim ve öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmelerine,

3) Yükseköğretim kurumları ile çeşitli kurumlar arasında yapılan protokol uyarınca açılmasına Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen önlisans ile lisans tamamlama programlarından ilişiği kesilen öğrencilerin de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerine"


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler