HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

İnşirah suresi okunuşu: İnşirah suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

Kur'an-ı Kerim'in 94. suresi olan İnşirah Suresi, İslam ümmetine bir ümit kaynağı olması maksadıyla indirilmiştir. Peygamber Efendimizin sıkıntılı bir döneminde indirilen sure, bu açıdan Müslümanlar için mukaddes bir suredir. İnşirah Suresi okunuşu nasıldır? İnşirah Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ile meali ve tefsiri nedir?

İnşirah suresi okunuşu: İnşirah suresi Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri, faziletleri

İçindekiler

 • İnşirah Suresi Arapça Okunuşu
 • İnşirah Suresi Anlamı
 • İnşirah Suresi Faydaları
 • İnşirah Suresi Nedir?
 • İnşirah Ne Demek?
 • İnşirah Suresi Kaç Ayetten Oluşur?
 • İnşirah Hangi Surede Geçer?
 • İnşirah Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • İnşirah Suresi Tefsiri
 • İnşirah Suresi Ne Zaman Okunur?
 • İnşirah Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • İnşirah Suresi Nasıl Ezberlenir?
 • İnşirah Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Tıpkı Hz. Peygamber gibi, dünya içerisinde sıkıntılı ya da kederli bir duruma düşen Müslümanlara teselli olabilme niteliği taşıyan İnşirah Suresi faziletleri bakımından da İslam geleneği içerisinde öne çıkarılmıştır. İnşirah Suresini tam anlamıyla idrak edebilmek; bir nevi Rasulullah'ın üzüntüsüne ve sevincine ortak olabilmektir. Müslümanlara her güçlükle beraber bir kolaylık olduğunu hatırlatan bu sure, İslam dünyası için bir teselli ve ümit hüviyetindedir. İşte İnşirah Suresi meali, Türkçe okunuşu ve İnşirah Suresi fazileti...

İnşirah Suresi Arapça Okunuşu

İnşirah Suresi okunuşu açısından incelendiğinde, surenin Kur'an-ı Kerim'de bulunan pek çok sure gibi son derece ahenkli ve ölçülü bir yapıya sahip olduğu görülecektir. Arap alfabesini okuyamayanlar için İnşirah Suresi Türkçe okunuşunu aşağıda paylaştık. Elem neşrah ifadesi ile başlayan sure, halk arasında Elem Neşrah Suresi olarak da bilinmektedir.

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi Anlamı

İnşirah anlamı itibarı ile genişlemek, açılmak ya da ferahlamak gibi ifadelere sahiptir. Dolayısıyla İnşirah Suresinin anlamını bilmek, Rasulallah'ın içinde bulunduğu keder ve sıkıntıyı anlamak için de önemlidir. İnşirah Suresi Diyanet meali ile surenin Türkçe halini okuyarak anlamını daha iyi bir biçimde idrak edebilirsiniz.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

İnşirah Suresi Faydaları

 • İnşirah Suresinin faydaları ve fazileti İslam geleneği içerisinde pek çok kaynakta işlenmiş ve öne çıkarılmıştır. Birçok İslam alimi, İnşirah Suresini her gün 7 kere okumakta kararlılık gösteren kimselerin sıkıntılarından kurtulacağına ve Allah tarafından bol rızka kavuşmasına imkan sağlanacağına işaret etmiştir.

 • Ayrıca beş vakit namazın ardından İnşirah Suresini okumanın, kişinin her işini kolaylaştıracağı ifade edilmiştir. Kederli bir hal içerisinde ise ferahlığa çıkacağı, beklenmedik ikramlara mazhar olacağı ve kalbinin daima rahatlık içinde bulunacağı belirtilmiştir.

 • Göğüs darlığı gibi çeşitli hastalıklardan muzdarip olan kimselere İnşirah Suresi okuması tavsiye edilmiştir. Bu sayede Allah'u Teala'nın o kişiyi bu hastalıklardan kurtaracağına inanılmaktadır.

 • İnşirah Suresini bir kağıda yazarak bir bardak suyun içinde beklettikten sonra bu suyu içmenin Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi kolaylaştıracağına dair rivayetler mevcuttur.

 • Genel olarak İnşirah Suresinin, konusu ile ilişkili olacak bir biçimde sıkıntı çeken ya da bir çeşit bunalım içerisinde olan bireylere iyi geleceğine dair kanaat İslam geleneği içerisinde yaygın bir hal almıştır.

İnşirah Suresi Nedir?

İnşirah Suresi önce Peygamber Efendimiz ardından O'nun ümmeti olmak üzere bütün Müslümanları Rabbinden ümit etmeye çağıran mukaddes bir suredir. Rasulallah'ın sıkıntılı bir döneminde inen sure, O'nun şahsında tüm İslam alemi için bir teselli olmuştur.

İnşirah Ne Demek?

İnşirah kelimesi Türkçe'de genişlemek, açılmak, ferahlamak gibi anlamlarla karşılanabilir.

İnşirah Suresi Kaç Ayetten Oluşur?

8 ayetten oluşan İnşirah Suresi, Kur'an-ı Kerim'de bulunan surelerin pek çoğuna göre kısa sayılabilir.

İnşirah Hangi Surede Geçer?

Kısa olduğu için bazen başka bir surenin parçası zannedilebilen İnşirah Suresi; Kur'an-ı Kerim içerisinde bulunan ayrı, müstakil surelerden biridir.

İnşirah Suresi Nerede İndirilmiştir?

İnşirah Suresinin Mekke döneminde indirildiği hususunda kesin bir ittifak vardır. Hatta Kur'an-ı Kerim içerisinde 94. sırada olsa da nüzul sırası ile bakıldığında 12. sure olan İnşirah Suresi, İslam'ın görece erken dönemlerinde nazil olmuştur. Rivayet edildiğine göre Fecr suresinden sonra bir süre vahiy gelmeyince müşrikler Peygamber Efendimiz'e "Rabbin sana darıldı ve herhalde seni terk etti." diyerek sataşmaya başlamışlardır. Rasulallah'ın bu sözlerden duyduğu üzüntü üzerine İnşirah Suresi inmiştir.

İnşirah Suresi Tefsiri

 • Halk arasında İnşirah duası olarak da isimlendirilen sure, müşriklerin söz ve alay etmeleri sonucunda Peygamber Efendimizin hüzünlenmesine karşılık inmiştir. Surede genel olarak, Allah'ın Rasulallah'ı çocukluğundan beri nasıl himaye ettiğinden bahsedilmektedir.

 • İlk ayetteki kalbi açıp genişletmek ibaresi Ragıb el-İsfahani tarafından kalbin ilahi bir nur ile huzur, sükunet ve rahatlık bulması için genişletilmesi olarak açıklanmıştır. Buna ek olarak kimi alimler bu ibareyi, Zümer Suresinin 22. ayetini de göz önüne alarak Rasulullah'ın idrak kapasitesinin daha geniş bir hale getirilmesi, bu sayede vahye muhatap olabilmesinin sağlanması şeklinde anlamışlardır. Ayrıca bu ayetlerden önce Rasulullah'a bir süre vahiy gelmemiştir. Dolayısıyla bazı İslam kaynaklarında bu ifadeler, Rasulullah'ın yeniden ayet gelmesine sevinmesi ile de ilişkili görülmüştür.

  1. ve 3. ayetlerde ise Rasulullah'ın belini büken bir yükün kaldırılmasından bahsedilir. Bu yük kimilerince Peygamber Efendimiz'in hatalarının bağışlanması şeklinde yorumlansa da bu görüş kabul edilmemiştir. Çünkü Peygamber Efendimiz cahiliye döneminde puta tapmamış, sonrasında da günah işlememiştir. Yükün kaldırılması ifadesi ayrıca müşriklerin halinden duyduğu kederin İslam ile birlikte sona ermesi olarak da anlaşılmıştır ki bu yorum üzerinde alimlerin büyük çoğunluğu ittifak etmiştir.
  1. ayette geçen "Senin adını ve şanını yükseltmedik mi?" ifadesi, en başta Hz. Peygamberin adının Allah ile birlikte anılmasına bir işaret olarak görülmüştür. Ayrıca Rasulullah'ın adı İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'den önceki kutsal kitaplarda da bildirilmiştir. Bunların dışında bu ayet, Rasulullah'ın adının ve dolayısıyla İslam'ın gelecekte bütün dünyaya yayılacağına işaret eden bir müjde olarak anlaşılabilir.
  1. ve 6. ayetlerde ise bugün de sıklıkla kullandığımız "Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır." ifadesi geçer ve iki defa tekrar edilir. Peygamber Efendimiz ve sahabelerinin özellikle Mekke döneminde müşrikler tarafından yapılan çeşitli sözlü ve fiziki saldırılara maruz kaldığı unutulmamalıdır. İslam'ın henüz yeterince inanana sahip olmadığı bu dönemde Müslümanlar davalarından dönmemiş, çektikleri acıya sabretmişlerdir. Rivayetlere göre Rasulullah bu ayetler inince kolaylık tabirinin iki defa geçmesinden dolayı sahabelerine; "Müjdeler olsun, artık bir güçlük iki kolaylığa galip gelemez." buyurmuştur.
  1. ve 8. ayetlerde ise Allah, Rasulullah'ın zatında bütün Müslümanlara vakitlerini boşa geçirmeyip bir işle meşgul olmalarını ve yalnız Allah'a yönelerek yalvarmalarını emretmiştir.

İnşirah Suresi Ne Zaman Okunur?

İnşirah Suresinin herhangi bir zamanda okunmaması yönünde bir kısıtlama yoktur. Dolayısıyla bir zaman ya da uygunsuz olmadığı sürece bir mekan kısıtlaması olmaksızın okunabilmesi mümkündür. "İnşirah Suresi ne için okunur?" sorusuna karşılık olarak ise İslam alimleri genellikle, surenin konusu ile de bağlantılı bir biçimde gönül darlığı çekildiği sıkıntılı zamanlarda okunması yönünde tavsiyeler vermişlerdir.

İnşirah Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Kur'an-ı Kerim'de bulunan diğer sureler gibi İnşirah Suresi de ezberden okunduğu sürece abdestsiz bir biçimde okunabilir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz bir halde iken el sürmek İslam geleneğince hoş karşılanmamıştır. Dolayısıyla mushaf üzerinden İnşirah Suresi okumak için abdestli olmak gerekir. Ayrıca namaz içerisinde zamm-ı sure olarak İnşirah Suresi okunacaksa aynı şekilde namaz abdesti almış olmak şarttır.

İnşirah Suresi Nasıl Ezberlenir?

İnşirah Suresi ezberleme açısından bakıldığında Kur'an-ı Kerim'in kısa sureleri arasında kabul edilebilir bir uzunluktadır. 8 ayetten oluşan sure yeterli miktarda okuma, dinleme ve tekrar gibi pratiklerle son derece kolay bir biçimde ezberlenir. Özellikle zorlanan kimseler, kelime gruplarını ezberlemek ya da ezberlemeye sondan başlamak gibi çeşitli ezberleme tekniklerinden faydalanabilir. Buna ek olarak İnşirah Suresi, İslam geleneği içerisinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olabilme yolundaki önemli anahtarlardan biri kabul edilmektedir.

İnşirah Suresi Yerine Ne Okunabilir?

İnşirah Suresini ezberlemekte zorlanan kimseler, İnşirah yerine herhangi bir sureyi okuyabilir. Daha çok sıkıntılı bir dönemden geçen insanlar için dua maksadı ile de okunan sure, bu bakımdan İslam geleneğinde önemlidir. İnşirah Suresi bilmeyen kimseler eğer buna benzer bir manayı ihtiva eden ayetler biliyorsa Allah'a o ayetler ile yönelebilir. Ancak böyle ayetler de bilmiyorsa herhangi bir sure ya da Türkçe dualar ile Allah'a yakarmakta bir sakınca yoktur. Bu noktada Allah'ın halis duaları geri çevirmeyeceğinden ümidi kesmemek önemlidir.

Keşfet


En Çok Aranan Haberler