EĞİTİM

Biyoçeşitlilik nedir? Biyoçeşitlilik neden önemlidir, Türkiye'de biyoçeşitlilik nasıldır?

Doğa ve canlılar için çok büyük bir önem taşıyan biyoçeşitlilik, dünyanın geleceğini etkileyen bir konudur. Yaşadığımız çağda meydana gelen iklim krizi, küresel ısınma, hava kirliliği gibi faktörler biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Biyoçeşitliliğin azalmasına neden olan bu etmenler, dünyanın geleceği açısından tehdit unsurudur. Peki, biyoçeşitlilik nedir ve neden önemlidir?

Biyoçeşitlilik nedir? Biyoçeşitlilik neden önemlidir, Türkiye'de biyoçeşitlilik nasıldır?

Farklı ekosistemlerde pek çok türün uyum içinde ve bir arada yaşamasını gerektiren biyoçeşitlilik, canlıların yaşamını sürdürebilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Canlıların yaşayabilmesi için biyoçeşitliliğin fazla olması gerekir. Çünkü bu durumda daha fazla görevli canlı olur ve her canlı için daha yaşanabilir bir ortam oluşur.

Biyoçeşitlilik nedir?

Biyoçeşitlilik sözlük anlamı "Deniz ve kara sularındaki ekolojik ortamda yer alan canlılarda gözlenen değişkenlik." şeklindedir. Bir ekosistem, biyom ya da belli bir alandaki canlıların ve canlı organizmaların çeşitliliğine biyoçeşitlilik denir. Ayrıca canlı organizmaların aralarındaki değişim de biyoçeşitlilik olarak ifade edilebilir. Canlıların farklılıklarını ve çevre ile olan etkileşimlerini anlatan bu kavram, çok önemlidir çünkü pek çok faydaya sahiptir.

Biyoçeşitliliğin tam olarak ne ifade ettiğini anlamak için örnekler üzerinden açıklama yapılabilir. Biyoçeşitlilik örnekleri vermek gerekirse şunlara bakılabilir:

 • Yılanlar, kurbağa ve fare gibi türleri yer ve onların popülasyonunda artış olmasına engel olur.
 • Solucanlar besin artıklarını tüketir ve onlardan gübre oluşturarak bitkilerin faydalanmasını sağlar.
 • Bakteriler ve mantarlar, geri dönüşümün sağlanmasına katkı yapar.
 • Toprakta bulunan canlılar, toprağı daha verimli hale getirir ve bitkilerin daha sağlıklı bir yaşam alanına sahip olmasına yardımcı olur.
 • Bitkiler ve hayvanlar, pek çok türün yaşayabilmesi için ihtiyaçları olan besinleri sağlar.

Ekosistemde yer alan tüm canlılar görevlerini yerine getirdiğinde biyoçeşitlilik fazla olur. Bu da canlıların yaşamını sürdürebilmeleri anlamına gelir. Tabi ki bunun için ekosistemin dengeli olması çok önemlidir.

Biyoçeşitlilik neden önemlidir?

Ekosistemlerde bulunan her bir canlının birbirinden farklı ve önemli biyolojik işlevleri vardır. Bu işlevler, canlıların yaşamını sürdürebilmesi açısından büyük önem arz eder. Örneğin karbondioksidi yaşam için gerekli olan oksijene dönüştüren yeşil yapraklı bitkiler, canlıların solunum yapmasını sağlar. Bunun gibi daha pek çok örnek vardır ve her bir işlev canlı yaşamının sürdürülebilmesine katkı yapar. Biyoçeşitlilik günümüzde tarım ve teknoloji alanında ulaşılan seviye üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Bir ülkede biyoçeşitliliğin fazla olması o ülkenin ekonomik olarak daha fazla kazanç elde etmesini sağlar. Çünkü biyoçeşitlilik tarım, hayvancılık, eczacılık gibi alanlara doğrudan etki eder. Ancak biyoçeşitliliğin önemini koruyabilmesi için ekosistemin dengede olması gerekir. Biyoçeşitliliğin fazla olması doğal yaşam üzerinde önemli etkilere sahiptir. Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemi şu şekilde sıralanabilir:

 • Canlıların gereksinim duydukları maddelere ulaşmalarına yardımcı olur.
 • Çevre sağlığının korunmasını sağlar.
 • Dünyanın daha yaşanabilir olmasını sağlar.
 • Biyoçeşitlilik düzenli bir akış içinde olursa, atıklar geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir.
 • Farklı ekosistemlerin sürekliliğini sağlar.
 • Besin zincirinin devamlı olmasına yardım eder.

Türkiye'de biyoçeşitlilik nasıldır?

Coğrafi konumu bakımından avantajlı olan Türkiye, bu özelliğinden dolayı yaşamsal olarak da avantajlıdır. Pek çok hayvanın ve bitkinin yaşadığı ülkemiz topraklarında biyoçeşitlilik oldukça fazladır. Dolayısıyla canlıların yaşamını sürdürebileceği oldukça elverişli bir ortam söz konusudur. Türkiye’de dağ, kıyı, deniz ve sulak alan ekosistemleri vardır. Ayrıca bu sistemlerin eşleşmesi ile oluşan farklı ekosistemler de bulunur. Ekosistemin bu kadar çeşitli olması, türlerin de çeşitli olmasını ifade eder. Yani Türkiye’de önemli bir biyoçeşitlilik olduğu söylenebilir. Biyoçeşitlilik zenginliği açısından kıta ülkelerine bakıldığında Türkiye 9. sırada yer alır.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler