EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Nanoteknoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Alınacak olan eğitim konusunda tercih yaparken göz önünde bulundurulması gereken bazı etkenler vardır. Bunların başında seçilen bölümün gelecek vaat eden bir kariyer olması gelir. İyi bir gelir getireceği öngörülen bazı mesleklere yönelmek kişilerin ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda olmalıdır. Son dönemlerin gelecek vaat ettiği düşünülen bölümlerinden biri de Nanoteknoloji Mühendisliğidir.

Meslek seçerken dikkat alınması gereken noktalardan biri de seçilecek olan meslekteki iş olanaklarının çokluğudur. Bunun dışında kişilerin eğitimini alacakları ve kariyerlerini şekillendireceği alanlara karşı ilgileri ve yetenekleri olmalıdır. Nanoteknoloji Mühendisliği, bilime ilgi duyan, teknoloji alanında yeteneği ve ilgisi olan kişiler tarafından en sık tercih edilen bölümler arasında yer alır.

Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü nedir?

Son yıllarda sıkça duyulan kelimelerden biri de nano kelimesidir. Bu kelime anlam olarak göz ile görülemeyecek küçüklükte boyutlara sahip olan demektir. Başına geldiği kelimenin karşıladığı birimin olabilecek en küçük ölçüsünü ifade eder. Nanoteknoloji kelimesi de maddelerin bir ve yüz nanometre arasında değişkenlik gösteren boyutlardaki gelişimlerini ve değişimlerini kontrol etmek için yapılan araştırmaları, incelemeleri kapsar.

Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü, maddelerin en küçük olan yapı taşları üzerinde araştırmaların, incelemelerin, çalışmaların yapıldığı bir mühendislik türüdür. Bu bölümün amacı, maddedeki moleküler ve atomik seviyelerini araştıran, bu konuda projeler üreten ve yürüten uzmanlar yetiştirmektir. Bu bölümde okuyan kişiler, disiplinler arası eğitim alırlar. Kimya, biyoloji, fizik gibi birçok farklı alanda dersler görürler.

Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Dört yıl ve sekiz ara dönemden oluşan nanoteknoloji mühendisliği bölümü bir lisans programıdır. Bölümü bitirerek mezun olmak isteyen öğrenciler 240 AKTS tamamlamak zorundadırlar. Programın sürdüğü dört yıl boyunca öğrenciler bu alanla ilgili birçok zorunlu ve seçmeli ders görürler. Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü dersleri sayısal ağırlıklıdır. Lisans programı dâhilinde, nanoteknoloji, küreselleşme, nanoteknoloji uygulamaları, üretimi, tasarımı, sağlığı, güvenliği, politikası, kimya, fizik, biyoloji alanlarında eğitim verilir. Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü dersleri:

 • Nano malzemeler ve üretim metotları
 • Malzeme bilimi
 • Doğrusal cebir
 • Diferansiyel denklemler
 • Endüstriyel malzemeler ve üretim süreçleri
 • Bilgisayar programlama
 • Kakülüs
 • Kuantum fiziliği
 • Malzemelerin mekaniği
 • Malzeme termodinamiği
 • Isı aktarımı
 • Nanoteknoloji ve Polimerler
 • Nanomalzeme teknolojisi

Nanoteknoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar ?

Lisans programından mezun olan kişiler eğitimini aldıkları bu alanda uzman unvanı kazanırlar. Farklı iş yerlerinde bu alanda araştırmalar yapabilir, tasarım, üretim, kalite kontrolü, yöneticilik, malzeme sağlanması, proje maliyet analizleri gerçekleştirebilirler. Özel sektörde ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanı sağlayan bir bölüm olan Nanoteknoloji Mühendisliği bölümü farklı sektörler için uzman kişiler yetiştirir.

Mezun olan kişiler, bu bölümde aldıkları eğitimi tercihlerine göre devam ettirebilirler. Akademik kariyer yapmak için bölümü okudukları okulda ya da başka bir okulda yurt içinde ya da yurt dışında eğitimlerine ve kariyerlerine devam edebilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler farklı sektörlerde işler yapan özel ya da devlete ait işyerlerinde kolaylıkla iş bulabilirler.

Bölümün mezunları, bu alanda hizmet veren iş yerlerinde laboratuvarlarda, ofislerde, üretim yapılan yerlerde, teknisyenlerle, başka mühendislerle ve işçilerle birlikte çalışabilirler. Nanoteknoloji Mühendisliği, teknolojiye ilgi duyan, sayısal yeteneği güçlü olan, planlı çalışabilen, gelişmeye açık, ekip çalışmasına yatkın, ince detayları gözden kaçırmayan, sabırlı, dikkatli, odaklanma sorunu yaşamayan kişiler için daha uygun olduğu bilinen bir bölümdür.

Nanoteknoloji Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Nanoteknoloji Mühendisliği mezunları iş imkanları hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde oldukça fazladır. Özel sektörde birçok işyerinde çalışabilen nanoteknoloji mühendisliği mezunları sağlık, tıp, savunma, malzeme ve imalat, tarım, gıda, biyoteknoloji, havacılık, enerji, uzay araştırmaları, kimya alanında çalışan laboratuvarlarda, Araştırma ve Geliştirme, ürün tasarım, üretim araştırma gibi alanlarda kolaylıkla iş bulabilirler.

Nanoteknoloji Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları ayrıca demir çelik sektöründe, beyaz eşya sektöründe, petrokimya endüstrisinde, otomotiv sektöründe, medikal ve tıbbi üretim sektöründe ve bu sektörlerde hizmet veren birçok iş yerini de kapsar. Özel sektör dışında devlete ait kurum ve kuruluşlarda da görev alabilecek olan Nanoteknoloji Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları KPSS'den aldıkları puan doğrultusunda çeşitlilik gösterir. Bu sınavdan gerekli puanı aldıktan sonra atama bekleyerek bir devlet kurumunda çalışmaya başlayabilirler. Bölümden mezun olarak Nanoteknoloji Mühendisi unvanı almaya hak kazanan kişiler özel ya da kamu fark etmeksizin çeşitli sektörlerde görev yapabilirler. Görev tanımlarından ve yetkilerinden bazıları şunlardır:

 • Yapılması planlanan deneylerin takibi ve sonuçlarının raporlanması
 • Nanoteknoloji alanında araştırmalar, incelemeler yapmak ve projeler geliştirmek
 • Değişik malzemelerin özelliklerini, üretimlerindeki süreçlerin takibini sağlamak
 • Nanometre ölçekli sistemlerin incelenmesi, araştırılması ve analizlerinin yapılması
 • Kullanılacak malzemeyi ve enerjiyi olabilecek en az seviyeye indirgemek için çalışmalar yürütmek
 • Elde edilen yeni bulguları, deney sonuçlarını ulusal toplantılarda, konferanslarda açıklama, tanıtma ve yaygınlaştırma
 • Bir projede yer alan ekibi ya da öğrencileri yönetme
 • Nanometrik boyutlardaki maddelerin, yapıların fiziksel özelliklerinin araştırılması ve anlaşılması

Keşfet

En Çok Aranan Haberler