Mynet Trend

Osmanlı döneminde uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı Devleti, tarih boyunca en uzun yaşayan ve sınırlarını genişlemeyi başaran bir imparatorluk olarak bilinir. Katı kurallar çerçevesinde yönetilen Osmanlı Devleti’nde kimi zaman padişah soyundan gelenlerin dahi cezalandırıldığı görülür. Osmanlı döneminde en yaygın cezalardan biri idamdır. Ancak idamın dışında birçok işkence yöntemi de cezalandırmak için kullanıldı.

Osmanlı döneminde uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı döneminde verilen cezalar ibret olması açısından halkın gözünün önünde gerçekleştirilirdi. Özellikle idamın öncesinde infaz kararı alınan kişi önce Topkapı Sarayı’nın ana giriş kapısı olan Bab-ı Hümayun ile sarayın ikinci kapısı olan Bab’üs Selam arasındaki Cellat Çeşmesi’nin önüne getirilirdi. Peki idam dışında Osmanlı döneminde hangi cezalandırma yöntemleri uygulanırdı?

BURUN DELİĞİNDEN İPLİK GEÇİRME

Eşit aralıklarla düğüm atılan yün ipliğin mahkumun burnundan sokulup ağzından çıkartılması sık kullanıyordu. Evliya Çelebi Seyahatname isimli kitabından bu yöntemi detaylı bir şekilde anlattı.

HADIM ETME VE MİL ÇEKME

İşkencelerin Kanuni Sultan Süleyman devrinde arttığı Osmanlı’da kızlarını zorla evlendirmek isteyenler, genç oğlan ve kız kaçıranlar hadım edilerek, ailesinin izni olmadan bir erkeğe kaçan kızlarsa cinsel organları dağlanarak cezalandırılıyordu.

Fermanları ve el yazmalarını taklit edenlerle yalancı şahitlerin kolları dağlanıyor, ev ve harmanları ateşe verenler bir kümese konulup yakılıyor, kimileri de gözlerine kızgın demirle mil çekilerek cezalandırılıyordu.

FALAKAYA YATIRMA

Cezalandırılan kişinin kıpırdamasını engellemek için uzun bir sopaya bağlanarak ayaklara vurulmasıyla yapılan bu işkence yöntemine sıklıkla başvurulurdu.

FARE KEMİRTME

Mahkum tamamen çıplak bir şekilde ortası delik olan bir sandalyeye oturtulurdu. Sıcak ortamda hareketlenen fare çıkacak herhangi bir yer olmadığı için makat deliğinden kemirmeye başlayarak iç organlara doğru ilerlerdi.

TÜTÜNLE BOĞMA

Keyif verici maddelere zaafiyetin cezasız kalmadığı IV. Murat döneminde, tütün içenler ağızlarına tütün tıkılarak boğuluyor, ibret olsun diye de kesilen kelleleri kıraathanelerin, kahvehanelerin önüne atılıyordu. içki içenler ise kolları ve bacakları bağlanarak denize atılıyordu.

ÇENGELE ASMA

Devlete isyan edenler ve disiplinsiz üst düzey yöneticilere bu ceza uygulanıyordu. Saray önüne asılan bir çengele bağlanan iple tutulan suçlu, aşağıda bulunan bir makara yardımıyla hareket ettirilerek çengele yaklaştırılıyordu.

KAZIĞA OTURTMA

III. Selim döneminde pek çok kişi kazığa oturtularak cezalandırılırdı. Daha ilk düşman saldırısında askerden kaçanların önce burunları yarılır, sonra anüslerinden girip ağızlarından çıkacak şekilde kazığa oturtulurlardı. Uygulama esnasında kurbanın ölmemesi esastı. Eğer hemen ölürse cellat da öldürülürdü.


Geri Dön