EĞİTİM

Sana ne nasıl yazılır, sana ne yazımı nasıl olmalıdır? Sana ne ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Pek çok türden sözcüğün yer aldığı Türkçe oldukça zengin bir dildir. Dolayısıyla Türkçede birleşik sözcükler gibi günlük yaşamda sıklıkla kullanılan kalıplaşmış sözler de mevcuttur. Ancak sözlü dilde kullanılan bazı ifadeler, Türkçede yazılı olarak yaygın bir şekilde kullanılmaz. Bu açıklamaya uyan sözlerden biri de sana ne öbeğidir. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nda belirtilmeyen sana ne doğru yazılışı, genel yazım kuralları ışığında açıklanmalıdır. Sana ne yazımı nasıldır?

Sana ne nasıl yazılır, sana ne yazımı nasıl olmalıdır? Sana ne ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede birleşik kelimeler ve ödünçlenmiş olan sözcükler gibi kalıplaşmış sözler de sıklıkla kullanılır. Ancak bu sözcüklerden bazıları sözlükte yer almayabilir. Bu kapsamda yer alan ve günlük yaşamda sıklıkla kullanılan sözlerden biri de sana ne olarak bilinir. Dolayısıyla kişilerin yaygın olarak sana ne sözünün nasıl yazıldığını araştırdığı söylenebilir. Sana ne sözünün doğru yazılışı TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'nda belirtilmez. Ancak Türkçe yazım kuralları göz önünde bulundurularak bu kalıplaşmış ifadenin nasıl yazıldığı açıklanabilir.

Sana ne nasıl yazılır?

Türkçede yer alan birleşik sözcüklerin kimi bitişik kimi ise ayrı olarak yazılır. Dolayısıyla Türkçe yazım kuralları kapsamında birleşik sözcüklerin doğru yazılışlarının nasıl olduğu sıklıkla araştırılır. Ayrı mı bitişik mi yazıldığı pek çok kişi tarafından araştırılan sözlerden biri de sana ne olarak belirtilebilir. Fakat sana ne TDK kapsamında tanımı yer alan bir söz değildir. Bununla beraber TDK Yazım Kuralları Kılavuzu'na göz atıldığında da sana ne ya da sanane gibi bir ifadeye rastlanmaz. Dolayısıyla sana ne yazımı açıklanırken TDK tarafından da belirtilen güncel ve güvenilir genel yazım kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda sana ne doğru yazılışı ile yanlış yazılışı aşağıdaki gibidir:

  • Sana ne: Doğru
  • Sanane: Yanlış

Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda "Sana ne bitişik mi yazılır?" sorusu "hayır" şeklinde yanıtlanabilir. Çünkü bu söz günlük yaşamda sıklıkla kullanılsa da yazılı dilde pek yer almaz. Sadece gerekli görüldüğü takdirde yazılı dilde kullanılan bu söz, günlük yaşamda genelde sözlü dilde kullanılan kalıplaşmış ifadelerdendir. Genellikle mesajlaşmalarda "sanane" şeklinde yazılsa da bu sözün, Türkçe yazım kuralları düşünüldüğü zaman ayrı yazılması gerektiği belirtilmelidir. Dolayısıyla "Sana ne ayrı mı yazılır?" sorusu "evet" olarak yanıtlanabilir.

Sana ne ayrı mı yazılır?

Konuşma dilinde neredeyse her bir bireyin sıklıkla kullandığı sana ne, kalıplaşmış bir sözdür. Yani sana ne, yaygın olarak kullanılan bir sözcük öbeği olarak belirtilebilir. Sana ve ne sözcükleri, Türkçede farklı anlamlara gelen ve farklı görevlerde kullanılan kelimelerdendir. Temelde sana ne sözünün neden ayrı yazıldığı ise "ne" sözcüğünün bir soru kelimesi olması ile açıklanabilir. Nitekim sana ne sözcük öbeği de genelde bir cümle olarak kullanılır. Bu sözün ifade ettiği anlam genellikle "seni ilgilendirmez" şeklindedir.

Sana ne doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Bir kişiye söylendiği zaman "seni ilgilendirmez" tarzında bir anlamını ifade eden sana ne sözü, günlük yaşamda konuşma dilinde sıklıkla kullanılan öbeklerdendir. Dolayısıyla gerekli olduğu takdirde sana ne sözünün cümle içerisinde nasıl kullanılabildiği de anlaşılır kılınmalıdır. Sana ne ile kurulabilen örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Benim yaşam tarzım ile seçimlerimden sana ne?
  • Aylin sürekli arkadaşları ile ilgili yorum yapan kardeşine; "Herhangi bir insan evlenmek yerine kariyer alanında ilerlemeyi tercih ediyorsa bundan sana ne?" dedi.
  • Eğer günün birinde yaptığım harcamalar yüzünden sıkıntıya düşeceksem de bundan sana ne ki?

Yukarıda sıralanan örnekler göz önünde bulundurulduğu zaman "sana ne" sözcük öbeğinin bir soru kalıbı gibi kullanıldığı söylenebilir. Dolayısıyla sana ne sözcük öbeği genellikle cümle sonunda konumlanır. Ayrıca tek başına kullanıldığı zaman da bu sözcük öbeği "Sana ne?" şeklinde yazılabilir.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler