EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Hukuk mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Hukuk Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversitelerde en çok tercih edilmek istenen ve başarı puanı en yüksek olan bölümlerden biri hukuktur. Çok geniş bir iş alanına sahip bir bölüm ve saygın bir meslek grubuna hitap ettiği için öğrenciler bu bölümü oldukça araştırmaktadır. Hem özel sektörde hem de kamuda çalışma imkânı sunan Hukuk Bölümü, ülkemizde pek çok üniversitede yer alan en önemli bölümler arasında bulunur. Peki, Hukuk Bölümü mezunları ne iş yapar?

İçindekiler

 • Hukuk bölümü nedir?
 • Hukuk bölümü eğitim süresi kaç yıl?
 • Hukuk mezunları ne iş yapar?
 • Hukuk mezunları iş imkânları nelerdir?
 • Hukuk mezunları nerelerde çalışır?
 • Hukuk mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?
 • Hukuk mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Hukuk Bölümü ülkemizde öğrencilerin en çok hedeflediği bölümlerden biri olarak öne çıkar. Mezun olduktan sonra iş bulma imkânı neredeyse garanti olan bu bölüm, öğrencilerin adalet kurumlarında çalışmalarına olanak sağlar. Hem devlet hem de özel üniversitelerin çoğunda bulunan Hukuk Bölümü çok özel ve önemli bir disiplindir. Bu yüzden eğitim süresi boyunca istikrarlı bir çalışma gerektirir. Genellikle zor bir bölüm olarak nitelendirilse de hukuk bölümü kişinin ilerleyen yaşamı açısından çok prestijli ve avantajlıdır.

Hukuk bölümü nedir?

Kişilerin diğer kişilerle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen disipline hukuk adı verilir. Hukuk Bölümü de toplumun refahını ve düzenini sağlamak için kişilerin özgürlüklerini ve haklarını, devlet ile ilişkilerini savunan bir bölümdür. Üniversitelerde lisans eğitimi olan bu bölüm anayasadaki yasalardan ve iş etiğinden dışarı çıkmayacak, birey ve toplum arasında düzeni sağlayabilecek, hukuk sektörüne fayda sağlayabilecek nitelikli insanlar yetiştirmektedir. Bu bölümü tercih etmek isteyenlerin adalet ve hukuk gibi kavramlara ilgili, iletişim ve konuşma yeteneği yüksek, disiplinli olması gerekir.

Hukuk bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Hukuk Bölümü üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alır. Dolayısıyla bu bölümden mezun olmak isteyen öğrenciler, 240 AKTS haklarını doldurmak ve üniversitenin mezuniyet şartlarını yerine getirmek zorundadır. Ayrıca 4 yıllık lisans eğitiminden sonra 1 yıllık stajlarını tamamlayan öğrenciler, avukat olarak sektörde çalışmaya hazır olurlar. 8 dönemlik eğitim hayatı boyunca verilen dersleri başarıyla geçen öğrenciler, avukat unvanını kazanabilirler.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora programları ile eğitimlerini yükselten hukuk mezunları, gerekli sınavlara girerek üniversitelerde akademisyen olabilirler. Böylece hukuk alanındaki bilgilerini daha da ilerleterek bu sektöre katkı sağlayabilirler. Hukuk Bölümünde okumak isteyen öğrenciler, 4 yıllık eğitim hayatları boyunca hangi dersleri alacağını merak etmektedir. Zor dersler içerdiği düşünülen hukuk bölümü, öğrencilerin farklı hukuk alanlarını öğrenmeleri için pek çok ders sunar. Hukuk Bölümü dersleri şu şekildedir:

 • Hukukun başlangıcı
 • Anayasa hukuku
 • Medeni hukuk
 • Ticaret hukuku
 • Hukuk tarihi
 • Genel kamu hukuku
 • Hukuk terminolojisi
 • İdare hukuku
 • Ceza hukuku
 • Türk anayasa hukuku
 • Borçlar hukuku
 • Uluslararası hukuk
 • Anayasa yargısı hukuku
 • Ekonomi
 • Sözleşme hukuku
 • Amerikan hukukuna giriş
 • Avrupa birliği hukuku
 • Medeni yargılama
 • Hukuki metin
 • Adlı tıp
 • Özel hukuk

Hukuk mezunları ne iş yapar?

Hukuk Bölümünden mezun olan öğrenciler avukat olarak unvan almaktadır. Bu bölümden mezun kişiler kendi ofislerini kurarak hukuk bürolarında çalışmalarını yürütebilir. Çeşitli barolara katılarak onların avukatı olarak da çalışmaları mümkündür. Hukuk Bölümünden mezun olan kişiler hakim ya da savcı olmak isterse gerekli sınavlara girmeli ve başarılı olmalıdır. Böylece avukatlıktan daha üst kademelerde yer alabilirler.

Hukuk mezunları avukat olarak çalışmaya başladıklarında onlara danışmaya gelen kişileri mahkemelerde temsil eder ve savunurlar. Müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli belgeleri mahkemeye sunarak mahkemenin kendi lehlerine sonuçlanmasını sağlamak için çalışırlar. Ayrıca kendine vekalet verilen avukatlar, yüksek kuruluşlardaki önemli işleri müvekkilleri adına gerçekleştirebilirler. Yani avukatların iş tanımları oldukça kapsamlıdır.

Hukuk mezunları iş imkânları nelerdir?

Hukuk fakültesinden mezun olan kişiler devlet kuruluşlarında pek çok alanda görev alabilir. Ayrıca kendi avukatlık bürolarını açarak avukatlık ya da danışmanlık hizmeti verebilirler. Avukat, savcı ya da hakim gibi farklı unvanlara sahip olabilirler. Bölümden ilk mezun olduklarında avukat unvanı ile çeşitli avukatlık bürolarında, devlet kuruluşlarında ya da özel kuruluşlarda görev alabilirler. Sonrasında ise sınavlara girerek savcı, hakim gibi üst kademelere yükselebilirler. Ayrıca adli hakimlik, kaymakamlık, idari hakimlik, sayıştay denetçiliği gibi iş kollarında görev alabilirler.

Hukuk mezunları nerelerde çalışır?

Hukuk Bölümü mezunlarının çalışabileceği pek çok yer vardır. Bu yüzden iş olanağı bakımından oldukça geniştir. Mahkemelerde, bürolarda ve adliyede çalışan hukuk mezunları, sahip oldukları unvanlara göre bu kurumlarda yer alırlar. Kendi hukuk ofisini açmış olan avukatlar, bir yanda büroda hukuk çalışmalarını yürütürken bir yandan da mahkemelere gidebilirler. Daha üst kademelerde yer alan savcılar ise devletin önemli kurumlarında yer alırlar. Devletin çeşitli kurumlarında avukat olarak görev almak da mümkündür. Yani hukuk fakültesinden mezun kişiler için iş olanağı çok geniş bir yelpazeyi kapsar.

Hukuk mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Hukuk Bölümünden mezun olan kişiler, devlet kurumları içinde pek çok yerde görev alabilir. Kamu kuruluşlarının idari bölümleri ve hukuk departmanlarında çalışabilirler. Bu kuruluşların mahkemelerine bakan avukat olarak görev alabilirler. Ayrıca kademe olarak daha üst düzey olan savcı ya da hakim gibi yerlere yükseldiklerinde bakanlıklarda, karakollarda vb. çalışabilirler. Devlet kuruluşlarında çalışmak ve kurum avukatlığı yapmak isteyen avukatların, KPSS’ye girerek yeterli puanı alması gerekir. Bu sayede hukuk müşavirliği, uzman hukukçu, müfettiş gibi iş dallarını tercih edebilirler.

Hukuk mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Özel sektörde çalışmak isteyen hukuk mezunları, kendi hukuk bürolarını açabilirler. Ayrıca özel hukuk bürolarında avukat olarak çalışabilirler. Çeşitli özel sektör kuruluşu da kendi içinde avukata ihtiyaç duyabilir. Özel hastaneler, inşaat şirketleri, kargo firmaları vb. gerekli durumlarda mahkemede onları savunacak avukata ihtiyaç duyabilir. Bu gibi durumlarda içerde tüm süreçleri takip eden bir avukat çalıştırmak isteyebilirler. Yani özel sektör kuruluşlarında da avukat olarak görev almak mümkündür. Farklı iş alanlarına sahip bu firmalarda avukat olmak için başvuruda bulunmak gerekir.


Keşfet

En Çok Aranan Haberler