HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

İsrâ suresi 82. ayet tefsiri ve meali nedir? İsrâ suresi 82. ayeti okunuşu ve anlamı

Kur'an-ı Kerim’deki surelerin anlamlarını ve okunuşlarını bilmek çok önemlidir. İslam dinini daha iyi kavramak açısından da ayetlerin tefsirlerine ve faziletlerine bakmak gerekir. Tüm sureler gibi İsrâ suresi de Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. Şifa niyetiyle okunan bu sure, insana iç huzur verir. Özellikle İsrâ suresi 82. ayet, manevi huzur elde etmek isteyenlerin mutlaka okuması gereken bir ayettir. Peki, İsrâ suresi 82. ayet tefsiri nedir?

İsrâ suresi 82. ayet tefsiri ve meali nedir? İsrâ suresi 82. ayeti okunuşu ve anlamı

İçindekiler

 • İsrâ suresi 82. ayet nasıl okunur?
 • İsrâ suresi 82. ayet ne anlama gelir?
 • İsrâ suresi 82. ayet tefsiri nedir?
 • İsrâ suresi 82. ayet fazileti nedir?
 • İsrâ suresi 82. ayet kaç defa okunmalı?
 • İsrâ suresi 82. ayeti niçin okunur?

Kur'an-ı Kerim’in 17. suresi olan İsrâ suresi, toplam 11 ayetten oluşur. İlk ayette geçen İsra kelimesinden ismini almıştır ve bu sözcüğün anlamı gece yürüyüşü demektir. Zaten surede genel olarak İsrâ olayı anlatılmaktadır. İsrâ suresinin 26, 32, 33, 57, 73-80. Medine döneminde, diğer ayetleri ise Mekke döneminde inmiştir. Miraç yolculuğu esnasında Hz. Muhammed’in Mekke’den Kudüs’e götürülme olayı anlatılır. Bu surenin 82. ayetinde Kur'an’ın şifasından bahsedilir. Oldukça kısa bir ayet olduğu için kolayca ezberlenebilir.

İsrâ suresi 82. ayet nasıl okunur?

İsrâ Suresi 82. ayet okunuşu araştırılan bir konudur. Çünkü çok faziletli olan bu sureyi pek çok kişi bilmek ve ezberlemek ister. Bunun için de nasıl okunduğunu merak eder. İsrâ suresi 82. ayet Arapça yazılışı şu şekildedir:

isra

Arapça okumayı bilmeyen kişiler ise Türkçe okunuşu sayesinde bu ayeti ezberleyebilir. İsra Suresi 82. ayet Türkçe okunuşu aşağıda verilmiştir:

 • Ve nunezzilu minel kur'âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu'minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ(hasâran).

İsrâ suresi 82. ayet ne anlama gelir?

İsrâ suresi 82. ayet anlamı da okunuşu kadar merak edilir; çünkü bu surede anlatılan olay çok önemlidir. Dolayısıyla ayetteki anlam da büyük önem taşır. İsrâ suresi 82. Ayet meal olarak şöyledir:

 • Biz Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir; zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.

İsrâ suresi 82. ayet tefsiri nedir?

İsrâ suresi 82 ayet Türkçesi sayesinde bu ayette ne denmek istediği anlaşılabilir. Ancak bu tek başına yeterli değildir. Ayetlerin tefsirleri, o ayette anlatılan şeyi daha iyi kavramayı sağlar. İsrâ suresi 82. Ayet tefsiri de şudur:

Bir önceki âyette geçen hak kavramı Kur’an’ı da kapsar. Çünkü Kur’an’ın getirdiği din hak din, verdiği bilgiler doğru bilgiler, çağırdığı yol doğru yoldur; ahlâk ve yaşayışta da doğruluğa ve dürüstlüğe çağırmakta ve böylece bütün yönleriyle bâtılı ortadan kaldırmaya yöneltmektedir. Bu sebeple de Allah âyette Kur’an’ın getirdiklerini müminler için “şifa ve rahmet” olarak nitelemiştir. Müfessirler genellikle Kur’an’ın şifa ve rahmet oluşunu mânevî anlamda açıklamışlardır. Buna göre Kur’an’da şifa vardır; yani o, iman, amel ve ahlâka ilişkin mânevî hastalıkları iyileştirir, müminleri bunlardan korur; kalplerden cahillik örtüsünü kaldırır, Allah’ın varlığı ve birliği konusunda kuşkuları ve tereddütleri giderir. Kur’an’da rahmet vardır; yani Kur’an kısaca din ve dünya hayatının doğru, sağlıklı ve güzel olması için gerekli bilgiler içerir; hakkını vererek okuyanlara büyük ecirler kazandırır, Allah’ın mağfiretine ve hoşnutluğuna lâyık kılar; Kur’an müminler için güçlükleri kolaylığa çevirir, kusurları giderir, günahları siler (bk. Kurtubî, X, 322; Şevkânî, III, 286). Kur’an’ın şifa oluşu, öncelikle bu mânevî anlamdadır; ancak tıbbî tedavi ile birlikte veya tıbben tedavi imkânının kalmadığı durumlarda Kur’an’ın bedenî ve psikolojik hastalıklar konusunda şifa verici tesirinin olabileceği yolunda yorumlar da yapılmaktadır (meselâ bk. Kurtubî, X, 322-327; Elmalılı, V, 3195).

Âyette Kur’an’ın “zalimlerin de sadece ziyanını arttıracağı” ifade edilmektedir. Buradaki zalimlerden maksat, kör bir inat ve şuursuzlukla İslâm ve onun içerdiği hakikatleri reddederek bunun yerine başta şirk olmak üzere yalan ve düzmecelerden ibaret olan bâtıl inançları koyanlar, bunlara inanan putperestler ve benzerleridir. Bunlar için Kur’an’ın şifa ve rahmet kaynağı olması şöyle dursun, onlar Kur’an’ın beyanlarına rağmen sapkın inanç ve davranışlarında direnmeleri sebebiyle mânevî yönden kendi zararlarını daha da çoğaltırlar. (Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 515)

İsrâ suresi 82. ayet fazileti nedir?

İsrâ Suresi 82 ayet fazileti ve sırları, bu ayetten yararlanmak isteyenler için çok önemlidir. Çok faziletli bir ayet olduğu için Müslümanlar tarafından merak edilir. İsrâ suresinin faziletleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Hastalıktan ve dertlerden kurtulmak için İsrâ suresi 82. ayetin okunması gerektiği söylenir.
 • Bu ayeti okuyanların sıkıntılardan uzaklaşacağı, ferahlığa kavuşacağı söylenir.
 • Depresyon gibi ruhsal hastalıkları ortadan kaldırmak için İsrâ suresi 82. ayet okunmalıdır.

İsrâ suresi 82. ayet kaç defa okunmalı?

İsrâ Suresi 82. ayet fazileti kaç defa okunmalı sorusunun yanıtını pek çok kişi bulmak ister. Çünkü bu ayetin faziletlerinden yararlanmak isterler. Faziletlerin gerçekleşmesi için de belli bir miktarda sureyi tekrarlamak gerekir. Şifa bulmak isteyenlerin İsrâ suresi 82. ayeti 7 defa okuması gerekir. Ayrıca günde 19 defa bu ayeti okumakta fayda vardır.

İsrâ suresi 82. ayeti niçin okunur?

İsrâ suresinin 82. Ayeti genellikle hastalıktan kurtulup şifa bulmak için okunur. Özellikle depresyon gibi ruhsal hastalıklara şifa bulmada etkilidir. Ferahlığa kavuşmak isteyenlerin İsrâ suresi 82. Ayeti okuması gerekir. Manevi sıkıntıdan kurtulmayı saplayan İsra suresi, borçtan şikayetçi olanların da okuması gereken bir suredir.

ChefGPT


En Çok Aranan Haberler