Eş Anlamlısı Nedir Haberleri

Vilayet eş anlamlısı nedir? Vilayet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime zengini bir dildir. Türkçede bulunan pek çok kelimenin eş anlamlı bir karşılığı bulunur. Bu açıdan kelimelerin eş anlamlılarını anlayabilmek için kelimenin esas anlamını da bilmek gerekir. Eş anlamlı kelimeler genellikle dönemsel olarak kullanımı yaygınlaşan kelimelerdir. Bu noktada eski zamanlarda kullanılan vilayet kelimesi akıllara gelir.

Egitim 20-04-23 11:01

Vesika eş anlamlısı nedir? Vesika kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler cümlede birbirlerinin yerine geçtiklerinde cümlede herhangi bir değişiklik veya anlam bozulması yaşanmaz. Bu sözcükler yazılış olarak farklı olsa da aynı anlamı taşırlar. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisindeki kullanımlarından da kendilerini belli ederler. Eş anlam taşıyan kelimelerden birisi genellikle yabancı dillerden gelen kelimelerdir. Türkçedeki karşılığı ise eş anlam olarak geçer.

Egitim 20-04-23 11:00

Verecek eş anlamlısı nedir? Verecek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Verecek kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Günlük hayatta çoğu zaman parayla ilişkilendirilir ancak ayrı kullanım alanları da bulunur. Kelime bu kullanım şekilleriyle halk arasında yayılmıştır. Türkçe zengin kelime haznesiyle bunun gibi farklı anlamlara gelen kelimeleri içinde barındırır. Verecek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Egitim 20-04-23 11:00

Vefa eş anlamlısı nedir? Vefa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarihsel süreçte Türkçe kendine has ve en eski dillerden biridir. Türkçenin kelime dağarcığı çok geniştir. Bunun nedenlerinden biri de diğer dillerden pek çok kelimeyi kendi kelime haznesine ekleyerek Türkçeleştirmiş olmasıdır. Bir kelime kullanım durumuna göre birden fazla anlam ifade edebilir. Vefa kelimesi de cümle içerisinde birçok anlamı ifade edebilen bir kelimedir.

Egitim 20-04-23 10:59

Eş Anlamlısı Nedir

Eş Anlamlısı Nedir Hakkındaki Haberler Mynet'te. Eş Anlamlısı Nedir Hakkındaki Son Dakika Gelişmelerini Mynet'te Takip Edin.

Vecize eş anlamlısı nedir? Vecize kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük hayatta sohbet ederken, sosyal medyada gezinirken, televizyonda veya internette bilinmeyen farklı kelimeler görülebiliyor. Bu durumlarda ilk kez duyulan kelimelerin anlamları oldukça merak ediliyor. Türkçenin geniş kelime haznesi içerisinde zıt anlamlı, eş anlamlı gibi kelime grupları da oldukça merak edilen kelimeler arasındadır. Bu kelimeler arasında yer alan vecizenin günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir eş anlamlı karşılığı bulunur.

Egitim 20-04-23 10:59

Vatandaş eş anlamlısı nedir? Vatandaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime haznesi açısından oldukça zengin bir dildir. Bu yüzden anlamı ve eş anlamı bilinmeyen birçok kelime bulunur. Bu tür kelime gruplarını bilmek konuşma ve yazı dilinde çeşitli kelimeler kullanarak, iletişimi daha zengin ve verimli hale getirir. Eş anlamı bulunan kelimelerden biri de vatandaştır. Vatandaş kelimesi günlük hayatta bile sıklıkla kullanılan sözcükler arasında yer alır.

Egitim 20-04-23 10:59

Varsıl eş anlamlısı nedir? Varsıl kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazı ve okunuş açısından farklı; ancak aynı anlamı taşıyan sözcükler eş anlamlı kelimeler olarak nitelendirilir. Bu tür kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçebilir. Türkçede her kelimenin kullanımı yaygın değildir. Ancak bu kelimeler diğer kelimelerin eş anlamlıları olarak nitelendirilebilir. Bu yüzden kelimelerle birlikte eş anlamlılarını da bilmek, iletişim kurarken çeşitli kelimelerden yararlanarak daha iyi ifade olanağı sağlar. Peki, varsılın eş anlamlısı nedir?

Egitim 20-04-23 10:59

Varsayım eş anlamlısı nedir? Varsayım kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcüklerin eş anlamlısı olan kelimeler, yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olsa da cümle içerisindeki kullanımı aynı durumu ifade ederler. Türkçenin içerisinde yer alan eş anlamlı kelimeler dilimizi daha zengin hâle getirerek sözlü ve yazılı iletişimdeki ifade şeklini çeşitlendirir. Eş anlamı bulunan kelimelerden birisi de varsayım kelimesidir. Varsayımın eş anlamlısı kelime nedir?

Egitim 20-04-23 10:58

Varmak eş anlamlısı nedir? Varmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı anlamı ifade eden ancak yazılış ve okunuşu birbirinden farklı kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak bilinir. Eş anlamlı sözcükler ifade ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler cümlede herhangi bir değişiklik ve bozukluğa neden olmaz. Etkili bir iletişim için Türkçede yer alan kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlı kelimelerini bilmek önemlidir. Peki, varmak eş anlamlısı nedir?

Egitim 20-04-23 10:58

Verimli eş anlamlısı nedir? Verimli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede herhangi bir kelime birden fazla anlamı ifade edebilir. Aynı zamanda kelimelerin birden fazla kullanım alanı ve eş anlamı da olabilir. Verimli kelimesi de bu kelimeler arasında yer alır. Bu tarz kelimeleri cümle içerisindeki kullanımlarına göre anlamak mümkündür. Verimli kelimesi toplumsal ve bireysel hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır.

Egitim 20-04-23 10:43

Veri eş anlamlısı nedir? Veri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin kelime haznesinde farklı dillerden gelen veya zamanla evrim geçiren birçok kelime bulunur. Sözlü ve yazılı iletişim sırasında kullanılan bazı sözcükler bilinmeyen veya eş anlamı merak edilen kelimeler olabilir. Bazı yabancı sözcüklerin anlamı bilinmese de Türkçede mutlaka bilinen bir eş anlamı bulunur. Kelime anlamı ve eş anlamlı karşılıkları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kolaylıkla bulunabilmektedir.

Egitim 20-04-23 10:43

Ve eş anlamlısı nedir? Ve kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içerisindeki devamlılığı ve anlamı bozmamak için zaman aman eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler farklı yazılsa da aynı anlamı ifade ederler. Ancak eş anlamlı kelimeler kullanılırken sürekli olarak tekrar edilmemelidir. Sürekli olarak tekrar eden kelimeler anlatım bozukluğuna neden olur. Dilimizde neredeyse her kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunur. Zarf ya da bağlaç görevinde kullanılan ve kelimesinin eş anlamı nedir?

Egitim 20-04-23 10:43

Vaziyet eş anlamlısı nedir? Vaziyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime dağarcığı açısından oldukça geniş bir dildir. Bunun en büyük sebebi Türkiye’nin coğrafi konumu ve farklı uluslarla bir arada geçirdiği zamanın önemli bir rolü bulunur. Bu yüzden pek çok kelime türemiştir. Türkçede bulunan, başka dillerden alınan bu kelimelerin zamanla eş anlamlı karşılıkları da türemiştir. Vaziyet kelimesi de kökeni başka bir dil olan ve dilimizde eş anlamı bulunan bir kelimedir.

Egitim 20-04-23 10:43

Vasıta eş anlamlısı nedir? Vasıta kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime çeşitliliği açısından oldukça zengin bir dildir. Türkçeye yabancı dillerden de girmiş olan pek çok kelime bulunur. Türkçede bulunan yabancı ve yerli olan bu kelimeler eş anlamlı ve zıt anlamlı olarak sıklıkla kullanılır. Bunlardan biri de günlük hayatta da çokça kullanılan vasıta kelimesidir. Vasıta kelimesinin daha çok kullanılan bir eş anlamı vardır.

Egitim 20-04-23 10:42

Dertli eş anlamlısı nedir? Dertli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarihi en eski olan ve en özgün dillerden biridir. Oldukça geniş bir kelime dağarcığı vardır. Bu durumun sebeplerinden biri de farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiş ve zamanla Türkçeleşmiş olmasıdır. Bir kelime Türkçede birden fazla anlama karşılık gelebilir. Aynı şekilde eş anlamlı kelimeleri de çeşitlilik gösterebilir. Dertli kelimesi bu özelliğe sahip birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunan kelimeler arasında yer alır.

Egitim 10-04-23 14:21

Destek eş anlamlısı nedir? Destek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dünyanın en zengin dillerinden biri de Türkçedir. Kelime hazinesi son derece geniş olan dilimizde farklı dillerden gelip zamanla Türkçeleşmiş birçok kelime vardır. Türkçedeki bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelmesi ve eş anlamlı kelimelerinin çeşitlilik göstermesi de bu duruma bağlıdır. Destek kelimesi de yabancı kökenli olan ve birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunan bir kelimedir.

Egitim 10-04-23 14:20

Vatan eş anlamlısı nedir? Vatanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler, yazılış ve ifadesi birbirinden farklı olsa da aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin herhangi bir tanesi kullanılabilir. Bu durum anlam bozulmasına yol açmaz. Eş anlamı merak edilen ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biri de vatan sözcüğüdür. TDK’ye göre vatan kelimesinin bir tane eş anlamlı karşılığı bulunur.

Egitim 09-04-23 17:17

Münakaşa eş anlamlısı nedir? Münakaşa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk dili tarihi içerisinde geçirdiği tüm dönemlerde doğrudan ya da dolaylı olarak farklı kültürlerin dillerinin etkisi altında kalmıştır. Özellikle de coğrafi yakınlık ve komşu kültürlerle sürekli olarak farklı alanlarla etkileşim içerisinde olmak doğal olarak dilleri de etkiler. Bunun yanı sıra dillerin dönemler içerisindeki konumları da bu etkilenmelerin bir nedenidir. Münakaşa kelimesi de bu yolla dilimize geçen, eş anlamlı bir kelimedir. Peki, münakaşanın eş anlamı nedir?

Egitim 03-02-23 15:39

Öğrenci eş anlamlısı nedir? Öğrenci kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öğrenci sözcüğü günlük hayatta sık sık duyduğumuz kelimeler arasında bulunur. Ayrıca zengin Türkçemizin kelime dağarcıklarının bulunduğu sözlüğümüzde de görülür. Yıllar boyunca Türkçe kelime olarak kalan ve yenilenerek günümüze ulaşan öğrenci kelimesinin çeşitli eş anlamları da vardır. Peki, öğrenci kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nedir?

Egitim 03-02-23 14:24

Öge eş anlamlısı nedir? Öge kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kendi içerisinde olduğu gibi birçok dillerle de alışverişlerde bulunmuştur. Dillerin birbirleriyle kültürel, sosyal, politik ve ekonomik alışverişlerinin bulunduğu gibi kelime alışverişleri de bulunur. Öge sözcüğü de günümüze farklı alışverişler sonucu ulaşmıştır. Öge kelimesi sözcük dağarcığımıza Uygurcadan gelmiştir. Uygurca uzuv sözcüğünden alıntıdır. Ayrıca bu sözcük Moğolcada aynı anlama gelen üye sözcüğünden de alıntıdır. Peki, öge kelimesinin eş anlamı nedir?

Egitim 03-02-23 14:24

Öfke eş anlamlısı nedir? Öfke kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öfke kelimesi günlük hayatta sıkça gördüğümüz kelimelerden biridir. Günlük hayatta sıklıkla kullanıldığını bilsek de çeşitli deyim ve atasözlerinde de ayrıca kullanım görmüştür. Bu şekilde de kulaktan kulağa yayılarak bilinmeye devam etmiştir. Özellikle günlük hayatımızda yer edinen öfke kelimesinin Eski Türkçeden bugüne ulaştığı bilinir. Peki, öfke kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Egitim 03-02-23 14:20

Önce eş anlamlısı nedir? Önce kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk dilinin oldukça zengin bir sözcük dağarcığına sahip olması eş, zıt ve çok anlamlı gibi sözcüklerin de dilimizde oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu kelimeler, farklı dillerle olan etkileşimler sayesinde oldukça zengin bir yapıya ulaşmıştır. Eş anlamlı kelimeler farklı olsalar da aynı yerlerde kullanım görülen kelimelerdir. Önce sözcüğü de bunlardan biridir. Peki, önce sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Egitim 03-02-23 14:17

Ön eş anlamlısı nedir? Ön kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca birçok dil birbirleriyle etkileşimde bulunmuştur. Bu etkileşimler sonucunda kültürel, tarihi gibi birçok alanda alışverişler yaşandığını gibi sözcükler arasında da etkileşimde bulunmuştur. Türkçe de tarih boyunca farklı dillerle etkileşime girerek ihtiyaç duyduğu farklı yabancı kökenli kelimeleri kendisine uyarlamıştır. Bunun yanında Eski Türkçe kökenli kelimeler de varlığını sürdürmektedir. Peki, ön kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Egitim 03-02-23 14:16

Ömür eş anlamlısı nedir? Ömür kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ömür sözcüğü gün içerisinde sıklıkla kullanılır. Türkçenin çeşitli dillerle etkileşimi sonucunda pek çok kelime gibi ömür sözcüğü de cümle dağarcığımıza katılmıştır. Rumca, İtalyanca, Farsça kökenli sözcükler olduğu gibi Arapça kökenli sözcükler de Türkçe içerisine katılmıştır. Ömür de Arapça Türkçe etkileşimiyle sözlük dağarcığımıza katılmıştır. Peki, ömür kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 03-02-23 14:16

Ölüm eş anlamlısı nedir? Ölüm kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe yıllardır çeşitli dillerle bir arada etkileşime girmiştir. Tarihi, politik, ekonomik ve kültürel gibi çeşitli alanlarda da alışverişte bulunarak diller arası etkileşimi arttırmıştır. Bunun yanında kendi içerisinde de değişip gelişerek eski kelimelerini yenilemiştir. Ölüm kelimesi de bunlardan biridir. Peki, ölüm sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 03-02-23 14:15

Ölü eş anlamlısı nedir? Ölü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe birçok dilin birleşiminden yardım alarak sözcük haznesini genişletmiştir. Bunun yanında çeşitli etkileşimler dolayısıyla da kendisine yeni sözcükler eklenmiştir. Kendi içerisinde de değişerek ve yenilenerek kelimeleri sözlüğüne dâhil etmiştir. Ölü kelimesi de gelişerek değişen sözcüklerden biridir. Peki, ölü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 03-02-23 14:15

Öğüt eş anlamlısı nedir? Öğüt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öğüt kelimesi gün içinde sıklıkla kullanılır. Bunun yanında Türkçede öğüt sözcüğü yıllardır bulunur. Yıllar içerisinde yenilenerek ve gelişerek sözcük dağarcığımıza eklenmiştir. Öğüt kelimesi Eski Türkçeden köken alır. Eski Türkçede öt veya öğüt anlamına gelen “akıl, fikir, nasihat” sözcüğünden evrilerek sözcük dağarcığımıza girmiştir. Peki, öğüt sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Egitim 03-02-23 14:15

Öğretmen eş anlamlısı nedir? Öğretmen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarih içerisinde farklı dillerle alışverişte bulunmuştur. Tarihi, politik, kültürel ve ekonomik gibi birçok alanda etkileşimde bulunulduğu gibi kelime ve sözcük haznelerinde de fazlasıyla alışveriş sağlanmıştır. Bunun yanında Türkçe kendi içerisinde yıllardır yenilenip gelişerek bazı kelimelerini günümüze kazandırmıştır. Öğretmen kelimesi de bunlar arasındadır. Peki, öğretmen kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 03-02-23 14:14

Öfkeli eş anlamlısı nedir? Öfkelinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Geçmişten günümüze birçok kelime yenilenerek ve günümüze uyum sağlayarak geçmiştir. Öfkeli kelimesi de Eski Türkçeden günümüze gelen kelimelerden biridir. Öfkeli kelimesi öfke sözcüğünden türemiştir. Öfke kelimesi ise Eski Türkçeden bugüne ulaşan kelimeler arasındadır. Halk arasında kültürel ve sosyal birçok alanda kendini gösterir. Peki, öfkeli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 29-01-23 23:33

Kirli eş anlamlısı nedir? Kirli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kirli kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunan, yabancı kökenli olmayan bir sözcüktür. Kirli sözcüğü çeşitli anlamları bulunan ve günümüzde çok sık kullanılan bir kelimedir. Kelime hazinesi zengin olan dilimizde kirli kelimesiyle aynı anlama gelen başka sözcükler de bulunur. Kirli kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler kirlinin eş anlamlılarıdır. Kir kelimesine ek eklenmesiyle türetilmiş ve sıfat görevinde kullanılan kirli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-23 14:23

Kimlik eş anlamlısı nedir? Kimlik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kimlik kelimesi Türkçede isim olarak kullanılan ve soyut veya somut belirli şeyleri tanımlayan bir sözcüktür. Dilimizde zamanla farklı anlamlar kazanan kimlik kelimesinin eş anlamlıları da literatüre geçmiştir. Türkçede eski zamandan veri var olan “kim” kelimesinden türetilmiş “kimlik” kelimesi bugün her yerde kullanılmaktadır. Kişilerin ya da bir nesneyi belirten ve o şeyin nitelik ve özelliklerinin bütününü ifade eden kimlik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-23 14:23

Kimse eş anlamlısı nedir? Kimse kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kimse sözcüğü sözlüklerde yer alan Türkçe kökenli bir kelimedir. Kimse kelimesi kim kökünden gelen Türkçe bir sözcüktür. Türkçenin kelime hazinesi çok geniş olduğu için pek çok sözcükte olduğu gibi kimse kelimesinin de eş anlamlı ve yakın anlamlı sözcükleri bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından anlamı tanımlanmış olan kimse kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler kimse kelimesinin eş anlamlısıdır. Türkçe kelime olan kimse kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Egitim 13-01-23 14:22

Kilim eş anlamlısı nedir? Kilim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kilim sözcüğü bir eşyayı adlandırmak için kullanılan, yan ve mecaz anlamları bulunmayan bir kelimedir. Anlam yönünden çeşitliliği bulunmayan kilim kelimesinin yine de eş anlamlı ve yakın anlamlı kelimeleri vardır. Türkçede birbirinin yerine kullanılabilen kelimelere anlamdaş kelimeler denilmektedir. Anlamdaş, yani eş anlamlı kelimeler cümle içinde kullanıldığında cümlede anlam yönünden bir değişim olmaz. Tek bir anlamı olan kilim kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-23 14:22

Kibirli eş anlamlısı nedir? Kibirli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamları karşılayan sözcüklerdir. Yabancı dillerden pek çok kelime almış ve onları Türkçeleştirmiş olan dilimiz, zengin kelime haznesi sayesinde pek çok eş anlamlı kelime barındırır. Kibirli kelimesi temel anlamı dışında farklı kullanımı olmayan bir sözcük olmasına rağmen çok sayıda anlamdaş kelimeye sahiptir. Kibir kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle türetilen ve sıfat görevinde kullanılan kibirlinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-23 14:21

Kibir eş anlamlısı nedir? Kibir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kibir kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olan yabancı kökenli bir kelimedir. İnsanların belirli bir özelliğini göstermek için kullanılan kibir kelimesi dilimizde tek bir temel anlama sahiptir. Kibir kelimesi günlük hayatta sıkça kullanılan isim türündeki bir sözcüktür. Kibir kelimesiyle aynı anlama gelen farklı kelimeler de vardır. Arapçadan dilimize geçen ve genellikle bir olumsuzluğu ifade eden kibir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-23 14:19

Kibar eş anlamlısı nedir? Kibar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kibar kelimesi sıfat veya isim olarak kullanılabilen ancak günlük dile yerleşmiş, yaygın kullanılan anlamları sonucunda genellikle sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. Kibar, dilimize çok eski zamanda geçmiştir ancak hâlâ kullanımdadır. Kibar kelimesinin sahip olduğu anlamlara göre dilimizde eş anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler bulunur. Arapça kökenli olan ve insanlar için kullanılan kibar kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Egitim 13-01-23 14:18

Kızmak eş anlamlısı nedir? Kızmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızmak, Türkçede çok eski zamanlardan beri kullanılan ve günümüzde de hâlâ yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Halk arasında farklı anlamları karşılamak için anlamları genişletilmiş bu kelime, günlük dilde sık sık geçer. Genellikle öfkelenmek gibi duygu durumlarını karşılamak için kullanılan kızmak kelimesinin farklı anlamları da vardır. Birden fazla anlam karşılığı olan ve Türkçe kökenli kelimelerden birisi olan kızmak fiilinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-23 14:17

Kızılcık eş anlamlısı nedir? Kızılcık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızılcık, Kızılcıkgillerden bir ağacı tanımlamak ve aynı zamanda bu ağacın yemişi için de aynı şekilde kızılcık ismi kullanılır. Bir bitkiyi isimlendirmek için kullanılan bu sözcük Türkçede başka anlamlar için pek kullanılmaz. Anlamı çeşitlenmemiş kızılcık kelimesiyle farklı anlamlarda kullanılan, kalıplaşmış birleşik kelimeler de bulunur. Türkçe kökenli bir kelime olan hem bir ağacı hem de o ağacın meyvesini ifade eden kızılcık kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-23 14:17

Kızgın eş anlamlısı nedir? Kızgın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızgın sözcüğü Türkçede sık sık kullanılan bir kelimedir. Türkçemizde isimlerin önüne getirilerek ismi niteleyen yani sıfat görevinde kullanılan bu sözcük, günlük dilde farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Zaman içerisinde anlamını genişletmiş olan kızgın kelimesi bu geniş anlamlara yönelik bazı eş anlamlı kelimeler kazanmıştır. Kelimenin anlam zenginliğinden dolayı kızgının eş anlamlısı olan sözcükler de çeşitlenmiştir. Hem nesneler hem insanlar için kullanılan kızgının eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-23 14:16

Kız eş anlamlısı nedir? Kız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kız kelimesi günlük hayatta çok kullanılan bir kelimedir ve halk içindeki farklı kullanımları Türk Dil Kurumu tarafından sözlüğe geçirilmiştir. Kız sözcüğünün halk dilinde uzun zaman boyunca kazandığı farklı anlamlara göre farklı anlamlarda da kullanılır. Kız kelimesi dilimizde çok eski zamanlardan beri kullanılan, yabancı kökenli olmayan sözcüklerden biridir. Eski Türkçeden gelen ve günlük dilde sıkça kullanılan kız kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-23 14:16

Zevk eş anlamlısı nedir? Zevk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilin dingin bir yapıda olmaması ve sürekli başka dillerle etkileşimde olması, kendi içinde gelişmesi ve büyümesi o dilin zenginleştiğini gösterir. Bir dilin kelime bakımından zengin olması o dilde eş anlamlılık durumunun görülmesine zemin oluşturur. Farklı kelimelerin aynı anlamda birleşmesi ve aynı karşılıkları ifade etmesi eş anlamlılıktır. Bu kelimeler anlatım bozukluğu yaratmadan birbiri yerine geçebilirler. Arapçadan dilimize geçmiş olan zevk sözcüğünün eş anlamı olan kelimeler nelerdir?

Egitim 13-01-23 14:04

Zengin eş anlamlısı nedir? Zengin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Anlamdaş olarak da adlandırılan eş anlamlılar, farklı kelimeler olmasına rağmen aynı anlamı taşırlar. Bu nedenle cümlede birbirlerinin yerine kullanılması, cümlenin akışını veya yapısını bozmazlar. Bu sayede ifadeleri ve cümleleri daha akıcı ve anlaşılır bir hâle getirebilirler. Türkçede çoğu kelimenin bir ya da birden fazla anlamdaş karşılığı bulunur. Sıfat görevi üstlenen zengin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nedir?

Egitim 13-01-23 14:03

Zekâ eş anlamlısı nedir? Zekâ kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Bu kelimeler aynı anlamı karşıladıkları için birbirleri yerine geçebilirler. Eş anlamlı kelimeler her ne kadar birbiriyle aynı anlamı taşısalar da başka anlamları da karşılayabilirler. Bu nedenle eş anlamlıları kullanırken cümlenin bağlamına dikkat etmek gerekir. Türkçede birden çok eş anlamlı kelime bulunur. Arapça kelimelerden birisi olan ve dilimizde hâlâ kullanılan zekâ kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 13-01-23 14:03

Zelzele eş anlamlısı nedir? Zelzele kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Herhangi bir kelimenin eş anlamlısını kullanmak yazılı ve sözlü ifadeleri akıcı hâle getirmektedir. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılmaktadır. Anlamdaş kelimeler ifadelerin daha akıcı ve anlaşılır olmasını sağlar. Yeryüzündeki çöküntü anlamına gelen zelzele kelimesi de eş anlamlıya sahiptir. Deprem anlamında kullanılan zelzelenin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-23 14:03

Zayıf eş anlamlısı nedir? Zayıf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede birden çok eş anlamlı kelimeler bulunur. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama geldiğinden cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilir. BU kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılır. İfadelerimizde tekrara yer vermek yerine ve cümlelerimizi zenginleştirmek adına eş anlamlı kelimeleri kullanabiliriz. Bu kelimeler aynı anlamları karşıladıkları için birbiri yerine geçebilir ancak aynı cümlede birlikte kullanılmamalıdır. Mecaz anlamlarda da kullanılabilen zayıf kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-23 14:02

Zarif eş anlamlısı nedir? Zarif kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir ve anlamdaş olarak da adlandırılır. Günlük hayatta rutin sohbetlerden kurtulmak için ya da yazı dilini zenginleştirmek ve anlatımı güçlendirmek için anlamdaş kelimeler tercih edilebilir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde aynı anlama gelse de kullanırken cümledeki anlamına dikkat edilmelidir. Türkçede çoğu kelimenin anlamdaş karşılığı bulunur. Arapça kökenli olan zarif sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 13-01-23 14:01

Kıymetli eş anlamlısı nedir? Kıymetli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıymetli sözcüğü bir şeyin öneminin yüksek olduğunu anlatmak için kullanılan kelimelerden biridir. Kıymetli olan şey yüksek fiyatlı veya manevi anlamı derin olan bir şeydir. Kıymetli sözcüğü bu anlamlarına uygun olarak eş anlamlı kelimelere sahiptir. Kıymetli kelimesi Arapça kökenli olan kıymet sözcüğünden gelmektedir. Peki, Arapça kökenli "kıymet" sözcüğünden türetilen kıymetlinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 02-01-23 17:06

Kıymet eş anlamlısı nedir? Kıyme kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıymet, bir şeyin maddi manevi ölçüsü anlamında kullanılan bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçen bu kelime, canlılar veya cansızlar için kullanılabilen geniş kapsamlı anlamı olan bir sözcüktür. Günümüzde hâlâ yaygın olarak kullanılan kıymet kelimesinin, kıymetten farklı yazılmasına rağmen aynı anlamı taşıyan eş anlamlı karşılıkları da vardır. Peki, kıymet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 02-01-23 17:06

Kıyı eş anlamlısı nedir? Kıyı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıyı kelimesi "kesmek, kırmak" anlamındaki "kıd-" fiilinden türetilmiş eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Kıyı kelimesi günümüzde de bir yerin kesildiği, kırıldığı yer anlamında kullanılır. Kıyı kelimesi, Türkçe’nin çok kullanılan, günlük kullanımın da içinde yer alan Türkçe kökenli kelimelerinden biridir. Kıyı kelimesi, birden fazla anlama sahiptir ve bu nedenle farklı eş anlamlıları bulunur. Peki, kıyı sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükler nedir?

Egitim 02-01-23 17:05