Seçim ittifakı teklifi Meclis'te kabul edildi! Kuliste vekiller arasında kavga çıktı

TBMM Genel Kurulu'ndaki müzakereleri dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden seçim ittifakı teklifinin 26 maddesi üzerinde tek tek görüşme yapıldı. Son dakika habere göre, 26 madde Meclis'te kabul edildi. Seçim ittifakının görüşülmesi sırasında kuliste CHP'li ile MHP'li vekiller arasında kavga çıktığı öğrenildi.

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Tasarının görüşülmesi sırasında MHP’li vekiller ile CHP’li vekiller arasında kavga çıktı.

Kamuoyunda "seçim ittifakı" diye nitelendirilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşmek üzere dün saat 14.00'de toplanan TBMM Genel Kurulu, 20 saat mesai yaptı. Görüşmelerin sonuna doğru söz alan CHP'li Çam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik söylediğini savunduğu bazı ifadeleri anımsattı.

meclis1

AK PARTİ VE MHP'Lİ VEKİLLER ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bunun üzerine AK Parti ve MHP milletvekilleri Çam'a tepki gösterdi. Çam'ın üzerine yürüyen her iki partinin milletvekillerini CHP milletvekilleri engellemeye çalıştı. Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, gerginliğin sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Aranın ardından Bahçekapılı, Çam'a Meclisten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verilmesini oya sundu. Oylamadan önce Mus Çam'a, savunma hakkı verildi. Çam, söz konusu konuşmasında, Bahçeli'nin ne kadar saygın ve iyi bir insan olduğunu söylediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte kendisine yönelik sözlerini anımsattığını dile getirdi. Çam, "Yanlış anlaşılma söz konusu ise bundan üzüntü duyarım" dedi.

MECLİSKAVGA

CHP'Lİ ÇAM'A 3 BİRLEŞİM ÇIKARMA CEZASI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Bahçeli'den, CHP Grubu adına özür dilediklerini söyledi. Yapılan oylama sonucunda Çam'a, Genel Kuruldan 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

Bahçekapılı, Musa Çam'dan Genel Kurul salonundan çıkmasını istedi ve kanun teklifini oylamaya sundu. Teklifin kabul edilerek yasalaşmasının ardından Bahçekapılı, saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. Bu arada bazı AK Parti'li milletvekilleri, görüşmeleri sonuna kadar izleyen Bahçeli'nin yanına giderek tebrik etti.

Musa Çam ise Genel Kurul salonundan, muhalefet kulisi kapısını kullanarak çıktı. Gerginlik muhalefet kulisinde de bir süre devam etti. Öte yandan, bugün saat 15.30'da yapılması planlanan Plan ve Bütçe Komisyonunun görüşmeleri yarın saat 14.00'e ertelendi, saat 11.15'te düzenlenmesi planlanan AK Parti Meclis Grup Toplantısı ise iptal edildi.

meclis3

SEÇİM İTTİFAKINDA NELER YER ALIYOR?

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla, farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu'nun "Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı maddesine, üç fıkra daha ekleniyor. Buna göre, YSK'nin görev ve yetkileri arasına şunlar ilave ediliyor:

- Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek

  • Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine ve bu hususların ilanına karar vermek

  • Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunu'nun "Sandık kurulu başkanının seçimi" başlıklı maddesinin başlığı, "Sandık kurulu başkanının belirlenmesi" olarak değiştiriliyor.

Buna göre, ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki amir tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekmeyle tespit edecek ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirleyecek.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekmeyle tespit edecek. Bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirleyecek.

meclis4

- Zarf ve sandık ağzı ebatlarını YSK belirleyecek

Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulaları aynı zarfa konulacak.

Seçimlerde kullanılacak kabinler, oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde yaptırılacak. Kabinlerin ölçü ve standartları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenecek.

Mahalli idare organları seçimlerinde oy pusulalarının aynı zarfa konulması ve birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde de oy pusulalarının aynı zarfa konulması öngörüldüğünden, oy sandıklarının kapağının üzerinde zarfların atılması için bulunan açıklığa ilişkin "Boyu 25, eni 1 santimetre ebatlarında" ibaresi, kanundan çıkarılıyor. Bu açıklık, YSK tarafından belirlenecek.

Zarfların ebatlarının da kanunda belirlenmesinden vazgeçiliyor, bu konuda da yetki YSK'de olacak.

Oy zarfları, ön yüzünün sol üst köşesinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" amblemi yer alacak şekilde Yüksek Seçim Kurulunca filigranlı kağıttan hazırlatılacak.

- Sandık çevresi

Kanunla, sandık alanı ve sandık çevresinin çok büyük bir alanı kapsamasının, uygulamada sandık kurullarıyla kolluk güçleri arasında ihtilafa ve yetki karmaşasına neden olması nedeniyle, sandık alanı uygulamasından vazgeçiliyor ve sandık çevresi yeniden tanımlanıyor.

"Sandık çevresi"; "Oy sandığının konulduğu ve sandık kurulunun görev yaptığı oda, bölüm veya bu amaçla oluşturulan yer" olarak tanımlanıyor.

- Kolluk güçlerini çağırma

Mevcut düzenlemeye göre, kolluk güçleri, sandık çevresine sadece sandık kurulu başkanı veya üyelerden birinin çağrısı üzerine gelebiliyorken; kanun, seçmenlerin ihbarı üzerine de kolluk güçlerinin sandık çevresine gelebilmelerini öngörüyor.

Sandık çevresinde, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar, sandık kurulu başkanı veya üyelerinden biri tarafından yapılan çağrı ya da seçmenlerin ihbarı üzerine gelen kolluk güçlerince derhal sandık çevresinden uzaklaştırılacak ve gerekli yasal işlem yapılacak. Seçmenlerce ihbar, o yer kolluk güçlerine şahsen yapılacak.

Sandık çevresine gelen kolluk güçleri, başkanın talebine veya kurulun kararına uymak zorunda olacak; çağrı veya ihbar sebebi ortadan kalkınca sandık çevresinden ayrılacak.

Seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç, özel güvenlik görevlileri ve belediye zabıtaları gibi görevliler de dahil olmak üzere resmi üniforma ve silah taşıyan kişiler, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına giremeyecek.

Sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler ya da propaganda amaçlı yayınlar taşıyamayacak; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamayacak. Bunlara uymayan kişiler kolluk güçleri tarafından uzaklaştırılacak.

İlçe seçim kurulu başkanı, sandık çevresinde, sandık başı iş ve işlemlerinin düzen içinde yürütülmesini ve sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında güvenliği ve kanunda öngörülen yasaklara uyulmasını sağlayacak tedbirleri alacak; seçmenin ve bu yerlerde bulunma hakkına sahip diğer kişilerin buralara serbestçe girmesini engelleyen veya güçleştiren her türlü hareketi önleyecek. Bu kapsamda, ilçe seçim kurulu başkanınca verilen talimatlara sandık kurulları, mülki ve idari makamlar uymak zorunda olacak.

meclis5

- Oy pusulalarının sayım ve dökümü

Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

Sayım döküm cetvelinde siyasi parti ve bağımsız adaylara ayrılan sütunlardan sonra ittifakın ortak oyları için sütun ayrılacak.

Aynı zarf içinde birden fazla oy kullanılan seçimlerde, zarfın içinden çıkan oy pusulaları okunmadan önce, seçim türüne göre ters çevrilerek tasnif edilip masanın üzerine konulacak.

Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, önce Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Mahalli idare organları seçimlerinde: Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

- Oyların geçerliliği

İttifak alanı içerisinde, "Evet" mührünün; bir siyasi partiye ayrılan alana; hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne; ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek.

Bu haller dışında, yalnız ittifak alanı içerisine "Evet" mührünün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın ortak oyları sütununa rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle, ayrı ayrı işaretlenecek.

Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen, filigranı bulunan ve sandık kurullarının ihmali sonucu arkası mühürlenmeyen oy pusulaları da geçerli sayılacak.

Sandık sonuç tutanağında, ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecek.

- Başka bir siyasi artiyi desteklemem kararı yasağı kaldırılacak

Siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek. İttifak yapan partiler ittifak protokolünü Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edecek. Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, ilçe birleştirme tutanağında, ittifakların her birinin ortak oylarının sayısı, ittifak içerisindeki her bir siyasi partinin tek başına aldığı oy sayısı ile ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilen oy sayısı gösterilecek.

Kanunla, siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırılıyor.

Buna göre, Siyasi Partiler Kanununun, "Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamayacakları gibi seçimlerde başka bir partiyi destekleme kararı da alamazlar" hükmünü içeren 90. maddesinin 2. fıkrası, "Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar" şeklinde değiştiriliyor.

- İttifakla seçime katılma

Kanunla, siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seçimine katılmalarına imkan tanınıyor.

Buna göre, seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler, ittifak yaparak seçime katılabilecek. İttifak yapan partiler kendi aday listelerini verecek. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edecek.

Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten iki gün öncesine kadar, aynı usulle ittifak protokolünde değişiklik yapılabilecek. İttifak protokolünde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanı ve kanunlara aykırı olmayan diğer hususlar yer alacak. Siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten üç gün öncesine kadar, YSK'ye bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek.

Bu durum, YSK tarafından aynı ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere derhal bildirilecek. Vazgeçme halinde, ittifak diğer partiler arasında devam edecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00’ye kadar, ittifak içerisindeki diğer siyasi partiler ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek.

- Usul ve esasları YSK belirleyecek

Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına ilişkin diğer hususlar, YSK tarafından belirlenecek.

Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde, bu partinin üyesi, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakati alınarak, başka bir siyasi parti tarafından aday gösterilebilecek.

İttifak yapan siyasi partiler, kuraya ittifak olarak dahil edilecek ve oy pusulasında yan yana yer alacak.

Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenecek. Bu durumda ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde; kısa kenarı iki santimetre, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının genişliği ile sütunlarının aralığı toplamı kadar olan, dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı ortak bir bölüm bulunacak.

İttifakın unvanı yoksa, ittifak unvanı bölümüne yalnız "İTTİFAK" ibaresi yazılacak. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılacak. İttifak unvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dahil, ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamı ittifak alanı olacak.

Kanunla, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun, "Bir seçim çevresinde seçime katılan siyasi partinin almış olduğu geçerli oyların toplamı, siyasi partinin o seçim çevresinde almış olduğu geçerli oyu gösterir." hükmünü içeren maddesine ek yapılıyor.

Buna göre, aynı ittifak içerisindeki siyasi partilerin her birinin geçerli oyu; ittifakı oluşturan siyasi partilerin o seçim çevresinde tek başına aldıkları oy sayısına, ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecek. İttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay; ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen katsayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucu elde edilecek.

- İttifak yapan partiler için baraj hesaplaması yapılmayacak

Kanunla öngörülen ittifak müessesesine uyum amacıyla, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda düzenleme yapılıyor.

İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak.

Seçim ittifakı yapılması halinde, yüzde 10'luk barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınacak, bu siyasi partiler için ayrıca baraj hesaplaması yapılmayacak.

Kanunla, dahil olduğu ittifak yüzde 10 barajını aşan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekillerinin tahsis usulü düzenleniyor.

İttifakın elde edeceği milletvekili sayısının hesaplanmasında, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alınacak. İttifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı, ittifak yapan siyasi partiler arasında her birinin aldığı geçerli oy sayısı esas alınarak bu düzenlemedeki usule göre paylaştırılacak.

meclis7

- Oy pusulaları aynı zarfa konulacak

Kanunla; belediye, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulalarının farklı zarflara konulmasının, seçmenlerce başka seçim türüne ait oy pusulalarının sehven farklı zarflara konulması veya zarfın atılacağı sandıkların karıştırılmasına ve bunun da oyların geçersiz sayılmasına sebebiyet vermesi nedeniyle düzenleme yapılıyor.

Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konulacak. Ancak seçim bölgelerinin birleştirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlık seçiminde oy pusulası ayrı zarfa konulacak ve bu zarf ayrı sandığa atılacak.

Seçmen kütükleri, "yerleşim yeri adresi" bilgileri esas alınarak düzenlenecek. Böylece, seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri esas alınacak, askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkanı mevcut uygulamada olduğu gibi sürdürülecek.

Kanunla, ilgili kanunda yapılan değişiklik sebebiyle, yurt dışı seçmen kütüğü ve seçmen listelerinin oluşturulmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek maksadıyla, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'da değişiklik yapılıyor.

Buna göre, yurt dışı seçmen kütüğü ve seçmen listeleri "yerleşim yeri adresi" bilgileri esas alınarak düzenlenecek. Böylece yurt dışı seçmen kütüğünün oluşturulmasında sadece yerleşim yeri esas alınacak; askı süresi içinde, yerleşim yeri değişikliği imkanı mevcut uygulamada olduğu gibi devam ettirilecek.

Kanunla, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da yapılması öngörülen değişiklikle "sandık alanı" uygulamasından vazgeçilmesine bağlı olarak, bazı maddelerde değişiklik yapılıyor. Kanunda yer alan "sandık alanı" ibareleri "sandık çevresi" olarak değiştiriliyor.

Milletvekili seçilebilmek için aranan "askerlik hizmetini yapmış olma" şartı, "askerlikle ilişiği olmama" şeklinde değiştiriliyor.

- Mahalli seçimlerde de seçilme yaşı 18 olacak

Kanunla, mahalli idare organları için seçilme yaşının 18'e indirilmesi sebebiyle ilgili kanunda değişiklik yapılıyor. Böylece, askerlik çağına gelmemiş olanlar ile askerlik hizmeti ertelenmiş olanlar da milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi, muhtar ve ihtiyar meclisi veya heyeti üyesi seçilebilecek.

Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşının 18 olarak düzenlenmesi nazara alınarak, mahalli idare organları seçimlerinde de 25 olan seçilme yaşı 18 olarak belirleniyor.

AA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 72 yorum
AKP MHP İttifakı ne kadar yırtınırsanız yırtının bu seçimi kazanamayacaksınız. Sonunuz hüsran olacak.
@necdetsaygin bak bakalım gökten kemik yağıyormu
birlik beraberlik sizi niye bukadar rahatsız ediyor.
@necdetsaygin hangi birlik ??? çıkar birliği mi ???? sen aklını başına al da memleket in ne halde olduğunu gör !!!
Çok iyi hatırlıyorum geçen yıl bu zamanlar şu deniliyordu Türkiye koalisyonlarla yönetilemez koalisyon yılları çok kaybettik gelin bunu kaldıralım başkanlık gelsin aradan 1 yıl geçti geldiğimiz nokta koalisyon yasal oldu nerdeyse koalisyon yapmayan vatan haini olacak bu nasıl bir siyasettir anlamak zor
@deryaa3535 İttifakla, koalisyonu ayırt edemeyen AHMAKLARA söyleyecek söz yok...
@cihanbey56 Ha ıttıfak ha kolisyon ıkısıde ayni anlama geliyor veEN BÜYÜK AHMAK SENSİN??????
BİRDE SEÇİM İTTİFAKI KANUNU ÇIKARIYORLAR ARTIK BAŞIMIZA DAHA NELER GELECEKSE
bahçeli ortada kalmak istemiyor anlaşılan
@sofist34 --Kılıçtaroğlu'nun BOZKURT işareti yapmasından RAHATSIZ olmayan CHP'li YUMUŞAKLAR, Erdoğan'ın BOZKURT işareti yapmasından RAHATSIZ olmuşlar... --Müslüman ve Türk olmayan genel başkanınızın BOZKURT işareti yapmasından rahatsız olmuyorsunuz da, müslüman --Erdoğan'ın yapmasından çok mu RAHATSIZ oldunuz... Sizi çok iyi anlıyoruz, KANINIZA dokundu..!
kabul edilmese şaşardım
PAPA İLE SARAYLAR AÇIP PAPAZLARLA KILISELERDE ARZI ENDAM EDEN VATIKANDA ailece fotoğraf karelerinde yer alan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan TÜRKLÜĞU boluculuk sayan Bopculara karşı IYI partiyi desteklemek vatan borcudur..
@mah6bsddn4 sümüklü meczup fetö de aynı senim gibi umudumuz Akşener diyor..aman uzak dur!!!
Geri zekalı daha önceki lafları hatırlatmış . söz konusu vatan olunca gerisi teferruat . dangalak vatan sevgisinin ne olduğunu bekaa sözkonusu . milli mücadele söz konu su şehitler gaziler bunların ne olduğunu bilmiyor kabak herif dallanıyor
@sevgidolu3434 baya sevgi dolusun adını kin ve nefret olarak değiştir
@asdoper04 olur niye olmasın böyle başa böyle fön makinesi
AKEPE VE MHP ÇOK ŞÜKÜR BİTTİ. AMA NE YAZIKKİ TÜRKİYEDE BİTTİ.
@bizedogrugerekli_2017 Türkiye bitmez kardeşim..Bitmiş olsa bile küllerinden yeniden doğar..ama bizim birlikte hareket edip AKP-MHP zihniyetinden,AKP-MHP sultasından bir an önce kurtulmamız gerekiyor.
Şu zavallı chp nin düştüğü acıklı hale bakın..!!!size ne?isteyen isteyenle ittifak kurar..bunlar hep kaybetmenin ve bitişin dışa vurumudur.bunlar yönetmeye değil yönetilmeye mahkumdur.
27. madde. akp ve mhp kaç oy alırsa alsın Hükümeti kurmak ve yönetmekle görevlendirilir. ve bu maddenin değiştirilmesi yada aksi fikir beyan edilmesi yasak olup değiştirilmesi talep dahi EDİLEMEZ. NOKTA
CHP BU ÜLKE İÇİN HİÇ BİR ŞEY YAPMIYOR ANLAYIN ARTIK İŞLERİ GÜÇLERİ OLAY ÇIKARTMAK YADA Bİ OLAY VARSA KÖTÜDEN YANA OLMAK
hani bu ulkede koalisyon artik olmayacakti. akp ye oyum yok artik. vatandasi koltuk sevdaniza alet etmeyin. biz kavgasiz bir turkiye istiyoruz
@polyushkapolye koalison ayrı ittifak ayrı kavramlar..biraz okuyun yetiştirin kendinizi..
AKP MHP ittifakı vatanseverlerin yüzdesini meydana çıkaracak . halk öyle istiyor heyecanla seçimleri bekliyor. doğu kalkınıyor
koalsiyon ittifakı hayırlı olsun millet gene bölünecek ah zavallı milletim birbirine gene düşman olacak birilerinin rantı uğruna.
AKP kapılarında bekçi oldu MHP lilerhahahahahhahahah
Ya tahminim mhp oylarının bir çoğu zayen iyi partiye gitti mhp ittifak yapmazsa zaten baraj altında kalacak da mhp seçmeninin kalan kısmının da ben ittifaka oy vereceğini sanmıyorum ak parti hükümetine de gelince taktik hep aynı önce racon keser seçim yaklaşınca herkes barışmaya çalışır biz alıştıkta memleket alışamadı bu yalanlara :)
Mhp sen bu ülkede boş bir partisin tek başına hiçsin hiç
şuraya bak şuraya ulen akp tarihe en pislik en bataklık en rüşvet hile hurda en zalim en çalan çırpan parti olarak yazılacaksın o yalaman mhp ilede gömüleceksin İnşallah
eyyy akp ye oy atan insnalar artık görün yaa yeter yeter bu akp nin yaptıkalrı aymazlıkalr bitmiyor seçim ittifakı da nedir
akp herşeyin hile hurda herşeyin pisliğin içine batmışsısnda gözü kararmış halk göremiyor gece yarıları oldu bittiye getirmeler yalakan MHp ile ulen bundna sonra bahçelinin olduğıu partiye 1 oy bile atan vicdansızdır bee akp mhp ikisinide sandığa gömecek bu millet .
@murat_1983_muaye vecdansız senin babandır.chp ye oy verenler vicdansız ve haindirler
@nejmitut hoşşşşttt...HOŞŞTTT.. BELLİ OLYOR KİMİN OLDUĞU...LA BEYİNSİZ TEK ADAM DİYE SEÇMEDİNİZMİ..NOLDUDA DÖNDÜ ACABA???AMA KAFA YOKKİ ANLASIN....SÜRÜLER SİZİİİİ...
Türk askerini israil askerine benzeten, tüm terörö gruplarını korumak için tüm yolları deneyen ve zora geldiklerinde Atatürkün partisiyiz diye sızlanan bir ana muhalefet var... bu ülkede kanun olsa bunlar bu kadar vatan hainliği yapamazlar... kıyamete kadar da bu ülkede söz sahibi olamayacaklar
@cakirfth DOĞRU DEMİŞSİN...SİZLER GİBİ DÜN BAŞKA BUGÜN BAŞKA..ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ...NEDEN ACABA..NASIL GEÇTİ...DÜŞÜN BAKALIM BULABİLECEKMİSİN..???
Zaten ittifak yasasını daha önceden geçirdiniz , niye sabaha kadar eziyet ettiniz kendinize uykusuz:-)
HIRSIZ VARRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!!!
@metins1 aman gözünüzü seveyim böyle demeyin bu millet hırsız a TÜRKİYE seninle gurur duyuyor diye slogan atıyor sonra
MHP ARTIK BİR ŞEY SÖYLEMEYE HAKKI YOK MHP ,MHP LİĞİNİ YAPAMADI ÇOK YAZIK ÇOKKKK
önce YSK,parmak boyasını kaldırdı.sonra mühürsüz oyları geçerli saydı...AKP nin iktidarda kalması için maşallah herşey için yeni düzenleme..sırtı yere gelmez YSK sayesinde.
ŞU SATILMIŞ MHP LİLERE BAKSEN ..SİZE GERÇEKLERİ ANLATMIŞLAR...NOLDU NİYE ZORUNUZA GİDİYOR HA NİYE DOĞRULAR SÖYLEYİNCE ÇOŞUYORSUNUZ HEMEN...SATILMIŞ İTLER SİZE...HEM MUSA ÇAMA SALDIRIN HEM DE CEZA VERİN...MECLİS BAŞKANI UYUMA UYUMA.....YETER UYUYA UYUYA HERŞEY GİTTİ ELİMİZDEN YETER BEEE.....
seçim itttifakında sorun yok kim kiminle ittifak yaparsa yapsın burdaki musa çamın yaptıkları
mhp kendını akp ye sattırmıstır
Kavgada ölen yaralanan varmı .
bide başımıza milletim vekili kesildi bunlar Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
Gafil Gezme Şaşkın Bir Gün Ölürsün Dünya Kadar Malın Olsa Ne Fayda Söyleyen Dillerin Söylemez Olur Bülbül Gibi Dilin Olsa Ne Fayda Sen Söylersin Söz İçinde Sözün Var Çalarsın Çırparsın Oğlun Kızın Var Şu Dünyada Üç Beş Arşın Bezin Var Tüm Bedesten Senin Olsa Ne Fayda Kul Himmet Üstadım Gelse Otursa Hakkın Kelamını Dile Getirsen Dünya Benim Deyi Zapta Geçirse Karun Kadar Malın Olsa Ne Fayda
@ozan_ozdemir_u7 uzun lafın kısası bravo
aciz mhp rahmetli Alparslan Türkeş’in kemiklerini sızlattı bu devlet bahçeli
Ölen yaralanan varmı
Seçimi garantilemek için ölüyü dirilttiniz oy attırdınız sahte zarfları gerçek yaptınız
Ya ülkenin birliği ve beraberliği için iki parti MHP ve akp birleşmiş ne güzel,güzelde benim anlamadığım chppkk,hdppkk,nifakci saadet ve bunların çocuğu ip ye ne oluyor?gücün yetiyorsa çık sende boyunun ölçüsünü al bu kadar basit...
mhp ne dersen kabul etti hazmetti. ben hazmedemez ddiyordum. zurriyyetsiz, ne bilir çocugu. bunlar kan emici eski ülkücü yeni ülkücü. vel hasıl ne dersen kabul ediyor herkese duyurulur
DAHA DÜNE KADAR BİRBİRLERİNİN KUYULARINI KAZANLAR ŞİMDİ KOLTUK UĞRUNA CAN DOST OLDULAR AMAÇ KOLTUKTA KALMAK HİZMET HAK HUKUK ADALET LAF
AKP NE BÜYÜK BİR KORKU İÇİNDEKİ MHP DEN BİLE MEDET UMUYOR
İlkeli dürüst insanlara destek olunmadığı sürece OY HIRSIZLIĞI amaçlı çabalar olacaktır. Beceriksiz olduğu kadar kutsal ve milli değerleri hunharca kullanan muhterislerin maalesef iktidarı ele geçirme çabaları. ADALETTEN, DÜRÜSTLÜKTEN, NASİPLENEMEYENLER MİLLETTEN, MİLLİYETÇİLİKTEN, VATANSEVERLİKTEN, DİNDEN İMANDAN bahsetmeleri bu değerlerden medet ummaları çaresizlikten başka bir şey değil. İlkesi adaleti olmayan koltuk mevki sevdası için bütün değerleri satabilen bu MUHTERİSLERE VATAN DEVLET teslim edilmemeli. Her an satabilirler.
Milletin meclisinde yaptıkları en iyi şey. Kavga
Diğer Haberler