Eş Anlamlı Kelimeler Haberleri

Vilayet eş anlamlısı nedir? Vilayet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime zengini bir dildir. Türkçede bulunan pek çok kelimenin eş anlamlı bir karşılığı bulunur. Bu açıdan kelimelerin eş anlamlılarını anlayabilmek için kelimenin esas anlamını da bilmek gerekir. Eş anlamlı kelimeler genellikle dönemsel olarak kullanımı yaygınlaşan kelimelerdir. Bu noktada eski zamanlarda kullanılan vilayet kelimesi akıllara gelir.

Egitim 20-04-2023 11:01

Veteriner eş anlamlısı nedir? Veteriner kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime sayısı bakımından oldukça zengin bir dildir. Bu kelimeler birbirleri arasında eş anlamlı ve zıt anlamlı gibi kelime gruplarına ayrılırlar. Kişilerin kendini daha iyi ifade edebilmesi için kelimelerin anlamlarına hakim olması oldukça önemlidir. Bu kelimeler hem ifade seçeneğini genişletir hem de kurulan cümle ve paragraftaki akıcılığı destekler. Peki, veteriner eş anlamlısı nedir?

Egitim 20-04-2023 11:00

Vesika eş anlamlısı nedir? Vesika kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler cümlede birbirlerinin yerine geçtiklerinde cümlede herhangi bir değişiklik veya anlam bozulması yaşanmaz. Bu sözcükler yazılış olarak farklı olsa da aynı anlamı taşırlar. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisindeki kullanımlarından da kendilerini belli ederler. Eş anlam taşıyan kelimelerden birisi genellikle yabancı dillerden gelen kelimelerdir. Türkçedeki karşılığı ise eş anlam olarak geçer.

Egitim 20-04-2023 11:00

Verecek eş anlamlısı nedir? Verecek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Verecek kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Günlük hayatta çoğu zaman parayla ilişkilendirilir ancak ayrı kullanım alanları da bulunur. Kelime bu kullanım şekilleriyle halk arasında yayılmıştır. Türkçe zengin kelime haznesiyle bunun gibi farklı anlamlara gelen kelimeleri içinde barındırır. Verecek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Egitim 20-04-2023 11:00

Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler Hakkındaki Haberler Mynet'te. Eş Anlamlı Kelimeler Hakkındaki Son Dakika Gelişmelerini Mynet'te Takip Edin.

Vefa eş anlamlısı nedir? Vefa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarihsel süreçte Türkçe kendine has ve en eski dillerden biridir. Türkçenin kelime dağarcığı çok geniştir. Bunun nedenlerinden biri de diğer dillerden pek çok kelimeyi kendi kelime haznesine ekleyerek Türkçeleştirmiş olmasıdır. Bir kelime kullanım durumuna göre birden fazla anlam ifade edebilir. Vefa kelimesi de cümle içerisinde birçok anlamı ifade edebilen bir kelimedir.

Egitim 20-04-2023 10:59

Vecize eş anlamlısı nedir? Vecize kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük hayatta sohbet ederken, sosyal medyada gezinirken, televizyonda veya internette bilinmeyen farklı kelimeler görülebiliyor. Bu durumlarda ilk kez duyulan kelimelerin anlamları oldukça merak ediliyor. Türkçenin geniş kelime haznesi içerisinde zıt anlamlı, eş anlamlı gibi kelime grupları da oldukça merak edilen kelimeler arasındadır. Bu kelimeler arasında yer alan vecizenin günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir eş anlamlı karşılığı bulunur.

Egitim 20-04-2023 10:59

Vatandaş eş anlamlısı nedir? Vatandaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime haznesi açısından oldukça zengin bir dildir. Bu yüzden anlamı ve eş anlamı bilinmeyen birçok kelime bulunur. Bu tür kelime gruplarını bilmek konuşma ve yazı dilinde çeşitli kelimeler kullanarak, iletişimi daha zengin ve verimli hale getirir. Eş anlamı bulunan kelimelerden biri de vatandaştır. Vatandaş kelimesi günlük hayatta bile sıklıkla kullanılan sözcükler arasında yer alır.

Egitim 20-04-2023 10:59

Varmak eş anlamlısı nedir? Varmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı anlamı ifade eden ancak yazılış ve okunuşu birbirinden farklı kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak bilinir. Eş anlamlı sözcükler ifade ve cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Birbirinin yerine kullanılabilen kelimeler cümlede herhangi bir değişiklik ve bozukluğa neden olmaz. Etkili bir iletişim için Türkçede yer alan kelimelerin anlamlarını ve eş anlamlı kelimelerini bilmek önemlidir. Peki, varmak eş anlamlısı nedir?

Egitim 20-04-2023 10:58

Verimli eş anlamlısı nedir? Verimli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede herhangi bir kelime birden fazla anlamı ifade edebilir. Aynı zamanda kelimelerin birden fazla kullanım alanı ve eş anlamı da olabilir. Verimli kelimesi de bu kelimeler arasında yer alır. Bu tarz kelimeleri cümle içerisindeki kullanımlarına göre anlamak mümkündür. Verimli kelimesi toplumsal ve bireysel hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır.

Egitim 20-04-2023 10:43

Veri eş anlamlısı nedir? Veri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin kelime haznesinde farklı dillerden gelen veya zamanla evrim geçiren birçok kelime bulunur. Sözlü ve yazılı iletişim sırasında kullanılan bazı sözcükler bilinmeyen veya eş anlamı merak edilen kelimeler olabilir. Bazı yabancı sözcüklerin anlamı bilinmese de Türkçede mutlaka bilinen bir eş anlamı bulunur. Kelime anlamı ve eş anlamlı karşılıkları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kolaylıkla bulunabilmektedir.

Egitim 20-04-2023 10:43

Ve eş anlamlısı nedir? Ve kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içerisindeki devamlılığı ve anlamı bozmamak için zaman aman eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler farklı yazılsa da aynı anlamı ifade ederler. Ancak eş anlamlı kelimeler kullanılırken sürekli olarak tekrar edilmemelidir. Sürekli olarak tekrar eden kelimeler anlatım bozukluğuna neden olur. Dilimizde neredeyse her kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunur. Zarf ya da bağlaç görevinde kullanılan ve kelimesinin eş anlamı nedir?

Egitim 20-04-2023 10:43

Vaziyet eş anlamlısı nedir? Vaziyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime dağarcığı açısından oldukça geniş bir dildir. Bunun en büyük sebebi Türkiye’nin coğrafi konumu ve farklı uluslarla bir arada geçirdiği zamanın önemli bir rolü bulunur. Bu yüzden pek çok kelime türemiştir. Türkçede bulunan, başka dillerden alınan bu kelimelerin zamanla eş anlamlı karşılıkları da türemiştir. Vaziyet kelimesi de kökeni başka bir dil olan ve dilimizde eş anlamı bulunan bir kelimedir.

Egitim 20-04-2023 10:43

Vazife eş anlamlısı nedir? Vazife kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede birçok kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunur. Dilimizde yabancı kelimelerden gelen pek çok kelime yer alır. Bunlardan biri de vazife kelimesi olup, anlamı merak edilen sözcüklerdendir. Hem yabancı kaynaklı olup hem de birçok anlama sahip olması bu ilginin başlıca sebeplerindendir. Birden fazla anlam ve kullanım alanının olmasından dolayı vazifenin birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunur.

Egitim 20-04-2023 10:42

Vasıta eş anlamlısı nedir? Vasıta kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime çeşitliliği açısından oldukça zengin bir dildir. Türkçeye yabancı dillerden de girmiş olan pek çok kelime bulunur. Türkçede bulunan yabancı ve yerli olan bu kelimeler eş anlamlı ve zıt anlamlı olarak sıklıkla kullanılır. Bunlardan biri de günlük hayatta da çokça kullanılan vasıta kelimesidir. Vasıta kelimesinin daha çok kullanılan bir eş anlamı vardır.

Egitim 20-04-2023 10:42

Dertli eş anlamlısı nedir? Dertli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarihi en eski olan ve en özgün dillerden biridir. Oldukça geniş bir kelime dağarcığı vardır. Bu durumun sebeplerinden biri de farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiş ve zamanla Türkçeleşmiş olmasıdır. Bir kelime Türkçede birden fazla anlama karşılık gelebilir. Aynı şekilde eş anlamlı kelimeleri de çeşitlilik gösterebilir. Dertli kelimesi bu özelliğe sahip birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunan kelimeler arasında yer alır.

Egitim 10-04-2023 14:21

Destan eş anlamlısı nedir? Destan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize farklı kelimelerden gelmiş ve zamanla çeşitli değişimler yaşayarak Türkçeleşmiş birçok kelime vardır. Türkçe bu anlamda kelime dağarcığı en geniş olan dillerden biridir. Bir kelime birden fazla anlama sahip olabilir. Destan kelimesi de yabancı kökenli bir kelimedir. Eş anlamlı karşılıkları birden fazladır ve anlamı çeşitlilik gösterir.

Egitim 10-04-2023 14:21

Derya eş anlamlısı nedir? Derya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçedeki birçok kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu duruma bağlı olarak her kelimenin eş anlamlı karşılığı da çeşitlilik göstermektedir. Dilimize başka dillerden birçok kelimenin gelip zamanla yerleşmesi de bu durumun bir başka sebebidir. Derya kelimesi de birden fazla anlama ve eş anlamlı kelime karşılığına sahip olan yabancı kökenli bir kelimedir.

Egitim 10-04-2023 14:21

Dert eş anlamlısı nedir? Dert kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, geniş kelime dağarcığı ile dünyadaki en zengin diller arasında yer alır. Farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiş ve zamanla aldığı ekler ya da söyleniş biçimleriyle değiştirip dönüştürerek Türkçeleştirmiştir. Dert kelimesi de Türkçedeki yabancı kökenli kelimelerden biridir. Birden fazla anlamı ve birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır.

Egitim 10-04-2023 14:21

Destek eş anlamlısı nedir? Destek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dünyanın en zengin dillerinden biri de Türkçedir. Kelime hazinesi son derece geniş olan dilimizde farklı dillerden gelip zamanla Türkçeleşmiş birçok kelime vardır. Türkçedeki bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelmesi ve eş anlamlı kelimelerinin çeşitlilik göstermesi de bu duruma bağlıdır. Destek kelimesi de yabancı kökenli olan ve birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunan bir kelimedir.

Egitim 10-04-2023 14:20

Vatan eş anlamlısı nedir? Vatanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler, yazılış ve ifadesi birbirinden farklı olsa da aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Cümle içerisinde eş anlamlı kelimelerin herhangi bir tanesi kullanılabilir. Bu durum anlam bozulmasına yol açmaz. Eş anlamı merak edilen ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biri de vatan sözcüğüdür. TDK’ye göre vatan kelimesinin bir tane eş anlamlı karşılığı bulunur.

Egitim 09-04-2023 17:17

Azami eş anlamlısı nedir? Azami kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı sözcükler, Türkçe öğretim programında yer alan önemli konu başlıklarından biridir. Yazılışları ve söyleniş tarzları farklı ancak mana açısından aynı olan kelimelere eş anlamlı denmektedir. Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı sözcükler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılır. Türkçemizde aynı manaya gelen birçok kelime vardır. Peki, azami kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 30-03-2023 17:07

Aza eş anlamlısı nedir? Aza kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı sözcükler, dilbilgisi konuları arasında önemli bir yere sahiptir. Kelimelerin eş anlamlılarını bilip kullanmak, cümle çeşitliliği açısından etkilidir. Ayrıca sözcük haznesinin genişlemesinde de büyük bir rol oynamaktadır. Eş anlamlı sözcükler anlamdaş olarak tanımlanır. Türkçemizde birçok sözcüğün anlamdaşı mevcuttur. Peki, aza kelimesinin eş anlamlı karşılığı nedir?

Egitim 30-03-2023 17:07

Az eş anlamlısı nedir? Az kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe derslerinde yer alan önemli konulardan biri eş anlamlı sözcüklerdir. Anlamdaş olarak da tabir edilen eş anlamlı kelimelerin doğru bir şekilde öğrenilmesi büyük bir öneme sahiptir. Anlamca aynı, yazılış ve okunuş yönünden birbirinden farklı olan sözcükler, eş anlamlı (anlamdaş) olarak bilinir. Peki, az kelimesinin eş anlamlı karşılığı var mı?

Egitim 30-03-2023 17:07

Ayrım eş anlamlısı nedir? Ayrım kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı sözcükler dil bilgisi konuları arasında yer almaktadır. Anlamca aynı, yazım ve okunuş biçimi açısından birbirinden tamamen farklı olan kelimeler, eş anlamlı olarak ifade edilmektedir. Eş anlamlı sözcükler aynı zamanda anlamdaş olarak da bilinmektedir. Türkçemizde pek çok kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Peki, ayrım kelimesinin eş anlamlı karşılığı nedir?

Egitim 30-03-2023 17:07

Ayrıntı eş anlamlısı nedir? Ayrıntı kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçemiz sözcük yönünden fazlasıyla geniştir. Bu yüzden hemen hemen çoğu kelimenin eş anlamlısı vardır. Cümlelerde tekrar yaşanmaması adına eş anlamlı sözcüklerden faydalanırız. Eş anlamlı yani anlamdaş kelimelerin kullanımı, cümlelerdeki anlamın vurgulanmasında da çok etkilidir. Peki, ayrıntı kelimesinin eş anlamlı karşılığı nedir?

Egitim 30-03-2023 17:07

Ayrıcalık eş anlamlısı nedir? Ayrıcalık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Günlük hayatımızda bazen bilerek bazen de fark etmeden çoğu sözcüklerin eş anlamlılarını kullanırız. Türkçemizde pek çok kelimenin eş anlamlı karşılığı mevcuttur. Eş anlamlı sözcükler, anlamdaş olarak da tabir edilmektedir. Cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutarlar. Yazımları ve okunuşları birbirinden ayrı, mana açısından birbirinin aynısı olan kelimelerdir. Peki, ayrıcalık sözcüğünün anlamdaş karşılığı nedir?

Egitim 30-03-2023 17:06

Ayrıca eş anlamlısı nedir? Ayrıca kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimiz kelime bakımından epey zengin bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilimizde bulunan bazı sözcükler Türkçe kökene sahipken bazıları ise yabancı kültürlerden zaman içerinde değişime uğrayarak dilimize girmiştir. Bu kelimelerin bazılarının eş anlamlı karşılığı varken bazılarının yoktur. Mana açısından benzer, yazım ve okunuş yönünden farklı olan sözcükler eş anlamlı olarak tanımlanır. Peki, ayrıca kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 30-03-2023 17:06

Aynı eş anlamlısı nedir? Aynı kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe dersinin en dikkat çeken konu başlıklarından biri eş anlamlı sözcüklerdir. Günlük konuşma dilinde eş anlamlı yani anlamdaş kelimelerle çok sık karşılaşırız. Dilimizde anlamdaş sözcüklerin doğru bir şekilde öğrenilmesi son derece önemlidir. Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında mana değişmemektedir. Peki, aynı sözcüğünün eş anlamlısı nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Egitim 30-03-2023 17:06

Aylık eş anlamlısı nedir? Aylık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler, dilbilgisi konuları arasında büyük bir öneme sahiptir. Özellikle Türkçe derslerinde öğrencilerin karşısına çok sık çıkan bir konudur. Eş anlamlı sözcükler, anlamdaş olarak da ifade edilir. Dilimizde pek çok kelimenin anlamdaş karşılığı bulunur. Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Peki, aylık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımları nedir?

Egitim 30-03-2023 17:06

Aşama eş anlamlısı nedir? Aşama kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcükler, kelimede anlam konu başlıkları arasında yer almaktadır. Türkçemiz sözcük açısından epey zengin bir dildir. Bazı sözcüklerin eş anlamlı karşılığı varken bazılarının ise yoktur. Anlamdaş olarak da tabir edilen eş anlamlı kelimeler, cümle kurarken tekrara düşmemenin önüne geçmektedir. Peki, aşama sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Egitim 10-03-2023 16:50

Aygıt eş anlamlısı nedir? Aygıt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemizde çok sayıda kelime mevcuttur. Bu kelimelerin bazılarının eş ve zıt anlamlı karşılığı varken bazılarının yoktur. Mana açısından aynı veya çok yakın olan sözcükler, eş anlamlı olarak tanımlanmaktadır. Eş anlamlı kelimeler aynı zamanda anlamdaş olarak da bilinmektedir. Peki, aygıt sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Egitim 10-03-2023 16:24

Aydınlık eş anlamlısı nedir? Aydınlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı varlığı, durumu veya kavramı belirten sözcükler eş anlamlı olarak tabir edilmektedir. Eş anlamlı sözcükler, mana bakımından aynı anlamı taşımaktadır. Cümlelerde tekrara düşmemek adına bu sözcüklerin öğrenilmesi son derece önemli bir konudur. Bir cümlede birden fazla anlamdaş kelime kullanmak, o cümlenin manasını bozabilir. Peki, aydınlık kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nelerdir?

Egitim 10-03-2023 16:24

Ayakkabı eş anlamlısı nedir? Ayakkabı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimede anlam bilgisi konularından biri olan eş anlamlıların doğru bir şekilde öğrenilmesi son derece önemlidir. Türkçemizde pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilmekte ve o kullanılan cümlede anlam bozulmasına yol açmamaktadır. Peki, ayakkabı sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Egitim 10-03-2023 16:24

Ay eş anlamlısı nedir? Ay kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde farklı kültürden gelen çok sayıda kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin büyük bir kısmının eş anlamlı karşılığı vardır. Mana yönünden aynı olan sözcükler, eş anlamlı olarak tanımlanmaktadır. Eş anlamlı sözcüklerin yazım ve söyleniş biçimleri ise birbirinden tamamen farklıdır. Peki, sesteş bir kelime olan ay sözcüğünün eş anlamlı karşılığı nedir?

Egitim 10-03-2023 16:24

Avukat eş anlamlısı nedir? Avukat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcükte anlam bilgisi konularından biri eş anlamlı yani anlamdaş sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcüklerin öğrenilmesi, cümle tekrarına düşmemek adına büyük önem taşımaktadır. Dilimizde birçok kelimeyle aynı manaya gelen eş anlamlı sözcük bulunur. Ancak her kelimenin anlamdaş karşılığı olmayabilir. Peki, avukat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük var mı?

Egitim 10-03-2023 16:23

Atik eş anlamlısı nedir? Atik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük konuşmalarda ya da yazışmalar sözcüklerin eş anlamlılarını kullanmak, tekrara düşmemizin önüne geçmektedir. Türkçemizde pek çok sözcüğün eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Eş anlamlı yani anlamdaş olan kelimelerin yazım ve okunuş biçimleri farklıdır. Ancak mana bakımından aynıdır. Peki, atik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nedir?

Egitim 10-03-2023 16:23

Atık eş anlamlısı nedir? Atık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil bilgisi konuları arasında büyük bir öneme sahip olan içeriklerden biri eş anlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler, anlamdaş olarak da ifade edilir. Anlam bakımından benzer, yazım stili ve okunuş yönünden farklı olan sözcükler eş anlamlı olarak tanımlanır. Türkçemizde bulunan çoğu sözcüğün eş anlamlı karşılığı vardır. Peki, atık kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Egitim 10-03-2023 16:23

Atak eş anlamlısı nedir? Atak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcükte anlam bilgisi konularından biri olan eş anlamlı kelimelerin doğru bir şekilde öğrenilmesi son derece önemlidir. Türkçemiz kelime haznesi açısından oldukça zengindir. Birçok sözcüğün eş anlamlı karşılığı bulunur. Eş anlamlı sözcükler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılır. Peki, atak kelimesinin eş anlamlı karşılığı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 10-03-2023 16:23

Ata eş anlamlısı nedir? Ata kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük konuşma dilinde ya da yazılı iletişimde cümle kurarken tekrara düşmemek için eş anlamlı kelimelerden yararlanılır. Eş anlamlı sözcükler, cümle içerisinde mana açısından birbirinin yerini tutabilen kelimelerdir. Dilimizde çok sayıda sözcüğün eş anlamlı karşılığı vardır. Ata kelimesi de Türkçede uzun zamandır yer alan ve eş anlamlı karşılığı olan sözcüklerden birisidir. Peki, ata kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 10-03-2023 16:23

At eş anlamlısı nedir? At kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemiz sözcük açısından epey zengin bir dildir. Bu sözcüklerinin bazılarının eş anlamlı (anlamdaş) karşılığı bulunurken bazılarının olmayabilir. Mana yönünden benzer, yazım ve okunuş açısından farklı olan sözcükler, eş anlamlı olarak ifade edilmektedir. Dilimizde uzun zamandır yer alan at kelimesi de eş anlamlı olan iki kelimeye sahiptir. Peki, at kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Egitim 10-03-2023 16:22

Ateş eş anlamlısı nedir? Ateş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemiz sözcük açısından fazlasıyla zengin bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok kelimenin hem eş anlamlı hem de zıt anlamlı karşılıkları mevcuttur. Kelimelerin zıt anlamlı karşılıkları kadar eş anlamlı karşılıklarını da bilmemiz gerekir. Günlük konuşma ve yazılı metinlerde eş anlamlı sözcükler büyük bir öneme sahiptir. Peki, ateş kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Egitim 10-03-2023 16:22

Aşk eş anlamlısı nedir? Aşk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemizde pek çok kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Eş anlamlı sözcükler anlamdaş olarak da tabir edilmektedir. Cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutan sözcükleri kapsamaktadır. Anlamdaş sözcüklerin cümle içerisinde kullanımı o cümlenin anlam açısından manasını bozmamaktadır. Peki, dilimizde de çok sık kullanılan aşk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Egitim 10-03-2023 16:22

Münakaşa eş anlamlısı nedir? Münakaşa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk dili tarihi içerisinde geçirdiği tüm dönemlerde doğrudan ya da dolaylı olarak farklı kültürlerin dillerinin etkisi altında kalmıştır. Özellikle de coğrafi yakınlık ve komşu kültürlerle sürekli olarak farklı alanlarla etkileşim içerisinde olmak doğal olarak dilleri de etkiler. Bunun yanı sıra dillerin dönemler içerisindeki konumları da bu etkilenmelerin bir nedenidir. Münakaşa kelimesi de bu yolla dilimize geçen, eş anlamlı bir kelimedir. Peki, münakaşanın eş anlamı nedir?

