EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Hep birlikte nasıl yazılır? Hep birlikte ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe dünyadaki diller arasında en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biridir. Bu durumun birden fazla sebebi vardır. Dilimiz, farklı dillerden kelimeleri zamanla Türkçeleştirerek dağarcığına katması ya da eş anlamlı kelimelerinin çok olması ve birleşik türde kelimelerin türetilmesi gibi birçok nedenden kaynaklı olarak zenginleşmiştir. Ancak bu zenginlik yazım yanlışlarına da neden olmaktadır.

Dilimizde birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile birleşik türde ve farklı anlamlara karşılık gelen yeni kelimeler türetilir. Bu kelimelerden biri de hep birlikte kelimesidir. Birleşik türde kelimelerin yazımları konusunda sık olarak hataya düşülür. Ayrı ya da bitişik olarak yazılmaları konusunda Türkçe yazım kurallarına uyulduğu sürece herhangi bir yazım hatası yapılma ihtimali olmaz.

Hep birlikte nasıl yazılır?

Hep birlikte yazımı ayrı olması gereken birleşik kelimeler arasında yer alır. Bu durumun sebebi Türkçe yazım kurallarıdır. Her birleşik türde kelime bitişik yazılmayabilir. Aynı şekilde her birleşik kelimenin ayrı yazılması gibi bir durum da yoktur. Türkçede bitişik yazılması gereken ve ayrı yazılması gereken birleşik türde kelimeler bazı kurallara bağlı olarak oluşturulmuştur. Hep birlikte de bu kurallara göre ayrı yazılması gereken bir birleşik kelimedir.

Hep birlikte ayrı mı yazılır?

Hep birlikte TDK (Türk Dil Kurumu) resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre zarf türünde bir kelimedir. Hep, Farsça kökenlidir. Birlikte kelimesi ise Öz Türkçe’dir. Bu iki zarfın bir araya gelmesi ile oluşmuş birleşik türde bir kelime olan hep birlikte bütün, tüm olarak, daima, sürekli, her zaman gibi anlamlara karşılık gelir. Hep kelimesi başka kelimelerle bir araya da gelir ve farklı anlamlara karşılık gelen yeni ve birleşik türde birçok kelime içinde yer alır. Atasözlerinde ve deyimlerde de yer alan bir kelimedir. Birlikte kelimesi ile bir araya geldiği zaman ayrı yazılması gerekir.

Hep birlikte bitişik mi yazılır?

Hep birlikte doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Bitişik olarak yazıldığında yazım yanlışı yapılmış olur. Türkçe dilinde birleşik kelimeler bazen ayrı bazen de bitişik yazılmalıdır. Ayrı olarak yazılan birleşik kelimelerden biri de hep birlikte zarfıdır. Türkçe yazım kurallarına göre birleşik bir kelime eğer hayvan türlerinden birinin adı ile kurulduysa, yardımcı fiiller kullanılarak oluşturulduysa, zamanla ilgili ise, yer adları ya da kişi adlarından oluşuyorsa ya da bir araya geldiğinde hiçbir kelimesi ya da ikinci kelimesi anlam derişikliğine uğramadıysa ayrı yazılır.

Keşfet


En Çok Aranan Haberler