EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Nükleer Enerji Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kariyerini planlayan kişiler gelecek vaat eden, iyi bir gelir getirecek olan alanlara yönelmeyi tercih eder. Ancak meslek seçiminde göz önünde bulundurulması gereken başka durumlar da vardır. Kişilerin ilgi duyduğu alanlar ve yeteneklerine göre meslek seçmeleri son derece önemlidir. Nükleer Enerji Mühendisliği de son zamanların gelecek vaat ettiğine inanılan alanlarından biridir. Bu bölümde eğitim alan kişiler kariyerlerini bu alanda planlayabilirler.

Kişiler okuyacakları bölüm için tercih yaparken seçecekleri bölüm dahilinde alacakları derslere ilgi duymalı ve bu alanlarda yeteneklerinin olduğundan emin olmalıdır. Meslek seçiminde iyi bir gelir elde edilebilecek işlerden ziyade başarılı olunabilecek alanların da tercih edilmesi önemlidir. Nükleer Enerji Mühendisliği özellikle son birkaç yıldır en sık tercih edilen meslekler arasında girmeyi başarmış bir alandır. Kişisel özellikleri, ilgi alanları ve yetenekleri bu meslekle uyumluluk gösteren kişiler bu bölümde okuyarak kariyerlerini bu alanda planlayabilir.

Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü nedir?

Nükleer Enerji Mühendisliği, sayısal alanda ilgisi ve yeteneği olan kişilerin tercih edebileceği, radyasyon ve nükleer fiziğin madde ile etkileşiminin ilkelerine dayalı olacak şekilde atom çekirdeği üzerinde pratik çalışmalar ve uygulamalar yapan bir bilim dalıdır. Bu alanda eğitim alan kişiler nükleer enerji santralleri hakkında araştırmalar, geliştirmeler ve incelemeler yapar. Eğitim süresi boyunca, oluşturulan programda nükleer enerji alanında eğitimler veren, bu sektöre yetkin kişiler, uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen bölüm Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü olarak adlandırılmıştır. Bölümden mezun olan kişiler için mezun oldukları bu alanda oldukça geniş iş imkanları bulunur.

Bölümden mezun olan kişiler Nükleer Enerji Mühendisi olarak çalışırlar. Bu unvan kapsamında nükleer santrallerin geliştirilmesinde, tasarlanmasında, kurulan nükleer enerji santrallerinin sorunsuz olarak çalışmasında ve işlemesinde etkin olarak görev alırlar. Nükleer enerji santrallerinde görev alan nükleer enerji mühendisleri nükleer reaktör fiziği ve teknolojisi, sürdürülebilir enerji dönüşüm teknolojileri, nükleer enerji güvenliği sağlamak ve radyasyondan korunmak gibi konularda çalışmalar yürütür. Programa dahil olmak ve bu bölümde eğitim almak için gerekli sayısal puan türü almanın yanı sıra bu alanda istekli ve bu alana ilgili olmak da önemlidir.

Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Dört yıl ve sekiz ara dönemden oluşan Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü, lisans türünde ve sayısal ağırlıklı bir eğitim programıdır. Bu bölümden mezun olan kişiler Nükleer Enerji Mühendisi unvanını kazanırlar. Türkiye’de Sinop Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde bulunan bir bölümdür. Nükleer enerji mühendisliği bölümü lisans programında ilk yıllarda öncelikli olarak temel mühendislik, fizik, enerji, bilgisayar programlama, matematik gibi dersler içerir. Daha sonraki yıllarda ise uygulamalara, teorik derslere geçilir. Radyasyon algılama ve ölçme, nükleer yakıt ve yakıt yönetimi, nükleer fizik ve bunlara benzer dersler vardır.

Bölümde okuyabilmek için sayısal puan türünden yeterli puan alma gerekliliği vardır. Tercih yapmadan önce TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavlarından gerekli olan taban puanı almak gerekir. Sekiz ara döneme paylaştırılarak verilen zorunlu ve seçmeli dersler bulunur. Eğitim programının son yılında teorik dersler verilir. Nükleer Enerji Mühendisliği bölümü derslerinden bazıları şunlardır:

 • Genel Fizik Laboratuvarı
 • Mühendislik Çizimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Malzeme Bilimi
 • Bilgisayar Programlama
 • Mühendislik Matematiği
 • Atom ve Radyasyon Fiziği
 • Termodinamik
 • Isı transferi
 • Mühendislikte ölçme teknikleri
 • Radyasyon algılama ve ölçme laboratuvarı
 • Nükleer yatık çevrimi
 • Nükleer Mühendislik Projesi
 • Nükleer reaktör analizi
 • Olasılık
 • Sağlık fiziği
 • Fortran ile programlama
 • Uygulamalı hesaplamalı akışkanlar mekaniği
 • Radyasyon transportunda sayısal yöntemlere giriş
 • Radyolojik risk değerlendirmesine giriş
 • Tıbbi görüntüleme temelleri
 • Stokastik süreçler
 • Enerji Teknolojisi

Nükleer Enerji Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Mezun olarak nükleer enerji mühendisliği unvanı ile anılmaya hak kazanan kişiler nükleer santraller üzerinde çalışmalar gerçekleştirirler. Nükleer santrallerin tasarımında ya da geliştirme çalışmalarında aktif olarak görev alabilirler. Bir nükleer enerji mühendisliği mezununun üstlenebileceği görevlerden bazıları şunlardır:

 • Nükleer santralin güvenlik, iklim, fizik ve çevre açısından değerlendirmesini yapmak ve nükleer santralin kurulabilmesi için uygunluk koşullarını araştırmak
 • Nükleer enerji santralinin sağlık açısından oluşturabileceği risk unsurlarını tamamen ortadan kaldırmak
 • Nükleer santral işletmeleri kurulmadan önce kurulması planlanan bölgenin zemin çalışmasını gerçekleştirmek
 • Nükleer santral içinde kullanılacak olan cihazların kullanımı sırasında herhangi bir sorunun oluşmasını engellemek için gerekli olan tüm önlemlerini almak
 • Nükleer enerjinin üretilmesi, geliştirilmesi ve nükleer enerjinin iyi amaçlarla kullanılmasını sağlayabilmek için gerekli olan araştırmaları yapmak

Nükleer Enerji Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Nükleer Enerji Mühendisliği mezunları iş imkanları oldukça geniştir. Hem özel sektörde hem de kamu alanında çalışma imkanları bulunur. Eğitimini tamamlayan Nükleer Enerji Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça fazladır. enerji sektöründe hizmet veren tüm iş yerlerinde çalışabilirler.

Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar kendi okullarında ya da başka bir okulda hem yurt içinde hem de yurt dışında eğitimlerine devam edebilirler. Mezunlar; araştırma geliştirme çalışmaları yürüten iş yerlerinde, ulusal ya da uluslararası enerji şirketlerinde, nükleer enerji santrallerinde iş bulabilirler.
Nükleer Enerji Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavında alacakları puana bağlı olarak değişebilir. KPSS sınavından gerekli puanı alan kişiler atamaları yapılarak ilgili devlet kurum ve kuruluşlarında çalışabilir. Bu bölümün mezunları aldıkları eğitim doğrultusunda temek mühendislik ile ilgili konularda yüksek düzeyde eğitilirler. Mezunlar, enerji sistemleri, programlama, akışkanlar mekaniği, ısı aktarımı, sayısal yöntemler, modelleme, malzeme, simülasyon gibi alanlarda çalışabilecek yetkinliğe erişirler.


Keşfet

En Çok Aranan Haberler