Egitim 03-02-2023 15:39

Para eş anlamlısı nedir? Para kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük hayatımızda veya yazışmalarımızda cümle kurarken tekrara düşmemek oldukça önemlidir. Bunun için kullandığımız kelimelerin eş anlamlı ya da zıt anlamlı karşılıklarından faydalanırız. Dilimizde özellikle pek çok sözcüğün eş anlamlı yani anlamdaş karşılığı bulunur. Manaca birbiriyle benzer olan sözcükler eş anlamlı olarak tabir edilmektedir. Peki, günlük hayatımızda da çok sık kullanılan para sözcüğünün eş anlamlısı olan kelime nedir?

Egitim 03-02-2023 15:39

Pantolon eş anlamlısı nedir? Pantolon kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemiz kelime açısından fazlasıyla zengin bir dildir. Farklı kültürlerden birçok yabancı sözcük zaman içerisinde değişime uğrayarak dilimize girmiştir. Aynı zamanda dilimiz kendi içerisinde de birçok kelime üretmiştir. Dilimizde çoğu sözcüğün eş anlamlı karşılığı varken bazı sözcüklerin ise zıt anlamlı karşılığı yoktur. Kelimelerin hem eş anlamlısını hem de zıt anlamlısını bilmek cümlelerimizin daha da çeşitlenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Peki, pantolon sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Egitim 03-02-2023 15:39

Uslu eş anlamlısı nedir? Uslu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcükte anlam konu içeriklerinden biri eş anlamlı kelimelerdir. Dilimizde çoğu sözcüğün anlamdaş karşılığı bulunmaktadır. Kelimelerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını bilmek cümle çeşitliliğinde büyük bir etkiye sahiptir. Cümle kurarken ne kadar farklı sözcük kullanırsak o kadar tekrara düşmeyiz. Eş anlamlı sözcükler anlamdaş olarak da tanımlanır ve cümlede birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Peki, uslu kelimesinin eş anlamı karşılığı nedir?

Egitim 03-02-2023 15:39

Parasız eş anlamlısı nedir? Parasız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemizde oldukça fazla sözcük bulunmaktadır. Bazıları Türkçe kökene sahipken bazıları ise yabancı dillerden çevrilip dilimize girmiştir. Bu sözcükleri öğrendiğimizde kelime dağarcığımızın da genişlemesine katkı sağlarız. Çoğu sözcüğün eş anlamlı (anlamdaş) karşılığı varken bazılarının olmayabilmektedir. Yazım ve okunuş biçimleri farklı, mana yönünden benzer olan kelimeler eş anlamlı olarak ifade edilir. Peki, parasız kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 03-02-2023 15:26

Parantez eş anlamlısı nedir? Parantez kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemizde birçok farklı anlam taşıyan kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin bazılarının eş anlamlı karşılığı varken bazılarının ise yoktur. Cümle kurarken tekrara düşmemek adına eş anlamlı sözcüklerden yararlanırız. Yazım ve söyleniş stilleri farklı, manaca aynı olan sözcükler eş anlamlı yani anlamdaş olarak isimlendirilir. Peki, parantez sözcüğünün eş anlamlısı olan kelime nedir?

Egitim 03-02-2023 15:25

Parça eş anlamlısı nedir? Parça kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçemiz sözcük yönünden fazlasıyla zengin bir dildir. Dilimizde bu kadar çok sözcük bulunması daha basit ve etkileyici bir biçimde cümle kurmamıza fırsat tanımaktadır. Bazı sözcüklerin eş anlamlısı ya da zıt anlamlısı varken bazılarının ise yoktur. Yazım ve okunuş şekilleri birbirinden farklı, anlamca aynı olan kelimeler eş anlamlı yani anlamdaş olarak adlandırılmaktadır. Peki, parça sözcüğünün eş anlamlısı olan kelime nedir?

Egitim 03-02-2023 14:39