EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

LGS sınavına girmeyen öğrenciler liseye yerleşebilir mi? 2022 LGS'ye girmeyenler hangi liselere girilebilir?

LGS sınavına girmeyen öğrencilerin liselere yerleşip yerleşemeyecekleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları 30 Haziran'da duyurulacak. Peki 2022 LGS sınavına girmeyen öğrenciler hangi liselere girilebilir? Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin ayrıntıları açıkladı. İşte '2022 LGS sınavına girmeyen öğrenciler hangi liselere girilebilir?' sorusunun yanıtı ve detaylar...

LGS sınavına girmeyen öğrenciler liseye yerleşebilir mi? 2022 LGS'ye girmeyenler hangi liselere girilebilir?

LGS sınavına girmeyen öğrenciler liseye yerleşebilir mi? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5 Haziran 2022 Pazar günü yapılan sınav sonrası birçok öğrenci sonuçların açıklanması için bekleyişe geçti. Bazı 8. sınıf öğrencileri ise sınava girmedi. Peki 2022 LGS sınavına girmeyen öğrenciler hangi liselere girilebilir? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

LGS SINAVINA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER LİSEYE YERLEŞEBİLİR Mİ?

LGS sınavına girmeyen öğrenciler liseye yerleşebilir.

LGS sınavına öğrencilerin tercih edebilecekleri liseler bulunuyor.

LGS sınavına girmese dahi lise okumak zorunlu olduğu için sınava girmeyen öğrenciler okul puanlarıyla liselere yerleştirilecekler.

2022 LGS SINAVINA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER HANGİ LİSELERE GİREBİLİR?

Okul puanıyla girecek öğrenciler, adreslerine en yakın okula kayıt oluyorlar. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullara en az 2 en fazla 5 tercih hakkı bulunuyor.

Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih binlerce aday ve veli tarafından merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı; Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar 30 Haziran'da "meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü "meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabilecek.

LGS BU DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR 2022?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz. Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.

lgs

HAM PUAN HEAPLAMA

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü yukarıda verilmiştir.

lgs

TOPLAM AĞIRLIKLI STANDART PUAN HESAPLAMA

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.

lgs

Keşfet


En Çok Aranan Haberler