EĞİTİM

Bulunma durumu eki nedir? Bulunma durumu eki -de/-da/-ta/te’nin yazılışı

İsim köklü kelimelere getirilen ekler, durum ve hal ekleri olarak ayrılır. Hal ekleri ise; yönelme, belirtme, bulunma ve ayrılma olarak sınıflandırılır. Bulunma durumu eki olan -de, -da, -ta ve -te kullanımı, belirli kurallar doğrultusunda gerçekleşir. Bulunma durumu eki nedir ve nasıl kullanılır?

İçindekiler

 • Bulunma Durumu Eki Nedir?
 • Bulunma Durumu Eklerinin Yazımı
 • Bulunma Durumu Eki Örnekleri

Dilbilgisinde durum veya hal adıyla bilinen ekler bulunur. Bunlar yönelme, ayrılma, belirtme ve bulunma olarak toplam dört gruptan meydana gelir. Bulunma durumu ekleri, birçok kişinin yazım hatası yaptığı eklerden biridir. İsmin "de" hali olarak da adlandırılan bu ekler, cümle içerisinde kullanıldığında cümleye yüklenecek manayı belirler.

Bulunma Durumu Eki Nedir?

Cümle içerisinde ismin görevini ve manasını ifade eden eklerdir. Adından da anlaşılacağı üzere ismin bulunduğu yeri veya eylemin tam olarak nereye yapıldığını gösterir. Bulunma durumu ekleri “-de, -da, -ta ve –te” şeklindedir. Bu ekleri cümle içerisinde bulmak oldukça kolaydır.

Bulunma durumu ekini bulmak için eyleme şu sorular sorulur:

 • Eğer cümlede bir eylemi işaret eden ek kullanılıyorsa, tek yapılması gereken şey eyleme “nerede” sorusunu yöneltmektir.
 • Eğer cümlede ismi gösteren bulunma durumu eki kullanıyorsa, eyleme “kimde” sorusu sorulur.

Bu iki soru şekli sayesinde cümlede hangi sözcükte bulunma durumu eki olduğu ortaya çıkar. Bu hal ekleri özellikle “-de” ve “-da” bağlaçları ile çok sık karıştırılırken aralarında önemli farklar bulunmaktadır. Bağlaçlar kullanılan sözcükten ayrı bir şekilde yazılırken bulunma hal ekleri sözcüğe birleşik bir şekilde yazılır.

Bulunma Durumu Eklerinin Yazımı

Bulunma durumu ekleri cümle içerisinde kullanılırken; özel isimler dışında birleşik bir şekilde yazılmaktadır. Örnek verecek olursak; “Eskişehir, Gaziantep, Balıkesir, Ahmet, Ayşe” gibi isimler özel isim olarak tanımlanır. Bu isimler ek aldıklarında “Eskişehir’de, Gaziantep’te, Balıkesir’de, Ahmet’te ve Ayşe’de” olarak kullanılır.

“On(da), biz(de), ben(de)” gibi kelimelerde ise bitişik yazma kuralı mevcuttur. Bunlar bulunma durumu eki almış isim örnekleri arasında yer alır. Eğer “onda” yerine “on da” veya “sende” yerine “sen de” şeklinde yazılırsa buradaki ekler bağlaç olarak kullanılmış olur.

Bulunma Durumu Eki Örnekleri

Bulunma durumu ekleri çoğunlukla yer bildirme amacıyla zamir sözcüklerinin sonuna eklenmektedir. Aşağıda konu ile ilgili örnek cümleler mevcuttur.

 • Onu sinemada görünce çok şaşırdım. Bu cümledeki “sinemada” sözcüğünün sonundaki ek, eylemin nerede olduğunu bildiren bulunma durumu ekidir.
 • Arabada bulduğum bu defterin kime ait olduğunu bilmiyorum. Araba =Araba(da)
 • Kebabın en güzelini Gaziantep’te yapıyorlar. Gaziantep = Gaziantep(te)
 • Kardeşim yarın gece sizde kalacak. Bu cümledeki “sizde” sözcüğünün sonundaki ek zamirlerde bulunan bulunma ekine örnektir.
 • Bende değil asıl onlarda var bir tuhaflık. Onlar = Onlar(da)
 • Gidecek yeri yoktu ama bende de kalmadı. Ben = Ben(de)
  Günün Önemli Manşetleri


En Çok Aranan Haberler