Mynet Trend

Bu anlatım bozukluğu testini yalnızca üstün zekâlılar çözebilir!

Anlatım bozuklukları ilkokuldan beri neredeyse hepimizin başının belası. Okul sınavlarında, üniversiteye geçiş sınavlarında hatta akademik sınavlarda bile peşimizi bırakmamasıyla çoğumuzu da illallah ettirmiş durumda. Bundan kurtulabilmenin tek yolu anlatım bozukluklarını çok iyi bir şekilde öğrenmekten geçiyor! Zor gibi görünse de biraz çalışma ve okumayla kolaylıkla üstesinden gelinebilecek bir konu.

Bu anlatım bozukluğu testini yalnızca üstün zekâlılar çözebilir!

Öyle bir test hazırladık ki bu testteki anlatım bozukluklarını yalnızca üstün zekâlılar çözebilecek! Sen de “Anlatım bozuklukları konusunda kendime güveniyorum, bu konuya son derece hâkimim.” diyorsan buyur bakalım meydan senin. Haydi, teste geçelim!

Bu anlatım bozukluğu testini yalnızca üstün zekâlılar çözebilir!

''Her gün yürüyerek yaya giderdi.” Yukarıda verilen cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?

Gereksiz sözcük kullanımı
Yüklem eksikliği
Yardımcı fiilin gereksiz kullanımı
Özne eksikliği

“Buraya hemen hemen tam on yıl önce yerleşmişti.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmiş hâli aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

Buraya hemen hemen tam yıl önce yerleşmişti.
Hemen hemen tam yirmi yıl önce yerleşmişti.
Buraya hemen tam yirmi yıl önce yerleşmişti.
Buraya hemen hemen yirmi yıl önce yerlemişti.

“Eğer yemeği fırından almazsan kesinlikle yemeği yakabilirsin” Yukarıdaki anlatım bozukluğunun türü nedir peki?

Eş anlamlı kelimelerin birlikte kullanımı
Anlamca çelişen kelimelerin kullanımı
Kelimelerin yanlış anlamda kullanımı
Tümce eksikliği

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu türü ve örneği doğru şekilde eşleştirilmiştir?

Bundan kesin on gün önce görmüş olabilirim. - Anlamca çelişen kelimelerin kullanımı
Onu hiç unutmayacağım, arada bir hatırlayacağım. - Eksik tümce kullanımı
Çocuğun boyu epey büyümüş. - Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
Yeni eve gelmiştim ki telefonum çaldı. - Anlam belirsizliği

Aşağıdakilerden hangisinde anlatım belirsizliği vardır?

Ablam kitap okumayı annemden çok seviyor.
Seni görünce, bilmem neden dilim tutulur.
Onunla geçen gün gittiğimiz parkta buluştuk.
Bugün bu evden gideceğim.

Aşağıdakilerden hangisi anlatım bozukluğuna neden olmaz?

Yanlış kelime kullanımı
Zarf tümleci bulunan cümle kullanımı
Anlamca çelişen kelimelerin kullanımı
Yüklem eksikliği

“Ona sarıldı çünkü onu öptü.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir?

Yanlış bağlaç kullanımı
Eksik bağlaç kullanımı
Anlam belirsizliği
Anlamca çelişen kelime kullanımı

"Bari hiç olmazsa yarın gitme." Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir?

Eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması
Özne - yüklem uyuşmazlığı
Anlamca çelişen kelimelerin bir arada kullanılması
Noktalama işareti eksikliği

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca birbirlerini kapsayan sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır?

Çocuk, az kalsın neredeyse sandalyeden düşecekti.
Aldığı elbiseyi beğenmediği için geri iade etmeye gitti.
Elbette akşam biz de gelebiliriz.
Türkiye'de birçok göl kuraklık tehlikesi yaşıyor.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış anlamda kullanılmıştır?

Onun bize yaptığı iyiliklere minnettar kaldık.
Denetime geleceklerini öğrenince etekleri tutuştu.
Uçak inişe geçince bütün yolcuların yürekleri ağzına geldi.
Çocuğunun tüm başarılarına göz yummuştu.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler