EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mısır'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir? Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti nedir, özellikleri nelerdir?

Mısır bölgesi geniş kıta sahanlığı ve tarıma elverişli toprakları sayesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hz. Ömer döneminde İslam Devleti sınırlarına dâhil edilen Mısır bölgesinde merkezi hükümet tarafından atanan valiler arasında Türklerde bulunuyordu. Atanan valilerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri neticesinde Mısır'da Türk devletleri kurulmuştur. Kurulan devletler yaklaşık 1000 yıl bölgede hüküm sürmüştür. Peki, Mısır'da kurulan Türk devletleri nelerdir?

Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olan Tolunoğulları, Mısır bölgesine vali naibi olarak atanan Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur. Valinin merkezi yönetimi ve bölgeyi terk etmeyi reddetmesi üzerine atanan naip Torunoğlu Ahmet, istikrarsızlığın sürdüğü Mısır'da devletin temellerini oluşturmuştur. Tolunoğulları yaklaşık 50 yıl boyunca bağımsızlığını sürdürmesiyle dikkat çeker. Mısır'da bulunan Tolunoğlu Cami'si ve Ulu Cami'de bu dönemde inşa edilmiştir. Ayrıca Tolunoğulları bakır paralar da bastırmıştır. Devlet, ekonomik ve ticari hayat açısından Mısır bölgesinde etkin şekilde hüküm sürmüştür.

Mısır'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir?

Ahmed bin Tolun, 868 yılında Mısır bölgesinin tamamında hakimiyet kurarak bölgedeki ilk Türk devleti Tolunoğulları'nı kurmuştur. Mısır'ın İslam egemenliği altına girmesi sonrası bölgedeki istikrarsızlık sonucu kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları Devleti'dir. Tolunoğulları Devleti, 868 ve 905 yılları arasında bölgede hüküm sürmüştür. Bölgede yaklaşık 1000 yıl sürecek Türk egemenliğinin temelleri de Tolunoğulları Devleti'nin kurulmasıyla atılmıştır.

Ekonomi, sanat ve kültür gibi alanlarda önemli işler başaran devletin egemenliği Abbasilerin saldırıları sonucu son bulmuştur. Ayrıca Tolunoğulları, hastane ve eczaneler kurarak tıp alanında yaşanan gelişmelere de öncülük etmiştir. Abbasiler tarafından yıkılan Tolunoğulları Devleti'nde yıkıma sebep olan en büyük etmenin yönetenlerin Türk yönetilenin yerel halk olduğu düşünülür.

Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti nedir?

Türk kökenli Memluk hanedanı tarafından kurulan Tolunoğulları Devleti, Mısır'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Abbasilere karşı kurulan devlet, önemli mimari eserleri de inşa etmiştir. Türk hakimiyetinin başlamasında etkisi bulunan Tolunoğulları'nın sınırları Berka'dan Fırat Nehri'ne kadar genişlemiştir. Kurucu Ahmet bin Tolun'un babası ise Buharalı Tolun adından bir Türk'tür.

Bizans saldırılarına ve İslamiyet adına yapılan mücadelelere karşılık veren Tolunoğulları Devleti, sınırlarını kısa sürede genişletmiştir. Ancak Abbasilerle yapılan savaşlar, devletin merkezi otoritesinin zayıflamasına ve dağılmasına neden olmuştur. Binalar, su kanalları, köprüler ve hükümet sarayı gibi yapılar ise Tolunoğulları Devleti'nin Mısır'a bıraktığı kültür varlıkları arasında yer alır.

Mısır'da kurulan Türk devletleri nelerdir?

Mısır'da kurulan Türk devletleri şu şekilde sıralanır:

  • Tolunoğulları: Mısır'da yaklaşık 1000 yıl sürecek Türk egemenliğinin zemininin hazırlanmasında rol oynamıştır. Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulan devlet; siyasi, sosyal ve kültürel açıdan çeşitli çalışmalar yapmıştır.
  • İhşidoğulları: Suriye ve Filistin coğrafyasında hüküm süren İhşidoğulları, 935 yılında kurulmuştur. Muhammed İhşid tarafından kurulan devlet, Hicaz bölgesine yöneten ilk Türk devleti olma özelliğine sahiptir.
  • Eyyubiler: Fatımi topluluğuyla savaşan Eyyubiler, 1171 yılında Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmuştur. Kudüs'ü Haçlı saldırılarına karşı koruyan devlet; kütüphane, sulama kanalları ve han gibi yapıların inşasında bulunmuştur. Taht kavgaları ve merkezi bozulmalar, Eyyubiler'in 1250 yılında yıkılmasına yol açmıştır.
  • Memlükler: Mısır'da kurulan dördüncü büyük Türk devleti Memlükler, Eyyubiler devletine son veren Aybek Han tarafından kurulmuştur. 1250 ve 1517 yılları arası bölgede hüküm süren Memlükler, Osmanlı Devleti ile gerçekleştirdikleri Ridaniye Savaşı sonucunda yıkılmıştır. Memlükler resmî dil olarak Türkçeyi kullanmıştır. Halifelik makamı da 1258 yılında Memlük Devleti'ne geçmiştir. Bunun yanı sıra Moğolları mağlup etmiş tek Türk devleti olma özelliği taşır.

Keşfet

En Çok Aranan Haberler