EĞİTİM

Harita Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Harita Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Günümüzde pek çok farklı iş kolu vardır ve bu meslekleri yapabilmek için ilgili bölümleri okumak oldukça önemlidir. Yani istediği mesleği yapmak isteyen kişilerin, üniversitelerin bölümleri hakkında araştırma yapması gerekir. Üniversiteye hazırlanan ve meslek araştırması yapan öğrencilerin araştırdığı bir bölüm de Harita Mühendisliğidir. Bu bölüm pek çok üniversitede yer alan ve lisede sayısal okumuş olan kişileri alan bir bölümdür. Peki, Harita Mühendisleri ne iş yapar?

Harita Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Harita Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

İçindekiler

 • Harita Mühendisliği Bölümü nedir?
 • Harita Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?
 • Harita Mühendisliği mezunları ne iş yapar?
 • Harita Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?
 • Harita Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?
 • Harita Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Mühendislik alanı içinde özellikle son dönemlerde daha da öne çıkan Harita Mühendisliği öğrencilerin sıkça tercih etmeye başladığı bir bölümdür. Dünya açısından çok önemli olan haritalar, profesyonel kişiler tarafından çizilerek çok önemli ve çeşitli amaçlarla kullanılır. Haritalama konusunda eğitim alan Harita Mühendisleri, yeryüzünde çeşitli planları gerçekleştirmekle de yükümlüdür. Teknolojinin son kaynaklarını kullanma imkanına sahip bu bölüm, dünyanın gelişimi ve ilerlemesi açısından da önem taşır.

Harita Mühendisliği Bölümü nedir?

Yerküre üzerinde çeşitli ölçümler yapıp bu ölçümlerden elde ettiği verileri planlayarak harita hazırlayan kişilere Harita Mühendisi denir. Harita Mühendisliği Bölümü de bu niteliklere sahip kişiler yetiştirmek için derslerin verildiği bir bölümdür. Bu bölümün amacı ise yerküreyi anlayan, doğru bir şekilde planlayan, düzenleyen ve modern teknolojileri en iyi şekilde yönetebilen kişiler yetiştirmektir. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin uzun saatler açık alanda ve sahada çalışmaya uygun ve dayanıklı olması gerekir. Ayrıca gelişmiş teknolojileri kullanarak çizim yapabilme ve bunları dijital ortama aktarabilme yeteneği de oldukça önemlidir.

Harita Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Harita Mühendisliği Bölümü okumak isteyen kişiler 4 yıllık bir lisans eğitimi alarak bu eğitimi başarıyla tamamlamak durumundadır. Bölümden mezun olma şartı 240 AKTS’yi tamamlamaktır. Ayrıca okunan üniversiteye göre değişmekle birlikte mezuniyet şartlarını yerine getirmektir. Harita Mühendisliği Bölümünde 8 dönem boyunca eğitim alan kişiler, harita bilimi hakkında detaylı ve bilimsel bilgilere sahip olur. 4 yıllık eğitimin sonunda diploma almaya hak kazanan öğrenciler, yüksek lisans yaparak bu alanda kendilerini geliştirip daha profesyonel ve uzman olabilir. Harita Mühendisliği Bölümünde pek çok ders yer alır. Bu bölümde okuyacak kişiler, haritalama ve ölçümleme konusunda yeterli bilgiyi edinebilecekleri dersleri görür. Harita Mühendisliği Bölümü dersleri aşağıdaki gibidir:

 • Kadastro bilgisi
 • Kartografya
 • Coğrafi analiz ve teknikleri
 • Coğrafi bilgi sistemleri
 • Harita mühendisliğinde programlama
 • Ölçme uygulamaları
 • Fotogrametri
 • Taşınmaz hukuku
 • Mühendislik ölçmeleri
 • Harita mühendisliğinde olasılık ve istatistik
 • Teknik resim ve tasarı geometri
 • Geometrik jeodezi
 • Topografik harita üretimi
 • Uydu jeodezisi
 • Arazi çalışması
 • Kırsal toprak düzenlemesi
 • İş sağlığı ve güvenliği

Harita Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Harita Mühendisliği Bölümünden mezun olan bir kişi, kararlaştırılmış yer yüzeylerini birtakım ölçme yöntemleri kullanarak ölçer. Ardından sonuçları analiz eder ve dijital ortamlara aktarır. Ayrıca Harita Mühendisleri, projelerde yönetici ve AR-GE çalışmalarında çeşitli pozisyonlarda yer alır. Harita Mühendislerinin görevleri şunlardır:

 • Yeryüzünü anlamak, planlamak, düzenlemek ve yönetmek için mekânsal teknikler geliştirmek
 • Coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması
 • Kentsel ve kırsal dönüşümler için gerekli çalışmalar yapmak
 • Kadastro çalışmalarında yer almak
 • Otoyol, baraj be köprü gibi büyük ölçekli projelerde zemin etüdü gibi süreçlerde yer almak
 • Mühendislik projeleri için dijital ve basılı, topografik veya tematik haritalar üretmek
 • İmar çalışmalarında yer almak ve desteklemek
 • Mobil cihazlar ve web ortamında kullanıma uygun olarak haritaları tasarlamak

Harita Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Harita Mühendisliği Bölümünden mezun olan kişiler hem kamu kuruluşlarında hem de özel sektörde iş bulabilir. Bina, otoyol, baraj, köprü yapımında yer alabilen harita mühendisleri, bakanlıklar ve devlet kurumlarında önemli görevlere sahiptir. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen harita mühendisleri Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girip yeterli puan almak zorundadır. Aldıkları puana göre ilgili devlet kurumlarına atanabilirler. Harita mühendisleri, bölümden mezun olduktan sonra çalışabilecek pek çok alan bulabilirler. Çok geniş bir görev yelpazesine sahip olduğu için iş bulma konusunda avantaj sunar. Hem devlette hem de özel sektörde çalışabilecek Harita Mühendisliği mezunları iş imkânları şu şekildedir:

 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
 • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü
 • Belediyeler
 • Üniversiteler
 • Kaymakamlık ve Valilikler
 • İnşaat firmaları

Harita Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Harita Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra pek çok kamu kuruluşunda yer alır. Bu kuruluşlarda yer almak için ise Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girip yeterli başarı puanını elde etmek gerekir. Devlet kuruluşlarında harita mühendislerinin pek çok önemli görevi vardır. Özellikle bina, köprü, otoyol inşası gibi alanlarda ihtiyaç durulan bir meslek olan Harita Mühendisleri, kamu kuruluşlarında çalışabilir. Harita Mühendisleri sahada ve masa başında çalışabilirler. Genellikle çizim yaparak bunları dijital mecralara aktaran harita mühendisleri masa başında çalışırken ölçüm ve analiz yapanlar sahalara gider.

Harita Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Özel sektörde çalışmak için Harita Mühendislerine hitap eden pek çok iş olanağı vardır. Özellikle proje yöneticiliği ve AR-GE çalışmalarında yer alan Harita Mühendisleri özel sektörün önemli mesleklerindendir. Yapı ve inşa alanında yaptıkları çalışmalar ile inşaat ve gayrimenkul sektöründe yer alan firmalarda da Harita Mühendisleri çalışabilirler. Örneğin araçlardaki takip sistemlerinin geliştirilmesi için Harita Mühendislerinin bilgi birikimine ihtiyaç duyulur. Bu yüzden bu tarz mobil uygulamalar geliştiren firmalarda bile bir Harita Mühendisi iş bulabilir. Özel sektörün farklı alanlarında görev alabilen Harita Mühendisleri çalıştıkları alana göre farklı yükümlülüklere de sahip olabilir.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler