EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Karakteristik ne demek? Karakteristik kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Türklerin tarihsel sürecine bakıldığında tüm dünyayı etkileyen Kavimler Göçü’nü başlattıkları görülür. Kavimler göçü beraberinde dil etkileşimini de getirmiştir. Türk dilinin farklı kollara ayrılmasına sebep olan olaylardan biri de Kavimler Göçü’dür. Türkçenin farklı kollara ayrılması kelimelerin farklı değişimlere uğramasını sağlamış ve kelime çeşitliliği yaratmıştır. Bu çeşitlilik içinde birbiriyle kökteş olan pek çok kelimenin bilinmemesini doğal hale gelmiştir. Karakteristik kelimesi de Türkçenin kelime çeşitliliğine katkı sağlayan kelimelerden bir tanesidir. Peki, TDK sözlükte X ne demek? Karakteristik TDK sözlük anlamı ve kökeni…

Türkçe, kökeni nispeten eski olan özgün bir dildir. Tarihsel süreç, Türkçenin farklı lehçelere ayrılmasına neden olmuştur. Bu lehçeler zamanla Türkçenin çeşitlenmesini ve gelişmesini sağlamıştır. Bu çeşitliliğin kaynaklarından biri de kelime hazinesidir. Türkçede pek çok kelime, dil zenginliğini sağlamaktadır. Karakteristik kelimesi de bunlardan biridir. Karakteristik TDK sözlükte ne anlama gelir?

Karakteristik Ne Demek? Karakteristik TDK sözlük anlamı nedir?

  • Karakteristik kelimesinin TDK sözlüğe göre 2 farklı anlamı vardır.
  • Karakteristik kelimesinin kökeni Fransızca dilidir.
  • Karakteristik kelimesinin Fransızca dilindeki karşılığı caractéristique şeklindedir.

Karakteristik TDK sözlük anlamı şu şekildedir:

  1. sıfat Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
  2. isim,matematik Bir logaritmanın tam birimler anlatan bölümü

    Karakteristik Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı

    "Dinî temsillerden ladinî temsillere geçiş hususunda bu karakteristik vasıfların mühim bir rolü vardır." - Ahmet Kutsi Tecer


Günün Önemli Manşetleri


En Çok Aranan Haberler