EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? İstanbul'u kuşatan ilk Müslüman Türk topluluğu özellikleri nedir?

Tarihi ve coğrafi açıdan önemli bir konuma sahip İstanbul, birçok devlet tarafından kuşatma altına alınmıştır. Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu dönemlerinde onlarca kez kuşatılan İstanbul, tarih boyunca birçok medeniyetin ilgisini çekmiştir. Devletler ve beylikler İstanbul ilini ele geçirerek siyasi ve ekonomik konum elde etmek için uzun uğraşlar vermiştir. Peki, İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğu özellikleri nedir?

619 yılında harekete geçen Avarlar, İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olma özelliği taşır. Başarısızlıkla sonuçlanan kuşatma sonrası Avarlar ordusu 626 yılında tekrar harekete geçse de yine hezimete uğramıştır. Bunun yanı sıra İstanbul'u ele geçirmek isteyen devlet yönetimi, otoritesinin zayıflamasına ve yıkılmasına neden olmuştur. Her ne kadar Avarlar ikinci kuşatma için Sasanilerle birlikte hareket etse de istediği sonuca ulaşamamış, yıkılma dönemine geçmiştir.

İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?

Asya ve Avrupa arasında bağlantı sağlayan ve ekonomik anlamda verimli topraklara sahip İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti Avarlar'dır. Avarlar döneminde Bizans İmparatorluğu egemenliği altında olan İstanbul, alınan güvenlik önlemleri ve karşı saldırılar sayesinde Avarlar kuşatmasını geri püskürtmeyi başarmıştır. İstanbul kuşatması kronolojik sıralaması ise şu şekildedir:

    1. yüzyıl Avarlar ve Sasaniler,
    1. yüzyılda Araplar ve Bulgar topluluklar,
    1. yüzyıl içinde Bulgar ve Rus birlikleri,
    1. yüzyılda Latinler,
    1. ve 14. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu

İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğu özellikleri nedir?

İstanbul'u kuşatan ilk Türk toplumu Avarlar, güçlü göçebelerden oluşan bir devlettir. Hem Asya hem de Avrupa bölgesinde örgütlenmeleri ile dikkat çekmişlerdir. 565 yılında kurulan Avarlar kurucusu Bayan Kağan, yaklaşık 37 yıl hükümdarlık yapmıştır. Apar olarak da bilinen Avar toplumu, Hristiyanlığı kabul eden ilk Türk devleti olma özelliği de taşır. Üzengiyi ilk defa kullanan Avarlar, Bizans İmparatorluğu'na komşu olmaları sebebiyle uzun yıllar coğrafi bölgede mücadele vermişlerdir. Bir süre sonra gücünü yitiren ve toprak kaybeden Avarlar, Frankların saldırısı sonucu yıkılmış ve dağılmıştır.

İstanbul'u kuşatan ilk Müslüman Türk devleti hangisidir?

İstanbul'u kuşatan ilk Müslüman Türk devleti, Osmanlı İmparatorluğu'dur. Osmanlılar, tarihleri boyunca kuruldukları günden itibaren İstanbul'u fethetmek için sürekli saldırılarda bulunmuştur. Bunun sebebi Osmanlının siyasi ve coğrafi açıdan İstanbul'un kaynaklarından faydalanmak istemesidir. Toplamda yedi defa Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuşatılan İstanbul, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han döneminde Osmanlı egemenliği altına girmiştir. Fatih Sultan Mehmet yönetimindeki ordu, 53 gün süren yoğun kuşatma sonucunda İstanbul'u Osmanlı topraklarına dâhil etmeyi başarmıştır.

İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları hangileridir?

Tarihte her milletin ilgisini çeken İstanbul'u kuşatan Osmanlı padişahları şu şekilde sıralanır:

1. I. Bayezit (Birinci Kuşatma): Padişah Bizans İmparatoruyla anlaşamaması ve bölgeyi fetih isteğiyle birlikte 1395 yılında İstanbul'u kuşatmıştır. Kuşatma hem karadan hem de denizden yapılmıştır. Yaklaşık 6 ay süren kuşatma Macarların Sofya bölgesine saldırısı sonucu kaldırılmış ve ordu Macarlar üzerine yürümüştür.
2. I. Bayezit (İkinci Kuşatma): 1396 yılında İstanbul'u kuşatma emri veren padişah, Anadolu Hisarı'nı inşa ederek Bizans İmparatorluğu'na gelecek yardımları önlemeyi amaçlamıştır. Yardım gelmesinin kesilmesi sağlandıktan sonra Bizans imparatorunun geri adım atması ve Vezir Ali Paşa'nın ısrarları sonucu İstanbul vergiye bağlanarak kuşatma kaldırıldı.
3. Musa Çelebi: Babası I. Bayezit'in öldürülmesi olayına ilişkin Bizans imparatoru Manuel'i suçlayan Musa Çelebi 1412 yılında İstanbul'u kuşattı. Kara ve denizden süren kuşatma Musa Çelebi'nin kardeşinin baş kaldırması sonucu kaldırılarak başarılı olamamıştır.
4. II. Murat: Padişah Osmanlı dönemi içinde dördüncü kez İstanbul'u kuşatmıştır. Bizans imparatorunun vergiye bağlanmayı kabul etmesi üzerine kuşatma kaldırılmıştır.

Daha sonra oluşan Anadolu'daki siyasi birlik ve istikrar ile Fatih Sultan Mehmet Han 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'u resmi olarak fethetmiştir. Böylece Osmanlı İmparatoru II. Mehmet Bizans İmparatorluğu egemenliğine son vermiştir.


Keşfet

En Çok Aranan Haberler