EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir, Yıldırım Beyazid kaç defa kuşatmıştır? İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları kimlerdir?

İstanbul bölgesi hem coğrafi konumu hem de ekonomik zenginlikleri ile tarihte birçok medeniyetin ilgisini çekmiştir. Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu dönemlerinde birçok kez kuşatılan İstanbul, saldırıları geri püskürtmeyi başarmıştır. Devletler İstanbul'u ele geçirerek denizlerde ve iki kıta arasında geçiş konumunda olmayı amaçlamıştır. Peki, İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir?

İstanbul Bizans İmparatorluğu hakimiyeti altındayken ilk kuşatan padişah Osmanlı İmparatoru I. Bayezit'tir. Bayezit İstanbul kuşatmalarını karadan ve denizden eş zamanlı olacak şekilde düzenlemiştir. Ancak İstanbul'un güçlü surları ve diğer güvenlik önlemleri şehrin ele geçirilmesini zorlaştırmıştır. Bunun yanı sıra I. Beyazid kuşatmalarında Osmanlı Devleti içinde oluşan siyasi karışıklıklar ve saldırılar da kuşatmaların tamamlanmadan bitirilmesine neden olmuştur.

İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir?

Bizans hakimiyetindeki İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı I. Beyazid'tir. 1395 ve 1396 yıllarında I. Beyazid tarafından gerçekleştirilen her iki kuşatma da başarısız olmuştur. Bunun sebebinin Bizans surlarının güçlü olması ve Osmanlı Devleti'nin yaşadığı siyasi karışıklar olduğu düşünülür. İkinci kuşatma sırasında Rumeli Hisarı karşısına Anadolu Hisarı inşa edilerek ülkeye yardım gelmesi önlenmiş olsa da Osmanlılar kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.

İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları kimlerdir?

Osmanlı padişahları fetih isteği ve devletin büyümesi gibi nedenlerle İstanbul'a farklı zamanlarda karadan ve denizden kuşatmalar yapmıştır. İstanbul'un Osmanlı Devleti egemenliğine girdiği döneme kadar uygulanan 4 kuşatma da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başarısızlıkların bir sonucunun da Osmanlı Devleti'nin Bizans surlarını yıkmakta zorluk çektiği ve güçlü top atışlarına sahip olmadığı düşünülür. İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları ise şu şekilde sıralanır:

  • I. Beyazid (Birinci kuşatma 1395, İkinci kuşatma1396)
  • Musa Çelebi (1412)
  • II. Murat (1423)
  • II. Mehmet (1453)

İstanbul'u fetihten önce kuşatan padişahlar hangileridir?

İstanbul'un 29 Mayıs 1453 yılındaki fethinden önce 3 padişah tarafından 4 kez kuşatıldığı görülmektedir. İstanbul'a yapılan saldırılar sırasında Osmanlı Devleti içinde oluşan iç karışıklıklar ve Bizans İmparatorluğu'nun kararları, kuşatmaların kaldırılmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra I. Beyazid, Musa Çelebi ve II. Murat dönemlerinde sağlanamayan Anadolu Rumeli hakimiyeti de padişahların başarısız olmasında etkilidir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han dönemine kadar etrafı tamamen sarılan ve ele geçirilen İstanbul uzun mücadeleler sonucu 1453 yılında fethedilmiştir.

2. Murat İstanbul'u kaç kez kuşattı?

Osmanlı Devleti'nde tahta oturan II. Murat, Sahte Şehzade Mustafa meselesi ile uğraşırken 1423 yılında olmak üzere yalnızca bir kez İstanbul'u kuşatmıştır. Barış girişimleriyle ikna olmayan II. Murat her ne kadar İstanbul'a karadan ve denizden saldırsa da başarıya ulaşamamıştır. Bunun yanı sıra kuşatma üçüncü ayındayken ayaklanan Şehzade Mustafa olayını bastırmak isteyen padişah, Bizans imparatorunun Karadeniz kıyısından toprak vermeyi ve her yıl üç yüz bin akçe haraç bağlanmasını kabul etmesi üzerine kuşatmayı sonlandırmıştır. 1453 yılına kadar da İstanbul Osmanlı Devleti tarafından kuşatılmamıştır.

İstanbul Yıldırım Beyazid döneminde kaç defa kuşatılmıştır?

Tarihi, ekonomik ve coğrafi özellikleriyle ön plana çıkan İstanbul, Yıldırım Beyazid döneminde iki defa kuşatılmıştır. Yıldırım Beyazid Han her iki kuşatmada da başarıya ulaşamamıştır. Kuşatmalar sırasında oluşan iç karışıklıklar, Bizans surlarının güçlü olması ve Osmanlı'nın Anadolu'da oluşturamadığı siyasi otoritesizlik, başarısızlığın nedenleri arasında gösterilir.

Yıldırım Beyazid Han'ın İstanbul'u iki defa kuşatması ise fetih arzusu ve Bizans imparatorunun Osmanlılara karşı yaptığı yanlışların sonucudur. 1396 yılında gerçekleştirilen ikinci kuşatma da başarısız olan padişah, 1402 Ankara Savaşı'nda Timurlulara yenilerek esir düşer ve ölür. Bu durumdan Bizans imparatorunu sorumlu tutan padişahın oğlu Musa Çelebi ise Osmanlı Devleti tarihindeki üçüncü İstanbul kuşatmasını 1412 yılında gerçekleştirir.


Keşfet

En Çok Aranan Haberler