EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

YKS SINAV DUASI! Sınava girmeden önce başarı için okunacak dua ve sureler nelerdir? İşte sınav duası Türkçe ve Arapça okunuşu!

YKS sınavı öncesi başarı için okunacak dua ve sureler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 18-19 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak YKS girecek olan öğrenciler konuya ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki sınava girmeden önce başarı için okunacak dua ve sureler nelerdir? İşte YKS sınavı öncesi okunacak dua ve sureler...

YKS sınava girmeden önce başarı için okunacak dua ve sureler vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Hayalini kurdukları üniversite ve bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılacak YKS sınavında başarılı olmayı amaçlıyor. Peki sınava girmeden önce başarı için okunacak dua ve sureler nelerdir? YKS dahil olmak üzere sınav öncesi okunacak dua ve surelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SINAV DUASI

Sınav Duası Türkçe okunuşu: "Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle."

Bu dua, YKS sınavına girmeden önce 3 kez okunduğunda, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.

SINAV DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Sınav duasının arapça okunuşu şe şekildedir: "Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira."

Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne). Mâ ente bi ni'meti rabbike bi mecnûn(mecnûnin). Ve inne leke le ecran gayra memnûn(memnûnin). Ve inneke le alâ hulukın azîm(azîmin). Fe se tubsıru ve yubsırûn(yubsırûne). Bi eyyikumul meftûn(meftûnu). İnne rabbeke huve a'lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a'lemu bil muhtedîn(muhtedîne). Fe lâ tutııl mukezzibîn(mukezzibîne). Veddû lev tudhinu fe yudhinûn(yudhinûne). Ve lâ tutı' kulle hallâfin mehîn(mehînin). Hemmâzin meşşâin bi nemîm(nemîmin). Mennâın lil hayri mu'tedin esîm(esîmin). Utullin ba'de zâlike zenîm(zenîmin). En kâne zâ mâlin ve benîn(benîne). İzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne). Se nesimuhu alâl hurtûm(hurtûmi). İnnâ belevnâhum ke mâ belevnâ ashâbel cenneti, iz aksemû le yasrimunnehâ musbihîn(musbihîne). Ve lâ yestesnûn(yestesnûne).

Fe tâfe aleyhâ tâifun min rabbike ve hum nâimûn(nâimûne). Fe asbahat kes sarîm(sarîmi). Fe tenâdev musbihîn(musbihîne). Enıg'dû alâ harsikum in kuntum sârımîn(sârımîne). Fentalekû ve hum yetehâfetûn(yetehâfetûne). En lâ yedhulennehâl yevme aleykum miskîn(miskînun). Ve gadev alâ hardin kâdirîn(kâdirîne). Fe lemmâ raevhâ kâlû innâ le dâllûn(dâllûne). Bel nahnu mahrûmûn(mahrûmûne). Kâle evsatuhum e lem ekul lekum lev lâ tusebbihûn(tusebbihûne). Kâlû subhâne rabbinâ innâ kunnâ zâlimîn(zâlimîne). Fe akbele ba'duhum alâ ba'dın yetelâvemûn(yetelâvemûne). Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ tâgîn(tâgîne). Asâ rabbunâ en yubdilenâ hayran minhâ innâ ilâ rabbinâ râgıbûn(râgıbûne). Kezâlikel azâb(azâbu), ve le azâbul âhırati ekber(ekberu), lev kânû ya'lemûn(ya'lemûne). İnne lil muttakîne inde rabbihim cennâtin naîm(naîmi). E fe nec'alul muslimîne kel mucrimîn(mucrimîne). Mâ lekum, keyfe tahkumûn(tahkumûne). Em lekum kitâbun fîhi tedrusûn(tedrusûne). İnne lekum fîhi lemâ tehayyerûn(tehayyerûne). Em lekum eymânun aleynâ bâligatun ilâ yevmil kıyâmeti inne lekum le mâ tahkumûn(tahkumûne). Sel hum eyyuhum bi zâlike zeîm(zeîmun). Em lehum şurakâu, felye'tû bi şurakâihim in kânû sâdikîn(sâdikîne). Yevme yukşefu an sâkın ve yud'avne ilâs sucûdi fe lâ yestetîûn(yestetîûne). Hâşiaten ebsâruhum terhekuhum zilletun, ve kad kânû yud'avne ilâs sucûdi ve hum sâlimûn(sâlimûne).Fe zernî ve men yukezzibu bi hâzâl hadîs(hadîsi), se nestedricuhum min haysu lâ ya'lemûn(ya'lemûne).

Ve umlî lehum, inne keydî metîn(metînun). Em tes'eluhum ecran fe hum min magramin muskalûn(muskalûne). Em inde humul gaybu fe hum yektubûn(yektubûne). Fasbir li hukmi rabbike ve lâ tekun ke sâhıbil hût(hûti), iz nâdâ ve huve mekzûm(mekzûmun). Levlâ en tedârakehu ni'metun min rabbihî le nubize bil arâi ve huve mezmûm(mezmûmun). Fectebâhu rabbuhu fe cealehu mines sâlihîn(sâlihîne). Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)

KALEM SURESİNİN TÜRKÇE OKUNUŞU

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1 - Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

2 - Sen Rabbinin nimetiyle mecnun değilsin.

3 - Kuşkusuz senin için tükenmez bir ecir var.

4 - Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

5 - Sen de göreceksin, onlar da görecek.

6 - Hanginizde imiş o fitne ve cinnet.

7 - Doğrusu Rabbin, yolundan sapanı en iyi bilendir. Hidayete ereni de en iyi bilen O'dur.

8 - O halde, yalanlayıcılara itaat etme.

9 - Onlar istediler ki yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar.

10 - Şunların hiçbirine boyun eğme: Yemin edip duran aşağılık,

11 - Daima kusur arayıp kınayan, hep lâf götürüp getiren,

12 - Hayra engel olan, saldırgan, günahkâr,

13 - Kaba ve haşin, sonra da kötülükle damgalı,

14 - Mal ve oğulları var diye (böyle davranır).

15 - Kendisine âyetlerimiz okunduğunda: "Eskilerin masalları" der.

16 - Yakında biz onu hortumunun (burnunun) üzerinden damgalayacağız.

17 - Biz onlara da belâ verdik, bahçe sahiplerine verdiğimiz gibi. Hani onlar sabah olunca bahçeyi mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi.

18 - İstisna da etmiyorlardı ("inşaallah" demiyorlardı).

19 - Fakat onlar uyurken dolaşıcı bir belâ onu sardı da,

20 - Bahçe simsiyah kesiliverdi.

21 - Derken sabahleyin birbirlerine seslendiler:

22 - "Haydi, devşirecekseniz erkenden ekininize gidin" diye.

23 - Derken fırladılar, aralarında fısıldaşıyorlardı.

24 - "Sakın bugün hiçbir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın" diyorlardı.

25 - (Zanlarınca yoksulları) engellemeye güçleri yeterek erkenden gittiler.

26 - Fakat bahçeyi gördüklerinde: "Biz herhalde yanlış gelmişiz" dediler .

27 - "Yok, biz mahrum edilmişiz." (dediler).

28 - İçlerinde en makul olanı şöyle dedi: "Ben size Rabbinizi tesbih etsenize dememiş miydim?"

29 - "Rabbimizi tesbih ederiz, doğrusu biz zalimler imişiz." (dediler).

30 - Ardından suçu birbirlerine yüklemeye başladılar.

31 - Yazıklar olsun bize, dediler, biz azgınlarmışız.

32 - Ola ki Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimize yönelir, ondan umarız.

33 - İşte azap böyledir. Elbette ahiret azabı daha büyüktür. Fakat bilselerdi.

34 - Kuşkusuz korunanlar için de, Rableri katında nimetleri bol bahçeler vardır.

35 - Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?

36 - Neyiniz var, nasıl hüküm veriyorsunuz?

37 - Yoksa size ait bir kitap var da onda mı okuyorsunuz?

38 - O kitapta, "beğendiğiniz her şey sizindir" diye mi yazılı?

39 - Yoksa, "ne hükmederseniz mutlaka sizindir" diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?

40 - Sor bakalım onlara, içlerinden ona kefil hangisi?

41 - Yoksa ortakları mı var onların? Doğru iseler ortaklarını getirsinler.

42 - O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler. Fakat güç yetiremezler.

43 - Gözleri düşük bir halde kendilerini bir zillet kaplar. Oysa onlar sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı.

44 - Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Onları bilmedikleri yönden derece derece azaba yaklaştıracağız.

45 - Onlara mühlet veriyorum. Doğrusu benim tuzağım sağlamdır.

46 - Yoksa onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar?

47 - Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

48 - Rabbinin hükmüne sabret, balık sahibi gibi olma. Hani o öfkeye boğulmuş da nida etmişti.

49 - Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, elbette kınanacak bir halde ıssız bir diyara atılacaktı.

50 - Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

51 - O kafirler Kur'ân'ı işittikleri zaman neredeyse seni gözleri ile devireceklerdi. Bir de durmuşlar "o bir deli" diyorlar.

52 - Halbuki o âlemler için bir öğüttür.

yks1

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTECEK?

2022 YKS sınavı için kısa bir zaman kalırken, birçok öğrenci ve veli kafa karışıklığının önüne geçebilmek için YKS sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor.

ÖSYM tarafından paylaşılan 2022 sınav takvimine göre YKS sınavı 18-19 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşecek. Öğrenciler ilk olarak 18 Haziran'da TYT, 19 Haziran'da ise AYT ve YDT sınavına giriş yapabilecek.

s,

YKS maratonu bu sene de tüm hızıyla sürerken, adaylar sınav ile ilgili hazırlıklarını tamamlamak üzere. Sınav ile ilgili saat ve başka detaylar da merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında sınav oturumlarının süreleri yer alıyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

YKS başvuruları için bugün son gün mü 2022?

Adayların, girecekleri sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından öncelikle kontrol edilecek. Ardından sınav salonlarına alınacaklar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar.

3

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak:

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika,
2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika,
3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ! LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

YKS sınav giriş belgesini adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulayabiliyor.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Binlerce öğrencinin sınav sonrası sorgulayacağı YKS sonuçları için tarih 20 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

TÜM ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

YKS

Keşfet


En Çok Aranan Haberler