EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

E-posta nasıl yazılır, mail yazma kuralları nelerdir? Etkili mail yazmak için ipuçları ve e-posta açılış ve kapanış ifadeleri nelerdir?

Elektronik ortamda iletişim kurmak için tercih edilebilen seçenekler arasında e-posta ön plana çıkar. Ancak bir e-postanın yapısı, ana bileşenleri, içerik kısmı ve yazım kuralları pek çok kişi tarafından unutulabilir. Bu nedenle e-posta içeriği hazırlanırken alıcıya göre hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği açıklanmalıdır. Yani mail yazma ipuçları ve açılış/ kapanış ifadesi örnekleri gibi ayrıntılı bilgilerden söz edilmelidir. Peki, etkili e-posta nasıl yazılır?

E-posta nasıl yazılır, mail yazma kuralları nelerdir? Etkili mail yazmak için ipuçları ve e-posta açılış ve kapanış ifadeleri nelerdir?

İçindekiler

 • E-posta nasıl yazılır?
 • Mail yazma kuralları nelerdir?
 • Resmî mail nasıl yazılır?
 • E-posta içeriği için açılış ve kapanış ifadeleri nelerdir?

Açılımı elektronik posta olan e-posta; aile bireyleri, arkadaşlar, iş arkadaşları, işverenler veya kurumlarla iletişim kurulmasını mümkün hale getirir. Bu iletilerin gönderilebildiği alıcı türleri düşünüldüğü zaman ise bir e-postanın nasıl hazırlanması gerektiği merak edilir. Dolayısıyla e-postanın ana bileşenleri ve yapısıyla birlikte içerik kısmında dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak açıklanmalıdır. Bu doğrultuda e-posta açılışında kullanılabilen öbeklerle "Mail nasıl bitirilir?" sorusuna yanıt olan ifadelere de örnek verilmelidir.

E-posta nasıl yazılır?

Mail veya e-posta, elektronik posta anlamında kullanılan ifadelerdendir. Örnek mail adresleri incelendiği zaman “@” işaretinden sonra sağlayıcı, şirket veya markaya yönelik olan bir uzantının yer aldığı görülür. Bununla birlikte belirtilen işaretten önce gelen kısımda ise kişi tarafından belirlenen e-posta ismine rastlanır. E-posta hesaplarının kullanılması sayesinde elektronik ortamda haberleşme sağlanabilir. Bu bağlamda pek çok kişi için merak konusu olan noktaların da "Mail nasıl yazılır?" sorusu ile ilişkili olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ilk olarak e-posta bileşenlerinin neler olduğuna değinilmesinde fayda vardır. Bir e-postanın yapısı ile temel bileşenleri ise aşağıdaki gibidir:

 • İletiyi gönderen kişinin e-posta hesabının yazılı olduğu satır
 • E-postanın gönderileceği kişi veya kurumun mail adresinin yazıldığı satır
 • Konunun yazıldığı satır
 • E-posta içeriğinin yazıldığı bölüm (selamlama, giriş ve sonuçtan oluşan e-posta içeriği, kapanış ve e-posta imzası)

Mail yazma kuralları nelerdir?

