EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mimarlık mezunları ne iş yapar? Mimarlık bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Meslek seçimi hayattaki önemli adımlardan biridir. Mimarlık mesleği uzun yıllardır ihtiyaç duyulan ve tercih edilen bir iştir. Yapı üretme ihtiyacı ilk insanlardan beri süregelen bir süreçtir. Bu süreçte önemli bir meslek disiplini olan mimarlık, ülkemizde 100’den fazla üniversitede eğitim veren bölüme sahiptir. Tasarım dünyasının ve teknolojinin sürekli olarak gelişmesiyle mimarlar için farklı alanlarda iş imkânı doğar.

Mimarlık mezunları ne iş yapar? Mimarlık bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Mimarlar günlük hayatımızda karşımıza çıkan birçok yapının üretim aşamasında çalışır. Şehir plancısı, iç mimar ve inşaat mühendisi gibi disiplinlerle sağlıklı kent ve yapı üretmek için birlikte hareket eder. Hem teknik donanıma hem de estetik kaygılara sahip olması gereken mimarlar eğitim süreçlerinde farklı alanlardan dersler alır. Bu geniş perspektif sayesinde mimarların farklı alanlarda iş imkânları bulunur. Tasarımla ilgili bir bölüm olmasıyla yaratıcılığa sahip kişiler için çekici bir meslektir. Ayrıca evrensel bir meslek olması uluslararası ortamda çalışma olasılığını sağlar.

Mimarlık bölümü nedir?

Mimarlık bölümü insanların konforlu bir şekilde yaşayabileceği yapıların planlanmasını ve uygulanmasını öğretmeyi amaçlar. İnsan yaşamını kolaylaştırırken kentin ve yapının estetiği de önemlidir. Mimarlık bölümünde verimlilik, fonksiyonellik, estetik ve konfor gibi pek çok parametre ile birlikte tasarım eğitimi verilir. Bu bölümde eğitim alan kişiler, insanların ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun projeler geliştirmeyi öğrenir. Mimarlık mezunları sadece konut bazında değil yaşam alanı tasarımında farklı kademelerde çalışabilir. Projelerin kontrolü ve uygulanması aşamasında yine mimarlar görev alabilir. Ayrıca mimarlık eğitimini tamamlayan kişiler, eski yapıların restorasyonu ve korunmasında farklı disiplinlerle birlikte koordineli olarak çalışabilirler.

Mimarlık bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Mimarlık bölümü ülkemizde ve dünyada lisans düzeyinde bir bölümdür. Eğitim süresi 4 yıldır. Bazı üniversitelerde yabancı dilde eğitim verildiğinden bir senelik hazırlık eğitimi almak zorunludur. Mimarlık bölümü üniversite sınavında sayısal (matematik-fen) puanıyla öğrenci alır. Yüksek mimar ya da restorasyon uzmanı gibi unvanlar için ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi alınması gerekir.

Mimarlık bölümü dersleri nelerdir?

Mimarlık bölümü çoğunlukla üniversitelerin mimarlık fakültelerinde eğitim verir. Bazı üniversitelerde tasarım fakültesi adı altında bulunan bir bölümdür. Eğitim döneminin ilk yılında genellikle temel tasarım ve sanat eğitim alınır. Bu dönemde teknik çizim için giriş dersleri bulunur. Altyapı oluşturulduktan sonra ileriki dönemlerde mimarlıkla ilgili dersler başlar. Proje dersleri gibi ana dersler uygulamalı eğitim verir. Dersler çoğunlukla ödev ve proje teslimiyle ilerlerken yazılı sınavların olduğu dersler de programda bulunur. Mimarlık bölümü dersleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Temel tasarım
 • Tasarı geometri
 • Mimari anlatım
 • Mimari tasarıma giriş
 • Sanat tarihi
 • Mimari proje
 • Yapı ve yapım yöntemleri
 • Strüktür analizi
 • Mimarlık tarihi
 • Modern mimarlık tarihi
 • Tarihi çevrede bina tasarımı
 • Portfolyo tasarımı
 • Görsel iletişim tasarımı
 • Mimarlıkta bilgisayar kullanımı
 • Çizim ve modelleme programları
 • Mimari koruma
 • Kentsel tasarım
 • Yapı yönetimi ve maliyeti
 • İmar ve yapı hukuku
 • Fiziksel çevre denetimi

Eğitim süresinde temel ve zorunlu dersler dışında ilgi alanına yönelik dersler almak mümkündür. İsteyenler mimarlığın farklı alanlarına yönelerek kendini geliştirebilir. Öğrenci çeşitli konulardaki derslerini başarıyla tamamladığında mimarlık lisans diploması alma hakkı kazanır. Mezun olunması durumunda mimar unvanı kullanılabilir.

Mimar olmak için gereken özellikler nelerdir?

Her mesleğin belirli zorlukları bulunur. Meslek insanlarının belirli özelliklere ve yetkinliklere sahip olması yapacakları işleri kolaylaştırabilir. Üniversite tercihlerinden önce insanların yatkınlıklarına göre seçim yapmaları bu yüzden önemlidir. Mimarlık mesleğinde başarılı olmak için belirli yetkinlikler okulda kazandırılır. Bunun dışında kişinin sahip olduğu bazı özellikler avantaj yaratabilir. Bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 • Ekip çalışmasına uygun olmak
 • Planlı ve disiplinli çalışmak
 • Yaratıcılık ve tasarım bilgisine sahip olmak
 • Eleştiriye ve yeniliklere açıklık
 • Üç boyutlu düşünebilmek
 • Sanata ve görsel sanatlara karşı ilgili olmak
 • Müşteri ilişkilerinde iyi bir anlatıcı olmak
 • Detayları gözden kaçırmamak ve dikkatli olmak
 • Konfora ve estetiğe önem vermek
 • Yeni gelişen teknolojileri takip etmek
 • Fikir aktarma ve sunum aşamasında öz güvenli olmak
 • İkna kabiliyetine sahip olmak

Mimarlık mezunları ne iş yapar?

Mimarlık mezunları yüksek lisans ve doktora ile akademik kariyerlerine devam ederek üniversitelerde göre alabilirler. Bunun yanında kendi işlerini kurmaları ya da ofislerde çalışmaları da mümkündür. Mimarın öncelikli olarak yapması gereken yapının kullanım amacına uygun planlama yapmasıdır. İstek ve ihtiyaçlar müşteriden ya da işverenden bilgi alınarak özetlenir. Mimar buna uygun şekilde tasarım yapar. İş hayatında bir mimarın yapabilecekleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Müşterinin ya da işverenin isteklerine yapıda yer verme
 • Bütçe hesaplaması yaparak uygun şartlarda plan çizme
 • İmar yasası gibi inşaatla ilgili yasalara uygun program ve plan hazırlama
 • Projenin imar planına uygun tasarlanması
 • İnşa edilecek binanın düzenli olarak kontrol edilmesi
 • Binanın projeye uygunluğunu denetleme
 • İnşaat mühendisi, makine mühendisi gibi disiplinlerle iletişim halinde proje geliştirme
 • Yapılacak yapının çevreye ve doğaya uygun olması
 • Fonksiyonellikle beraber belirli bir estetik ve karakterde proje üretilmesi
 • Projenin belediye süreçlerinin takibinin yapılması

Mimarlık mezunları nerelerde çalışır?

Mimarlık mezunlarının pek çok alanda çalışma imkânı bulunur. Nitelikli ve fark yaratabilecek tasarımcı ihtiyacı sektörde her zaman vardır. İnşaat sektörünün sürekli devam eden ve büyüyen yapısı bu mesleğin mezunlarına ihtiyaç duyar. Bu sebeple mimarlık mezunları iş imkânları oldukça çeşitlidir. Mimarlık mezunları kamuda ve özel sektörde çeşitli kademelerde iş bulabilir. KPSS ile yeterli puanı alarak ve gerekli şartları yerine getirerek kamuda çalışılabilir. Mimarlık mezunlarının kamuda iş olanakları aşağıdaki gibidir:

 • Belediyeler
 • Şehir Planlama ve Fen İşleri bölümleri
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 • Devlet Malzeme Ofisi
 • Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Afet ve Acil Surum Yönetimi Başkanlığı

Özel sektörde mimarlık mezunları ilk akla gelen mimarlık ofisleri dışında çeşitli iş olanaklarına sahiptir. Modelleme ve tasarım bilgisini farklı alanlarda kullanmak mümkündür. Özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle oyun sektöründe dahi yer alan mimarlar vardır. Genel olarak bakıldığında mimarlık mezunlarının özel sektörde iş olanakları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Mimarlık ofisleri
 • İnşaat şirketleri
 • Şantiyeler
 • Yapı denetim firmaları
 • Görselleştirme ofisleri
 • Mobilya firmaları
 • Yapı dekorasyon şirketleri
 • Mimari danışmalık firmaları
 • Akustik rapor uzmanlığı
 • Yeşil bina danışmanlığı
 • 3 boyutlu modelleme ve görselleştirme uzmanlığı
 • İş güvenliği uzmanlığı
 • Yapı ve gayrimenkul değerleme uzmanlığı

Keşfet

En Çok Aranan Haberler