Eş Anlamlısı Haberleri

Vilayet eş anlamlısı nedir? Vilayet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime zengini bir dildir. Türkçede bulunan pek çok kelimenin eş anlamlı bir karşılığı bulunur. Bu açıdan kelimelerin eş anlamlılarını anlayabilmek için kelimenin esas anlamını da bilmek gerekir. Eş anlamlı kelimeler genellikle dönemsel olarak kullanımı yaygınlaşan kelimelerdir. Bu noktada eski zamanlarda kullanılan vilayet kelimesi akıllara gelir.

Egitim 20-04-2023 11:01

Veteriner eş anlamlısı nedir? Veteriner kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime sayısı bakımından oldukça zengin bir dildir. Bu kelimeler birbirleri arasında eş anlamlı ve zıt anlamlı gibi kelime gruplarına ayrılırlar. Kişilerin kendini daha iyi ifade edebilmesi için kelimelerin anlamlarına hakim olması oldukça önemlidir. Bu kelimeler hem ifade seçeneğini genişletir hem de kurulan cümle ve paragraftaki akıcılığı destekler. Peki, veteriner eş anlamlısı nedir?

Egitim 20-04-2023 11:00

Verecek eş anlamlısı nedir? Verecek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Verecek kelimesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Günlük hayatta çoğu zaman parayla ilişkilendirilir ancak ayrı kullanım alanları da bulunur. Kelime bu kullanım şekilleriyle halk arasında yayılmıştır. Türkçe zengin kelime haznesiyle bunun gibi farklı anlamlara gelen kelimeleri içinde barındırır. Verecek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Egitim 20-04-2023 11:00

Verimli eş anlamlısı nedir? Verimli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede herhangi bir kelime birden fazla anlamı ifade edebilir. Aynı zamanda kelimelerin birden fazla kullanım alanı ve eş anlamı da olabilir. Verimli kelimesi de bu kelimeler arasında yer alır. Bu tarz kelimeleri cümle içerisindeki kullanımlarına göre anlamak mümkündür. Verimli kelimesi toplumsal ve bireysel hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır.

Egitim 20-04-2023 10:43

Eş Anlamlısı

Eş Anlamlısı Hakkındaki Haberler Mynet'te. Eş Anlamlısı Hakkındaki Son Dakika Gelişmelerini Mynet'te Takip Edin.

Ve eş anlamlısı nedir? Ve kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içerisindeki devamlılığı ve anlamı bozmamak için zaman aman eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler farklı yazılsa da aynı anlamı ifade ederler. Ancak eş anlamlı kelimeler kullanılırken sürekli olarak tekrar edilmemelidir. Sürekli olarak tekrar eden kelimeler anlatım bozukluğuna neden olur. Dilimizde neredeyse her kelimenin eş anlamlı karşılığı bulunur. Zarf ya da bağlaç görevinde kullanılan ve kelimesinin eş anlamı nedir?

Egitim 20-04-2023 10:43

Dertli eş anlamlısı nedir? Dertli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarihi en eski olan ve en özgün dillerden biridir. Oldukça geniş bir kelime dağarcığı vardır. Bu durumun sebeplerinden biri de farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiş ve zamanla Türkçeleşmiş olmasıdır. Bir kelime Türkçede birden fazla anlama karşılık gelebilir. Aynı şekilde eş anlamlı kelimeleri de çeşitlilik gösterebilir. Dertli kelimesi bu özelliğe sahip birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunan kelimeler arasında yer alır.

Egitim 10-04-2023 14:21

Destan eş anlamlısı nedir? Destan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize farklı kelimelerden gelmiş ve zamanla çeşitli değişimler yaşayarak Türkçeleşmiş birçok kelime vardır. Türkçe bu anlamda kelime dağarcığı en geniş olan dillerden biridir. Bir kelime birden fazla anlama sahip olabilir. Destan kelimesi de yabancı kökenli bir kelimedir. Eş anlamlı karşılıkları birden fazladır ve anlamı çeşitlilik gösterir.