Bir e-posta içeriğinin nasıl oluşturulması gerektiğinden önce mail bileşenlerinin kavranması gerekir. E-postaların temel bileşenleri öğrenildikten sonra ise mail yazma kurallarının neler olduğu incelenebilir. Bu kapsamda değinilmesi gereken hususlar ise e-posta yazım kurallarıyla ilişkilidir. Yani bir e-posta içeriği hazırlanırken ne gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiği açıklanmalıdır. Dolayısıyla "Etkili mail yazma ipuçları nelerdir?" sorusuna yanıt olan 10 adım aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kısa ve öz bir konu belirlenmelidir.
 • E-postanın gönderileceği kişi veya kuruma göre uygun bir selamlama ifadesi kullanılmalıdır.
 • Gerekli olduğu takdirde e-posta içeriğinin ilk paragrafında kişi, kurum veya marka tanıtımı yapılmalıdır.
 • Oluşturulan e-postanın neden iletildiğine yönelik bilgi verilmelidir.
 • E-posta içeriğinin en az giriş ve gelişme bölümlerinden oluşacak şekilde düzenli olarak hazırlanmasına özen gösterilmelidir.
 • Yalnızca gerekli görülen yerlerde ayrıntılı bilgilere yer verilmelidir.
 • İletinin yazım ve imla kurallarına uygun olarak hazırlandığına dikkat edilmelidir.
 • E-postaya dahil edilecek olan ekler varsa bu dosyaların yükleme işlemi tamamlanmalıdır.
 • Hazırlanan e-postanın içerik kısmında alıcıya uygun olan bir kapanış ifadesine yer verilmelidir.
 • İleti gönderilmeden önce herhangi bir hata varsa bunun gözden kaçırılmaması amacıyla kontrol yapılmalıdır.

Resmî mail nasıl yazılır?

E-posta yazma örnekleri incelendiği takdirde elektronik posta içeriklerinin alıcı kitleye göre düzenlendiği görülür. Nitekim bir elektronik postanın arkadaşa, aile bireylerine, herhangi bir kuruma, resmi dairelere, şirketlere veya ürün kullanıcılarına gönderilmesi mümkündür. Bu nedenle özellikle iş maili ile resmi dairelere iletilecek olan e-postaların nasıl yazılması gerektiği sıklıkla araştırılır. "İş maili nasıl yazılır?" sorusuna yanıt olan ve resmi e-postaların nasıl hazırlanması gerektiğini özetleyen noktalar ise aşağıdaki gibidir:

 • Konu satırına yazılan sözcük sayısının 8'i aşmaması önerilir.
 • Selamlama ifadesi olarak alıcıya göre "merhaba, sevgili, sayın, ilgili makama" gibi kelimeler ve sözcük öbekleri kullanılabilir.
 • İçeriğin kısa ve öz tutulması, gereksiz ayrıntılardan arındırılması ve önemli bilgiler ön plana çıkacak şekilde hazırlanması tavsiye edilir.
 • E-posta içeriğinin yazım ve imla kurallarına uygun bir şekilde, anlatım bozukluğuna yer verilmeden hazırlanması önemlidir.
 • Kapanış yapılırken iletinin gönderileceği alıcıya göre "saygılarımla, arz ederim, teşekkürler, en iyi dileklerimle" gibi ifadeler tercih edilebilir.

E-posta içeriği için açılış ve kapanış ifadeleri nelerdir?

Bir e-postanın amacına hizmet edebilmesi amacıyla yazım ve imla kurallarına uygun olarak hazırlanmasının yanı sıra kısa, öz ve etkileyici ifadeleri içermesi önemlidir. Bu bağlamda posta içeriğinin nasıl oluşturulması gerektiğine yönelik olarak mail başlangıç kelimeleri ile kapanış ifadesi örneklerinin sıklıkla araştırıldığı görülür. Mail içeriğinin ilk kısmında kullanılan selamlama ifadeleri, alıcıya hitap edilmesini ve e-posta açılışının yapılmasını sağlar. Bununla birlikte "E-posta sonuna ne yazılır?" sorusunu yanıtlayan ifadelerin de kapanış sözcüklerini kapsadığı söylenebilir. Dolayısıyla alıcıya göre belirlenen açılış ve kapanış ifadelerinin aşağıdaki gibi örneklendirilmesi mümkündür;

 • E-posta açılış ifadeleri: sayın, sevgili, değerli, sayın yetkili, ilgili makama, merhaba...
 • E-posta kapanış ifadeleri: teşekkürler, arz ederim, en iyi dileklerimle, görüşmek üzere, sevgiler, saygılar, saygılarımla...

Keşfet

En Çok Aranan Haberler