HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

İsmi azam duası okunuşu: İsmi azam duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri

Allah'ın isimlerinin azametine sığınılarak edilen bir dua olan İsmi Azam, İslam alemi için son derece önemlidir. Duaların makbul bir hale gelebilmesi için Allah'u Teala'nın isimlerini ihtiva etmesi İslam alimleri açısından oldukça önemsenmiştir. İsmi azam okunuşu nasıldır, İsmi azam duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı nedir? İsim azam duası meali & tefsiri ile ilgili tüm detaylar yazımızda.

İsmi azam duası okunuşu: İsmi azam duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri

İçindekiler

 • İsmi Azam Duası Arapça Okunuşu
 • İsmi Azam Duası Anlamı
 • İsmi Azam Duasının Faydaları
 • İsmi Azam Duası Nasıl Yapılır?
 • İsmi Azam Duası Dilek İçin Nasıl Okunur?
 • İsmi Azam Ne Demek?
 • İsmi Azam Duası Nedir?
 • Kur'an'da İsmi Azam Duası Var Mı?
 • İsmi Azam Hangi Surede Bulunur?
 • İsmi Azam Ne Zaman Okunur?
 • İsmi Azam Ne İçin Okunur?
 • İsmi Azam Abdestsiz Okunur Mu?
 • İsmi Azam Yerine Ne Okunabilir?

Allah'u Teala'nın, Esmaü'l-Hüsna olarak bilinen ve Kur'an-ı Kerim'de zikredilen 99 tane ismi vardır. İslam geleneğinde dua edilirken kişinin ihtiyaç ya da muradına göre Allah'ın isimlerinden bir tanesini seçip o isme yönelerek niyaz etmek daha faydalı görülmüştür. İsmi Azam duası ise Allah'u Teala'nın en büyük ismine yönelmeyi hedefler. Ancak Allah'ın en büyük isminin hangisi olduğu bilinmemektedir. Kayyum, Hay, Hakem, Ferd ve Adl isimlerinden birinin İsmi Azam olabileceğine dair rivayetler vardır. Dolayısıyla İsmi Azam duası, bu beş ismi bir araya getiren duadır. Hadis kitaplarından derlenerek ortaya çıkarılan ve İsmi Şerif duası olarak da anılan İsmi Azam duası fazileti, anlamı ve İsmi Azam duası okunuşu hakkındaki detayları sizler için bir araya getirdik.

İsmi Azam Duası Arapça Okunuşu

İslam geleneğinde her muradın gerçekleşmesi için okunabilecek bir dua olan İsmi Azam duası okunuşu ile yazımızda mevcuttur. İsmi Azam duasını yazımız üzerinden okuyabilir, kolaylıkla ezberleyebilir ya da yazıcınızdan çıktısını alarak üzerinizde taşıyabilirsiniz.

Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame’r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.

İsmi Azam Duası Anlamı

İsmi Azam duası, Allah'ın farklı isimlerini bir araya toplamıştır. Duada bir araya getirilen isimler, içerisinde ismi azamın olduğuna dair rivayetler bulunabilen 5 isimdir. Bunun yanı sıra duada "Allah'tan başka ilah yoktur", "Tektir ve ortağı yoktur" ifadeleri sıklıkla tekrar etmektedir. Geri kalan kısımlarında Allah'ın bu beş ismini zikreden ve açıklayan duada, Allah'u Teala'dan mağfiret dilenir ve O'na sena ile şükredilir.

“Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

İsmi Azam Duasının Faydaları

İsmi Azam duası faziletleri bakımından din alimlerinin sıklıkla atıf yaptığı bir suredir. Pek çok kaynakta yer verilen duanın faydaları hakkında önemli sayıda rivayet bulunabilmektedir. Öyle ki İsmi Azam duası fazileti mutluluğun şifresi olarak görülmüş ve halk arasında bu şekilde kodlanmıştır. Sırları büyük dualar arasında kabul edilen İsmi azamın sırları ile ilgili bazı rivayetleri sizler için bir araya getirdik.

 • Düşmanlarının yanında İsmi Azam duası okuyanlar için galip gelecekleri müjdesi verilmiştir.
 • Kılıcına İsmi Azam salavatı yazdıran kimsenin kendisi ile karşılaşacak düşmanlara korku salacağı söylenmiştir.
 • Bir sancak üzerine nakşedilirse o sancağa bağlı askerlerin bozguna uğramayacağı aktarılmıştır.
 • Kılınan namazlardan sonra, İsmi Azam'ı 111 defa okumak, kainatın sırlarına aşina olmaya vesile kabul edilir. Allah'u Teala o kimse için sır kapılarını açar ve ona mülk ile melekutü gösterir denmiştir. Ayrıca Allah bütün mahlukatı o kimse için müsahhar kılar diye buyrulmuştur.
 • İsmi Azam duasını bir mekanın kapısına ya da herhangi bir yerine kişiye o mekana gelen herkesin muhabbet göstereceği rivayet edilmiştir. Ayrıca bir kişinin yiyeceği ya da içeceği üzerine İsmi Azam yazılı bir kağıt konur ve ondan sonra yemesi ya da içmesi sağlanırsa o kimsenin duayı yazan kişiye muhabbet besleyeceği de rivayetler arasındadır.
 • Rasulullah bir hadisinde; İsmi Azam ile Allah'a dua edenlerin her isteğine Allah tarafından icabet edileceğini söylemiştir.

İsmi Azam Duası Nasıl Yapılır?

İsmi Rahman duası da denilen İsmi Azam duasını okumak için öncelikle abdest alınır. Daha sonra kıbleye yönelerek 3'er defa Fatiha ve İhlas sureleri, bir defa da Ayetel Kürsi okunur. Ardından Esmaü'l Hüsna'dan alınan 5 isimle terkip edilen İsmi Azam duası okunur. İsmi Azam duası ile Allah'a niyaz edenlerin her isteğinin kabul edileceği söylenmiştir.

İsmi Azam Duası Dilek İçin Nasıl Okunur?

Peygamber Efendimizden rivayet edildiğine göre, İsmi Azam ile Allah'a yönelenlerin her dileği kabul olacaktır. Bu nedenle pek çok kimse dualarında ismi azama yer vermektedir.

 • İsmi Azam duasının okunması için sabah vakti daha münasip görülmüştür.
 • Duayı abdestli bir biçimde okumak daha faziletli kabul edilmiştir.
 • Cuma günleri okumanın daha faydalı olduğuna inanılır.

Kıbleye yöneldikten sonra 3'er defa Fatiha ve İhlas, 1 defa da Ayetel Kürsi okuyup ardından da İsmi Azam duası okunur. Bu kısa uygulamanın ardından Allah'u Teala'nın muradınızı gerçekleştireceğine inanılmaktadır.

İsmi Azam Ne Demek?

İsmi Azam, Allah'ın 99 ismi arasında en büyük sayılan ismine denir. Esmaü'l-Hüsna'daki bu isimlerden hangisinin ismi azam olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak bazı isimlerin daha fazla vurgulandığı rivayetler mevcuttur.

İsmi Azam Duası Nedir?

İsmi Azam; Esmaü'l-Hüsna'da bulunan 5 ismin zikredilerek Allah'a niyaz edilen bir duadır. Bu 5 isim; içerisinde ismi azam olduğuna kuvvetle ihtimal verilen isimlerdir.

Kur'an'da İsmi Azam Duası Var Mı?

Esmaü'l-Hüsna içerisinde anılan Allah'ın 99 ismi, Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerinde geçen isimlerdir. İsmi Azam duasına dair ise Kur'an-ı Kerim'de bir ibare olduğu söylenemez. Ancak duada bulunan ifadelerin biçim ya da anlam olarak benzerlerine Kur'an-ı Kerim'de rastlamak mümkündür.

İsmi Azam Hangi Surede Bulunur?

İsmi Azam, Allah'ın 99 isminden biri ve en büyüğüdür. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kendisi için zikrettiği herhangi bir isim olması mümkündür. Bu doğrultuda hangi surede olduğu bilinemez. Ancak rivayetlerde Kur'an-ı Kerim'in belli sayfa aralıklarında aranması gerektiğine dair ibareler vardır. İsmi Azam duası ise Kur'an-ı Kerim'den değil hadislerden derlenmiştir.

İsmi Azam Ne Zaman Okunur?

İsmi Azam duası herhangi bir zaman ya da mekanda okunabilir. Ancak Cuma günlerinin sabah vaktinde okunması efdal kabul edilmiştir.

İsmi Azam Ne İçin Okunur?

Peygamber Efendimiz, Allah'a İsmi Azam ile dua edenlerin her dileğine icabet edileceğini müjdelemiştir. Dolayısıyla herhangi bir ihtiyaç ya da murat için okunabilir.

İsmi Azam Abdestsiz Okunur Mu?

İsmi Azam bir sure değildir. Dolayısıyla ezberden yahut bir kitap üzerinden abdestsiz bir biçimde okunmasında bir sakınca yoktur. Ancak alimler; abdestli bir biçimde okunmasının daha faziletli olduğunu söylemişlerdir.

İsmi Azam Yerine Ne Okunabilir?

İsmi Azam duası, ezberleme açısından uzun ve zor bir dua değildir. Ancak ezberlemekte muvaffak olamayanlar yerine herhangi bir sureyi ya da duayı okuyabilir. Buna ek olarak İsmi Azam duasında geçen 5 ismi zikrederek Türkçe bir biçimde de dua etmek mümkündür.

Keşfet


En Çok Aranan Haberler