HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Amentü duası okunuşu, Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı: Amentü duası hangi surede geçer, faydaları ve faziletleri nelerdir?

Arapça'da "iman" kelimesiyle aynı kökten olan amene fiilinden türeyen Amentü Türkçe'ye "İnandım" olarak çevrilebilir. Amentü duası okunuşu, Amentü duası tefsiri açısından Müslümanlarca oldukça ilgi gösterilen ve çeşitli ibadetler esnasında okunan bir duadır. Amentü duası Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ile meali hakkında tüm bilgileri sizler için araştırdık.

Amentü duası okunuşu, Türkçe anlamı ve Arapça yazılışı: Amentü duası hangi surede geçer, faydaları ve faziletleri nelerdir?

İçindekiler

 • Amentü Duası Arapça Okunuşu
 • Amentü Duası Anlamı
 • Amentü Duası Faydaları
 • Amentü Duası Faziletleri
 • Amentü Nedir?
 • Amentü Hangi Surede Geçer? Amentü Suresi Kaç Ayetten Oluşur?
 • Amentü Duası Ne Zaman Okunur?
 • Amentü Suresi Nerede İndirilmiştir?
 • Amentü Suresi Abdestsiz Okunur Mu?
 • Amentü Suresi Nasıl Ezberlenir?
 • Amentü Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Amentü duası; Kur'an-ı Kerim içerisinde doğrudan yer almaz. Fakat özellikle üç yerde amentü ibaresi çevresinde zikredilen iman esaslarından bahsedilebilir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bir Amentü suresi olduğu söylenemez ancak Amentü duası Kur'an-ı Kerim'de belirtilen iman esaslarını bir araya getiren ve kapsayan bir duadır. Dolayısıyla doğrudan doğruya olmasa dahi Kur'an-ı Kerim'de Amentü duasının varlığından bahsedebilmek mümkündür. Ehl-i sünnet inancı içerisindeki herkesin bağlı bulunduğu iman esaslarını içeren Amentü duası; imanın şartları olarak da bilinen 6 ilkeyi ihtiva eder ve bu 6 ilkeden sonra kelime-i şehadet ile birlikte tamamlanır. İşte Amentü duası anlamı, Türkçe okunuşu ve Amentü duasının faydaları...

Amentü Duası Arapça Okunuşu

Arapça Amentü duası okunuşu için aşağıda yer alan metni inceleyebilirsiniz:

Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi Teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevt. Haggun Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Amentü Duası Anlamı

Amentü duası; muhtevasında imanın esaslarını içeren bir dua olması sebebiyle anlamı açısından son derece önemlidir. Amentü duası Türkçe olarak öğrenildiğinde müminler için gerekli olan tam bir imanın çehresini çizmeye yardımcı olacaktır.

Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve peygamberidir.

Amentü Duası Faydaları

"Amentü suresi ne zaman okunur?" sorusuna verilen yanıtlardan da yola çıkarak bu duanın faydalarını analiz edebiliriz. Peygamber Efendimiz'den aktarıldığı kadarıyla abdest alırken ya da uyumadan önce okumanın faydalı olduğuna inanılmaktadır. Uyumadan önce 7 defa Amentü duası okumanın kişiyi içerisinde olduğu çeşitli zorluklardan kurtarabileceği aktarılmıştır.

Ayrıca gün içerisinde farklı zamanlarda 3 defa Amentü duası okumanın kişiye bolluk ve bereket getirdiği düşünülmektedir. Sabah vakti uyanır uyanmaz okunması da Amentü duası faziletlerinin ortaya çıkması açısından bir vesile kabul edilmiştir. "Amentü suresi ne için okunur?" sorusuna dini kaynaklarda genel olarak "Dert ve tasadan kurtulmak ya da bolluk ve berekete kavuşmak için okunur." şeklinde cevap verilmiştir. Buna ek olarak Amentü duasının bir iman beyanatı olması hasebiyle defaatle okunması müminler için son derece olumlu bir tutum olacaktır.

Amentü Duası Faziletleri

Amentü duası anlamı itibarı ile Allah'a inanmanın çehresini çizen bir duadır. Bu açıdan Amentü; Allah'ın var ve bir olduğuna, meleklerine, peygamberlerine, indirdiği kitaplara, ahiret günü ve kıyamete, kaderin, hayrın ve şerrin O'ndan geldiğine iman etmenin beyanatıdır. Ayrıca sonunda bulunan kelime-i şehadet de göz önüne aldığında bir çeşit iman tazeleme olarak görebileceğimiz Amentü duası; Ehl-i Sünnet dairesi içindeki müminlerin inanç esaslarını ortaya koyar. İslam geleneği içerisinde İmam-ı Azam'dan sonra önemli bir yer tutmaya başlayan Amentü duası, Müslümanlar için son derece önemli bir metindir.

Amentü Nedir?

"Amentü ne demek?" diye bir inceleme yapıldığında kelimenin iman kelimesiyle aynı kökten geldiği kolayca fark edilecektir. Arapça amene, yani iman etmek, kökünden gelen Amentü, birinci tekil şahıs çekimindedir. Dolayısıyla ifade ettiği anlam dilimize "inandım" ya da "iman ettim" şeklinde tercüme edilebilir. Bu açıdan Amentü tabiri, Amentü duası dışında da İslam dininin iman esaslarını kast etmek için kullanılabilmektedir.

Amentü Hangi Surede Geçer? Amentü Suresi Kaç Ayetten Oluşur?

Amentü duası, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan doğruya yer alan bir ifade değildir. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bildirilen iman esaslarının üzerine bina edilen Amentü duası bu açıdan tek bir sure içinde bulunmaz. Ayrıca farklı ayetlerde çeşitli biçimlerde ifade edilen bu iman esasları ve amentü ibaresi, bir ayet sıralaması içerisinde değildir.

Amentü Duası Ne Zaman Okunur?

İman tazelemek, Allah'a duyduğu inancı güçlendirmek isteyen müminler Amentü duasını sık sık okuyabilir. Ayrıca dert ve tasadan kurtulmak ya da belayı defetmek için de Amentü duasını okuyabilirsiniz.

Amentü Suresi Nerede İndirilmiştir?

Amentü; bir bütün halinde Peygamber Efendimiz'e indirilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde çeşitli surelerde bulunan iman esaslarının bir araya gelmesiyle oluşan Amentü duası, bu anlamda Kur'an-ı Kerim'den dolaylı olarak alınmıştır. İman esaslarını bildiren bu ayetler farklı zaman ve yerlerde indirildiği için de kesin bir tarih ya da mekandan bahsedebilmek mümkün değildir.

Bunlara ek olarak Ehl-i Sünnet inancının geleneksel bir metni olan Amentü duasının derlendiği bir başka kaynak olarak hadis rivayetlerini anmak mümkündür. Çeşitli hadislerde farklı nitelikleriyle zikredilen İslam inancına dair esasların Amentü duasında bir araya toplandığı söylenilebilir. Bilindiği kadarıyla Amentü duası ilk olarak İmam-ı Azam'ın Fıkhu'l-Ekber adlı önemli eserinde geçmektedir. Daha sonra Amentü şerhi geleneğiyle de geniş bir daireye yayılan Amentü duası; İslam geleneği içerisinde çeşitli şekillerde gözüken bir metin haline gelmiştir.

Amentü Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Kur'an-ı Kerim içerisinde doğrudan doğruya bulunmayan Amentü duasının abdestsiz bir biçimde okunmasında sakınca yoktur. Ayrıca namaz abdesti ve gusül abdesti alırken Amentü duası okumak da inananlar arasında çok yaygın bir eylemdir. Fakat Amentü duası okunmasa bile abdest geçerlidir.

Amentü Suresi Nasıl Ezberlenir?

Amentü duası ezberleme açısından bakıldığında görece kısa bir duadır. Yine de ezberleme konusunda sıkıntı yaşayanlar çeşitli tekniklerden faydalanabilir. Kolay kelime grupları seçmek ya da sondan başlamak gibi ezberleme teknikleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun dışında sürekli tekrarlar yapmak ve dinlemek gibi pratikler de Amentü duasını ezberleme konusunda son derece faydalı yöntemler arasındadır.

Amentü Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Amentü duası Kur'an-ı Kerim içerisinde bir bütün olarak yer almaz. Dolayısıyla namaz ya da abdest gibi farz hükmündeki ibadetler sırasında okunması şart değildir. Amentü; İslam dini içerisinde şekillenmiş pek çok geleneksel duadan biridir. Nitekim dualar da müminlerin Allah'a yakarmak ya da yakınlaşmak için kullandığı hoş sözlü ifadelerdir.

Genel olarak İslam geleneği içerisinde şekillenen duaların birçoğu Kur'an-ı Kerim'den ifadeler barındırarak Allah'a Allah'ın sözleriyle yakarma prensibini esas alır. Amentü de bu dualardan biridir. Dolayısıyla Amentü duasını ezberleyemeyen ya da hatırlayamayan kimselerin bildikleri farklı duaları okuması yeterlidir. Nitekim Amentü duasını okumak herhangi bir ibadet içerisindeki farzlar arasında değildir. Dolayısıyla Amentü duasının okunmaması, ibadetin yerine getirilmesi açısından sakıncalı bir durum içermez.

Express

En Çok Aranan Haberler