Egitim 10-04-2023 14:21

Derya eş anlamlısı nedir? Derya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçedeki birçok kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu duruma bağlı olarak her kelimenin eş anlamlı karşılığı da çeşitlilik göstermektedir. Dilimize başka dillerden birçok kelimenin gelip zamanla yerleşmesi de bu durumun bir başka sebebidir. Derya kelimesi de birden fazla anlama ve eş anlamlı kelime karşılığına sahip olan yabancı kökenli bir kelimedir.

Egitim 10-04-2023 14:21

Dert eş anlamlısı nedir? Dert kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe, geniş kelime dağarcığı ile dünyadaki en zengin diller arasında yer alır. Farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiş ve zamanla aldığı ekler ya da söyleniş biçimleriyle değiştirip dönüştürerek Türkçeleştirmiştir. Dert kelimesi de Türkçedeki yabancı kökenli kelimelerden biridir. Birden fazla anlamı ve birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır.

Egitim 10-04-2023 14:21

Münakaşa eş anlamlısı nedir? Münakaşa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk dili tarihi içerisinde geçirdiği tüm dönemlerde doğrudan ya da dolaylı olarak farklı kültürlerin dillerinin etkisi altında kalmıştır. Özellikle de coğrafi yakınlık ve komşu kültürlerle sürekli olarak farklı alanlarla etkileşim içerisinde olmak doğal olarak dilleri de etkiler. Bunun yanı sıra dillerin dönemler içerisindeki konumları da bu etkilenmelerin bir nedenidir. Münakaşa kelimesi de bu yolla dilimize geçen, eş anlamlı bir kelimedir. Peki, münakaşanın eş anlamı nedir?

Egitim 03-02-2023 15:39

Öğrenci eş anlamlısı nedir? Öğrenci kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öğrenci sözcüğü günlük hayatta sık sık duyduğumuz kelimeler arasında bulunur. Ayrıca zengin Türkçemizin kelime dağarcıklarının bulunduğu sözlüğümüzde de görülür. Yıllar boyunca Türkçe kelime olarak kalan ve yenilenerek günümüze ulaşan öğrenci kelimesinin çeşitli eş anlamları da vardır. Peki, öğrenci kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nedir?

Egitim 03-02-2023 14:24

Öge eş anlamlısı nedir? Öge kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kendi içerisinde olduğu gibi birçok dillerle de alışverişlerde bulunmuştur. Dillerin birbirleriyle kültürel, sosyal, politik ve ekonomik alışverişlerinin bulunduğu gibi kelime alışverişleri de bulunur. Öge sözcüğü de günümüze farklı alışverişler sonucu ulaşmıştır. Öge kelimesi sözcük dağarcığımıza Uygurcadan gelmiştir. Uygurca uzuv sözcüğünden alıntıdır. Ayrıca bu sözcük Moğolcada aynı anlama gelen üye sözcüğünden de alıntıdır. Peki, öge kelimesinin eş anlamı nedir?

Egitim 03-02-2023 14:24

Öfke eş anlamlısı nedir? Öfke kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öfke kelimesi günlük hayatta sıkça gördüğümüz kelimelerden biridir. Günlük hayatta sıklıkla kullanıldığını bilsek de çeşitli deyim ve atasözlerinde de ayrıca kullanım görmüştür. Bu şekilde de kulaktan kulağa yayılarak bilinmeye devam etmiştir. Özellikle günlük hayatımızda yer edinen öfke kelimesinin Eski Türkçeden bugüne ulaştığı bilinir. Peki, öfke kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Egitim 03-02-2023 14:20

Önce eş anlamlısı nedir? Önce kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk dilinin oldukça zengin bir sözcük dağarcığına sahip olması eş, zıt ve çok anlamlı gibi sözcüklerin de dilimizde oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu kelimeler, farklı dillerle olan etkileşimler sayesinde oldukça zengin bir yapıya ulaşmıştır. Eş anlamlı kelimeler farklı olsalar da aynı yerlerde kullanım görülen kelimelerdir. Önce sözcüğü de bunlardan biridir. Peki, önce sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Egitim 03-02-2023 14:17

Ön eş anlamlısı nedir? Ön kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca birçok dil birbirleriyle etkileşimde bulunmuştur. Bu etkileşimler sonucunda kültürel, tarihi gibi birçok alanda alışverişler yaşandığını gibi sözcükler arasında da etkileşimde bulunmuştur. Türkçe de tarih boyunca farklı dillerle etkileşime girerek ihtiyaç duyduğu farklı yabancı kökenli kelimeleri kendisine uyarlamıştır. Bunun yanında Eski Türkçe kökenli kelimeler de varlığını sürdürmektedir. Peki, ön kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Egitim 03-02-2023 14:16

Ömür eş anlamlısı nedir? Ömür kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ömür sözcüğü gün içerisinde sıklıkla kullanılır. Türkçenin çeşitli dillerle etkileşimi sonucunda pek çok kelime gibi ömür sözcüğü de cümle dağarcığımıza katılmıştır. Rumca, İtalyanca, Farsça kökenli sözcükler olduğu gibi Arapça kökenli sözcükler de Türkçe içerisine katılmıştır. Ömür de Arapça Türkçe etkileşimiyle sözlük dağarcığımıza katılmıştır. Peki, ömür kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 03-02-2023 14:16

Ölüm eş anlamlısı nedir? Ölüm kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe yıllardır çeşitli dillerle bir arada etkileşime girmiştir. Tarihi, politik, ekonomik ve kültürel gibi çeşitli alanlarda da alışverişte bulunarak diller arası etkileşimi arttırmıştır. Bunun yanında kendi içerisinde de değişip gelişerek eski kelimelerini yenilemiştir. Ölüm kelimesi de bunlardan biridir. Peki, ölüm sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 03-02-2023 14:15

Ölü eş anlamlısı nedir? Ölü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe birçok dilin birleşiminden yardım alarak sözcük haznesini genişletmiştir. Bunun yanında çeşitli etkileşimler dolayısıyla da kendisine yeni sözcükler eklenmiştir. Kendi içerisinde de değişerek ve yenilenerek kelimeleri sözlüğüne dâhil etmiştir. Ölü kelimesi de gelişerek değişen sözcüklerden biridir. Peki, ölü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 03-02-2023 14:15

Öğüt eş anlamlısı nedir? Öğüt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öğüt kelimesi gün içinde sıklıkla kullanılır. Bunun yanında Türkçede öğüt sözcüğü yıllardır bulunur. Yıllar içerisinde yenilenerek ve gelişerek sözcük dağarcığımıza eklenmiştir. Öğüt kelimesi Eski Türkçeden köken alır. Eski Türkçede öt veya öğüt anlamına gelen “akıl, fikir, nasihat” sözcüğünden evrilerek sözcük dağarcığımıza girmiştir. Peki, öğüt sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Egitim 03-02-2023 14:15

Öğretmen eş anlamlısı nedir? Öğretmen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarih içerisinde farklı dillerle alışverişte bulunmuştur. Tarihi, politik, kültürel ve ekonomik gibi birçok alanda etkileşimde bulunulduğu gibi kelime ve sözcük haznelerinde de fazlasıyla alışveriş sağlanmıştır. Bunun yanında Türkçe kendi içerisinde yıllardır yenilenip gelişerek bazı kelimelerini günümüze kazandırmıştır. Öğretmen kelimesi de bunlar arasındadır. Peki, öğretmen kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 03-02-2023 14:14

Öfkeli eş anlamlısı nedir? Öfkelinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Geçmişten günümüze birçok kelime yenilenerek ve günümüze uyum sağlayarak geçmiştir. Öfkeli kelimesi de Eski Türkçeden günümüze gelen kelimelerden biridir. Öfkeli kelimesi öfke sözcüğünden türemiştir. Öfke kelimesi ise Eski Türkçeden bugüne ulaşan kelimeler arasındadır. Halk arasında kültürel ve sosyal birçok alanda kendini gösterir. Peki, öfkeli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 29-01-2023 23:33

Kirli eş anlamlısı nedir? Kirli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kirli kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunan, yabancı kökenli olmayan bir sözcüktür. Kirli sözcüğü çeşitli anlamları bulunan ve günümüzde çok sık kullanılan bir kelimedir. Kelime hazinesi zengin olan dilimizde kirli kelimesiyle aynı anlama gelen başka sözcükler de bulunur. Kirli kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler kirlinin eş anlamlılarıdır. Kir kelimesine ek eklenmesiyle türetilmiş ve sıfat görevinde kullanılan kirli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-2023 14:23

Kimlik eş anlamlısı nedir? Kimlik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kimlik kelimesi Türkçede isim olarak kullanılan ve soyut veya somut belirli şeyleri tanımlayan bir sözcüktür. Dilimizde zamanla farklı anlamlar kazanan kimlik kelimesinin eş anlamlıları da literatüre geçmiştir. Türkçede eski zamandan veri var olan “kim” kelimesinden türetilmiş “kimlik” kelimesi bugün her yerde kullanılmaktadır. Kişilerin ya da bir nesneyi belirten ve o şeyin nitelik ve özelliklerinin bütününü ifade eden kimlik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-2023 14:23

Kimse eş anlamlısı nedir? Kimse kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kimse sözcüğü sözlüklerde yer alan Türkçe kökenli bir kelimedir. Kimse kelimesi kim kökünden gelen Türkçe bir sözcüktür. Türkçenin kelime hazinesi çok geniş olduğu için pek çok sözcükte olduğu gibi kimse kelimesinin de eş anlamlı ve yakın anlamlı sözcükleri bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından anlamı tanımlanmış olan kimse kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler kimse kelimesinin eş anlamlısıdır. Türkçe kelime olan kimse kelimesinin eş anlamlısı olan kelime nedir?

Egitim 13-01-2023 14:22

Kilim eş anlamlısı nedir? Kilim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kilim sözcüğü bir eşyayı adlandırmak için kullanılan, yan ve mecaz anlamları bulunmayan bir kelimedir. Anlam yönünden çeşitliliği bulunmayan kilim kelimesinin yine de eş anlamlı ve yakın anlamlı kelimeleri vardır. Türkçede birbirinin yerine kullanılabilen kelimelere anlamdaş kelimeler denilmektedir. Anlamdaş, yani eş anlamlı kelimeler cümle içinde kullanıldığında cümlede anlam yönünden bir değişim olmaz. Tek bir anlamı olan kilim kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-2023 14:22

Kibirli eş anlamlısı nedir? Kibirli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler aynı anlamları karşılayan sözcüklerdir. Yabancı dillerden pek çok kelime almış ve onları Türkçeleştirmiş olan dilimiz, zengin kelime haznesi sayesinde pek çok eş anlamlı kelime barındırır. Kibirli kelimesi temel anlamı dışında farklı kullanımı olmayan bir sözcük olmasına rağmen çok sayıda anlamdaş kelimeye sahiptir. Kibir kelimesine "+lI" ekinin eklenmesiyle türetilen ve sıfat görevinde kullanılan kibirlinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-2023 14:21

Kibir eş anlamlısı nedir? Kibir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kibir kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş olan yabancı kökenli bir kelimedir. İnsanların belirli bir özelliğini göstermek için kullanılan kibir kelimesi dilimizde tek bir temel anlama sahiptir. Kibir kelimesi günlük hayatta sıkça kullanılan isim türündeki bir sözcüktür. Kibir kelimesiyle aynı anlama gelen farklı kelimeler de vardır. Arapçadan dilimize geçen ve genellikle bir olumsuzluğu ifade eden kibir kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-2023 14:19

Kibar eş anlamlısı nedir? Kibar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kibar kelimesi sıfat veya isim olarak kullanılabilen ancak günlük dile yerleşmiş, yaygın kullanılan anlamları sonucunda genellikle sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. Kibar, dilimize çok eski zamanda geçmiştir ancak hâlâ kullanımdadır. Kibar kelimesinin sahip olduğu anlamlara göre dilimizde eş anlamlı veya yakın anlamlı kelimeler bulunur. Arapça kökenli olan ve insanlar için kullanılan kibar kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Egitim 13-01-2023 14:18

Kızmak eş anlamlısı nedir? Kızmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızmak, Türkçede çok eski zamanlardan beri kullanılan ve günümüzde de hâlâ yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Halk arasında farklı anlamları karşılamak için anlamları genişletilmiş bu kelime, günlük dilde sık sık geçer. Genellikle öfkelenmek gibi duygu durumlarını karşılamak için kullanılan kızmak kelimesinin farklı anlamları da vardır. Birden fazla anlam karşılığı olan ve Türkçe kökenli kelimelerden birisi olan kızmak fiilinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-2023 14:17

Kızılcık eş anlamlısı nedir? Kızılcık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızılcık, Kızılcıkgillerden bir ağacı tanımlamak ve aynı zamanda bu ağacın yemişi için de aynı şekilde kızılcık ismi kullanılır. Bir bitkiyi isimlendirmek için kullanılan bu sözcük Türkçede başka anlamlar için pek kullanılmaz. Anlamı çeşitlenmemiş kızılcık kelimesiyle farklı anlamlarda kullanılan, kalıplaşmış birleşik kelimeler de bulunur. Türkçe kökenli bir kelime olan hem bir ağacı hem de o ağacın meyvesini ifade eden kızılcık kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-2023 14:17

Kızgın eş anlamlısı nedir? Kızgın kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kızgın sözcüğü Türkçede sık sık kullanılan bir kelimedir. Türkçemizde isimlerin önüne getirilerek ismi niteleyen yani sıfat görevinde kullanılan bu sözcük, günlük dilde farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. Zaman içerisinde anlamını genişletmiş olan kızgın kelimesi bu geniş anlamlara yönelik bazı eş anlamlı kelimeler kazanmıştır. Kelimenin anlam zenginliğinden dolayı kızgının eş anlamlısı olan sözcükler de çeşitlenmiştir. Hem nesneler hem insanlar için kullanılan kızgının eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-2023 14:16

Kız eş anlamlısı nedir? Kız kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kız kelimesi günlük hayatta çok kullanılan bir kelimedir ve halk içindeki farklı kullanımları Türk Dil Kurumu tarafından sözlüğe geçirilmiştir. Kız sözcüğünün halk dilinde uzun zaman boyunca kazandığı farklı anlamlara göre farklı anlamlarda da kullanılır. Kız kelimesi dilimizde çok eski zamanlardan beri kullanılan, yabancı kökenli olmayan sözcüklerden biridir. Eski Türkçeden gelen ve günlük dilde sıkça kullanılan kız kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-2023 14:16

Zevk eş anlamlısı nedir? Zevk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilin dingin bir yapıda olmaması ve sürekli başka dillerle etkileşimde olması, kendi içinde gelişmesi ve büyümesi o dilin zenginleştiğini gösterir. Bir dilin kelime bakımından zengin olması o dilde eş anlamlılık durumunun görülmesine zemin oluşturur. Farklı kelimelerin aynı anlamda birleşmesi ve aynı karşılıkları ifade etmesi eş anlamlılıktır. Bu kelimeler anlatım bozukluğu yaratmadan birbiri yerine geçebilirler. Arapçadan dilimize geçmiş olan zevk sözcüğünün eş anlamı olan kelimeler nelerdir?

Egitim 13-01-2023 14:04

Zengin eş anlamlısı nedir? Zengin kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Anlamdaş olarak da adlandırılan eş anlamlılar, farklı kelimeler olmasına rağmen aynı anlamı taşırlar. Bu nedenle cümlede birbirlerinin yerine kullanılması, cümlenin akışını veya yapısını bozmazlar. Bu sayede ifadeleri ve cümleleri daha akıcı ve anlaşılır bir hâle getirebilirler. Türkçede çoğu kelimenin bir ya da birden fazla anlamdaş karşılığı bulunur. Sıfat görevi üstlenen zengin kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nedir?

Egitim 13-01-2023 14:03

Zekâ eş anlamlısı nedir? Zekâ kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. Bu kelimeler aynı anlamı karşıladıkları için birbirleri yerine geçebilirler. Eş anlamlı kelimeler her ne kadar birbiriyle aynı anlamı taşısalar da başka anlamları da karşılayabilirler. Bu nedenle eş anlamlıları kullanırken cümlenin bağlamına dikkat etmek gerekir. Türkçede birden çok eş anlamlı kelime bulunur. Arapça kelimelerden birisi olan ve dilimizde hâlâ kullanılan zekâ kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 13-01-2023 14:03

Zelzele eş anlamlısı nedir? Zelzele kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Herhangi bir kelimenin eş anlamlısını kullanmak yazılı ve sözlü ifadeleri akıcı hâle getirmektedir. Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlı kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılmaktadır. Anlamdaş kelimeler ifadelerin daha akıcı ve anlaşılır olmasını sağlar. Yeryüzündeki çöküntü anlamına gelen zelzele kelimesi de eş anlamlıya sahiptir. Deprem anlamında kullanılan zelzelenin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-2023 14:03

Zayıf eş anlamlısı nedir? Zayıf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede birden çok eş anlamlı kelimeler bulunur. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama geldiğinden cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilir. BU kelimeler anlamdaş olarak da adlandırılır. İfadelerimizde tekrara yer vermek yerine ve cümlelerimizi zenginleştirmek adına eş anlamlı kelimeleri kullanabiliriz. Bu kelimeler aynı anlamları karşıladıkları için birbiri yerine geçebilir ancak aynı cümlede birlikte kullanılmamalıdır. Mecaz anlamlarda da kullanılabilen zayıf kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 13-01-2023 14:02

Zarif eş anlamlısı nedir? Zarif kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilir ve anlamdaş olarak da adlandırılır. Günlük hayatta rutin sohbetlerden kurtulmak için ya da yazı dilini zenginleştirmek ve anlatımı güçlendirmek için anlamdaş kelimeler tercih edilebilir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde aynı anlama gelse de kullanırken cümledeki anlamına dikkat edilmelidir. Türkçede çoğu kelimenin anlamdaş karşılığı bulunur. Arapça kökenli olan zarif sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 13-01-2023 14:01

Kıymetli eş anlamlısı nedir? Kıymetli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıymetli sözcüğü bir şeyin öneminin yüksek olduğunu anlatmak için kullanılan kelimelerden biridir. Kıymetli olan şey yüksek fiyatlı veya manevi anlamı derin olan bir şeydir. Kıymetli sözcüğü bu anlamlarına uygun olarak eş anlamlı kelimelere sahiptir. Kıymetli kelimesi Arapça kökenli olan kıymet sözcüğünden gelmektedir. Peki, Arapça kökenli "kıymet" sözcüğünden türetilen kıymetlinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 02-01-2023 17:06

Kıymet eş anlamlısı nedir? Kıyme kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıymet, bir şeyin maddi manevi ölçüsü anlamında kullanılan bir kelimedir. Dilimize Arapçadan geçen bu kelime, canlılar veya cansızlar için kullanılabilen geniş kapsamlı anlamı olan bir sözcüktür. Günümüzde hâlâ yaygın olarak kullanılan kıymet kelimesinin, kıymetten farklı yazılmasına rağmen aynı anlamı taşıyan eş anlamlı karşılıkları da vardır. Peki, kıymet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Egitim 02-01-2023 17:06

Kıyı eş anlamlısı nedir? Kıyı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kıyı kelimesi "kesmek, kırmak" anlamındaki "kıd-" fiilinden türetilmiş eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Kıyı kelimesi günümüzde de bir yerin kesildiği, kırıldığı yer anlamında kullanılır. Kıyı kelimesi, Türkçe’nin çok kullanılan, günlük kullanımın da içinde yer alan Türkçe kökenli kelimelerinden biridir. Kıyı kelimesi, birden fazla anlama sahiptir ve bu nedenle farklı eş anlamlıları bulunur. Peki, kıyı sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükler nedir?

Egitim 02-01-2023 17:05

Zarf eş anlamlısı nedir? Zarf kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bir kelimenin bir ya da birden fazla anlamdaşı olabilir. Anlamdaş yani eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine geçen kelimeler olarak bilinir. Bir kelime sıklıkla kullanıldığında cümlenin akıcılığı bozulabilir ve sıkıcılaşabilir. Bu nedenle cümlelerin akıcılığını sağlamak ve çeşitlendirmek için eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Anlam bakımından değişiklik göstermeyen kelimeler yerine göre kullanılmalıdır. Peki, zarf kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Egitim 02-01-2023 17:05

Zarar eş anlamlısı nedir? Zarar kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük hayatta sohbet ederken birden çok kelime kullanılır. Kelime haznenizi geliştirmek ve sohbetinizin akıcı bir hâle gelmesi için eş anlamlı kelimeleri kullanabiliriz. Eş anlamlı kelimeler farklı kelimelerin aynı anlamda kullanılmasıdır. Bu nedenle herhangi bir kelimenin eş anlamlısı cümle içerisinde o kelime yerine kullanabiliriz. Zarar kelimesi de çeşitli eş anlamı bulunan kelimelerden biridir. Peki, zarar kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 02-01-2023 17:05

Övmek eş anlamlısı nedir? Övmek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe eski bir dildir ve günümüze kadarki tarihsel sürecinde pek çok değişim ve gelişim yaşamıştır. Kelime ve anlam bakımından zenginliğinin sayesinde oldukça geniş bir kelime yelpazesine sahiptir. Bu kelime haznesinin bir çoğunluğunu Türkçe kökenli kelimeler oluşturur. Kelimelerin bu kadar çok olması da anlam bakımından aynı olan anca farklı yazılan eş anlamlı kelimelere de zemin hazırlamıştır. Peki, Türkçe bir kelime olan övmek sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Egitim 02-01-2023 17:04

Övgü eş anlamlısı nedir? Övgü kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil Devrimi, Türkçedeki Türkçe kökenli kelime varlığını artırmak ve ülke genelinde Türkçenin konuşma ve yazı dili olarak kullanılması amacıyla yürütülmüş bir devrimdir. Bu devrimle birlikte Türkçe kökenli kelimelerin sayısı artmıştır. Övgü kelimesi de Arapça kökenli olan "methiye" kelimesinin karşılığı olarak türetilmiş bir kelimedir. Peki, Türkçe bir kelime olan övgü kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 02-01-2023 17:03

Örnek eş anlamlısı nedir? Örnek kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil Devrimi, Türkçenin sadeleşmesi ve yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirilen, dilde sadeleşme ve Türkçeleşmeyi benimseyen bir devrimdir. Dil Devrimi ile birlikte yüzlerce Türkçe kelime türetilmiş, Arapça ve Farsça kelimelerin karşılı olarak Türkçe kelimeler tekrardan canlandırılmıştır. Örnek kelimesi de Dil Devrimi sırasında, misal kelimesine karşılık olarak tekrar canlandırılan kelimelerden birisidir. Peki, örnek kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir?

Egitim 02-01-2023 17:01

Örgüt eş anlamlısı nedir? Örgüt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe oldukça zengin kelime haznesine sahip olan dillerdendir. Birçok kelimenin kökenleri farklı da olsa eş anlamlısı kelimeleri vardır. Bazı kelimelerin eş anlamlıları daha sık kullanılırken bazılarının da kullanımdan düşmüş eş anlamlı kelimeleri olabilir. Örgüt kelimesinin de eş anlamı olan kelimeler vardır. Örgüt kelimesi kadar sık kullanılan bu eş anlamlı kelimeler cümle içinde örgüt yerine kullanılabilir. Peki, örgüt kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Egitim 02-01-2023 16:59

Önlem eş anlamlısı nedir? Önlem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede yaşanan Dil Devrimi, dilim Arapça ve Farsça kökenli kelimelerden ve bu dillerin dil bilgisi kurallarından kurtulup öz Türkçeye dönülmesi ve ulusal dil olarak Türkçenin ülkenin her yerinde kullanılması ve konuşma dili hâline getirilmesi amacıyla gerçekleşen bir devrimdir. Dil Devrimi'nden sonra dilimizde pek çok Türkçe kelime türetilmiş ve kullanımdan düşen Türkçe sözcükler tekrar canlandırılmıştır. Bu dönemde türetilen önlem kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Egitim 02-01-2023 16:58

Öneri eş anlamlısı nedir? Öneri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime haznesi açısından oldukça zengin olan diller arasında yer alır. Bu zenginliğinin temelinde yatan sebeplerden birisi de köklü bir dil olmasıdır. Uzun bir tarihe sahip olan Türkçe canlı bir yapıya sahiptir ve sürekli olarak yenilenir, gelişir. Kelime bakımından oldukça zengin olması da farklı olan ancak aynı anlama gelen kelimelerin de bu haznede yer almasını sağlamıştır. Eş anlamlı olarak adlandırılan bu kelimelerden birisi olan öneri kelimesinin eş anlamı nedir?

Egitim 02-01-2023 16:56