EĞİTİM

Karşın eş anlamlısı nedir? Karşın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı anlama gelen ama yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Türkçede neredeyse tüm sözcüklerin bir ya da birden fazla anlamdaşı vardır. Bu sebeple dilimiz kelime bakımından oldukça zengindir. Bu anlamdaş kelimeleri hem yazılı hem de sözlü iletişimde sıklıkla kullanıyoruz. Dilimizde yer alan ve anlamdaşı bulunan sözcüklerden birisi de karşın sözcüğüdür. Peki, karşın kelimesinin eş anlamı nedir?

Karşın eş anlamlısı nedir? Karşın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarihi eskiye dayanan bir dildir. Bu uzun geçmişinde hem başka dilleri beslemiştir hem de onlardan beslenmiştir. Bundan dolayı kelime sayısı oldukça fazladır. Fakat özellikle öz Türkçe kelimeler dilimizde çoğunluğu oluşturur. Eski Türkçe kökenli kelimelerden birisi de karşındır. Karşın kelimesi Eski Türkçe zıt, hasım anlamına gelen "karşı" kökünden türemiştir.

Karşın, Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. "Karşı" kelimesine "+(I)n" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Karşın kelimesi Türk Dil Kurumuna göre bir şeyin gerekenin ya da mantığın tersine olarak yapıldığını anlatır. Karşın kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Onu sevmeme karşın beni aldatması aşka olan inancımı kaybetmeme sebep oldu.
  • Düğünüme davet etmeme karşın gelmemesine çok sinirlendiğim için onunla artık konuşmuyorum.
  • Ne düşündüğümü anlatmama karşın hala beni anlamamakta ısrar ediyor.

Karşının eş anlamlısı nedir?

Karşın kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "rağmen"dir. Aynı anlama gelen bu kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçebilir. Günlük hayatta rağmen kelimesinin kullanılma sıklığı karşına göre daha fazladır. Rağmen kelimesine ek olarak "mukabil" kelimesi de karşının eş anlamlısıdır.

Karşının eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Karşın kelimesinin eş anlamı olan rağmen ve mukabil kelimeleri ile örnek cümleler ise şöyledir:

  • Söylediklerime rağmen beni dinlemedi ve evi terk etti.
  • Öğretmen koyduğu kurallara rağmen derse sürekli geç kalan öğrenciyi sınıfa almadı.
  • Doktorun üstüne basa basa söylemesine mukabil sigara içmeye devam ediyor.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler