EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Bilgisayar Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Doğru meslek seçimi kişinin geleceği için büyük önem taşır. Seçilecek meslek kişinin yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre olmalıdır. Ayrıca çağa uygun, gelecek vadeden bir meslek seçilmelidir. Bilgisayar mühendisliği geleceği parlak meslek alanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bilgisayar Mühendisliği mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışır?

Bilgisayar Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Yirminci yüzyılın başlarında gelişmeye başlayan bilim sektörü, hızla ilerleyen teknoloji nedeniyle dünya çapında gözde bir sektör oldu. Bu alanda yeteneği ve ilgisi olan kişilerin en çok tercih ettiği meslek birimi haline geldi. İnternet kullanımının yaygınlaşması ile daha da gelişti.

Bilişim sektörü için çalışacak yetkinlikte kişiler yetiştirmeyi hedefleyen okullar ders programlarında güncellemeler yaparak bu hızlı gelişimi takip etmeye devam ediyor. Bugün birçok okulda bilgisayar mühendisliği eğitimi veriliyor. Bu alanda çalışmak isteyen kişiler Bilgisayar Mühendisliği eğitimi veren okullara girmek için çalışıyor. Bu okullarda tercihlere göre yazılım ya da donanım alanlarında eğitim alınabiliyor.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü nedir?

Bu bölüm teknolojik, ekonomik, sosyal, bilimsel, sağlık alanlarındaki sorunlara çözümler üreten öğrenciler yetiştirir. Yazılım ve donanım olmak üzere iki ana başlık altında gerçekleşen algoritmik süreçlerin uygulamaları bu bölümün çalışmaları dahilinde yapılır.

Bilgisayar sistemlerinin yapısı, bu sistemlerin kullanımları, tasarımları ve geliştirilmeleri amacıyla yapılan çalışmalar bu bölüm dahilindedir. Bölüm, mezunlarına bankalar, hastaneler, özel ve tüzel kuruluşlar dahil tüm iş yerlerinde çalışma imkânı sunar.

Sayısal düşünce sistemine sahip, ayrıntılara dikkat eden, sabırlı ve üretken kişiler bu meslekte başarı elde edebilirler. Bilgisayar mühendisliği okuyan bir kişi eğitimini tamamladığında Bilgisayar Mühendisi unvanını kazanır.

Bir kişi bilgisayar mühendisi unvanını aldığında bilgisayarların yazılım ve donanım ekipmanlarına hâkim, iki alanda da çalışmalar yapabilecek yetkinliğe erişmiş olur. Bilgisayar tabanlı tüm sistemlere gerekli müdahaleler yapabilir hale gelir.

Analitik düşünme yeteneğine sahip, etkin iletişim kurabilme becerisi olan, verileri analiz etme konusunda zorluk yaşamayan kişiler bu bölümü tercih edebilirler. Ekip çalışmasına uyumlu, mesleki gereklilikleri yerine getirecek kadar teknolojiyle ilgili kişiler bu bölümden aldıkları eğitim sonucunda başarılı bir iş hayatına sahip olabilir.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl sürer?

Bölüm dört yıllık bir lisans programı içerir. Bu programa dahil olabilmek için öncelikle Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik sınavlarına girme zorunluluğu vardır. Bu sınavlara girilerek sayısal alanda yeterli puan almak gerekir. Bilgisayar mühendisliği eğitimi verilen okulların açıkladıkları taban puanlar doğrultusunda okul tercihi yapılabilir.

bigyaz

Bilgisayar mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları edinebilmeleri için girmeleri gereken bir sınav daha vardır. Kamu alanında çalışma isteyen kişiler Kamu Personeli Seçme Sınavına girerek bu sınavda yeterli puanı almak zorundadırlar.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir?

En çok tercih edilen bölümler arasında olan bilgisayar mühendisliği, ülkemizde birçok üniversitede verilmektedir. Dört yıllık lisans programı dahilinde veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri, mantıksal tasarım, algoritmalar, programlama dilleri, ekonomi gibi temel dersler verilmektedir. Bu bölümün zorunlu ve seçmeli olan dersleri matematik, donanım ve yazılım ana başlıkları altında verilmektedir.

Matematik tabanlı dersler şunlardır: Genel Matematik, Diferansiyel Denklemler, Doğrusal Cebir, Ayrık Matematik, Olasılık ve İstatistik, Algoritma Analizi. Limit, integral ve türev, video, görüntü, sinyal işlemeler, makine öğrenmesi, yapay zekâ gibi konular bu derslerin içeriğinde bulunmaktadır.

Donanım tabanlı dersler dahilinde ise mantıksal ve elektronik devreler, genel fizik, bilgisayar organizasyonu ve mimarisi dersleri ile bilgisayar ağları ve veri haberleşmesi konuları işlenir. Bu dersler kapsamında bilgisayarların ayrıntılı çalışma sistemleri öğretilir.

Yazılım dersleri ise programlama, algoritmalar, veri yapıları ve programlama dilleri ağırlıklı olarak verilir. Bu derslerde sınıf, ara yüz, soyut veri tipleri, nesne, yazılım kalitesi, biçimsel diller kuramları konuları işlenir. Dersler ağırlıklı olarak teorik çalışmalar içermektedir. Bölümde ayrıca staj ve bitirme projesi zorunluluğu vardır.

Bilgisayar mühendisliği eğitiminde verilen bazı seçmeli ve zorunlu dersler şunlardır: Matematik, Fizik, Türk Dili, Programlamaya Giriş, Akademik İngilizce, Nesneye Dayalı Yazılım Geliştirme, Sayısal Sistemler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Difrensiyel Denklemler, Veri Yapıları, Mühendislik Ekonomisi, Programlama Dillerinin Temelleri, Mühendislik, Dağıtık Hesaplama, Derleyici Tasarımı, Gömülü Sistemler, Robotiğe Giriş, Yapay Sinir Ağları, Örüntü Tanıma, Kablosuz Ağlar, Kriptografi, Hesaplamalı Biyolojiye Giriş, Yapay Zeka, Mikroişlemciler, Doğal Dil İşleme, Yaklaştırma Algoritmaları, Bitoinformatiğe Girişi, Bilişsel Bilimler, İş Zekası, Uzaktan Algılamaya Giriş, Dağıtık ve Paralel Hesaplama, Bilgi Kuramı.

Bilgisayar Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezun olan kişiler yazılım uygulamaları geliştiriciliği, bilgisayar sistemleri analisti, bilişim sistemleri yöneticiliği gibi unvanlar ile çalışabilirler. Genel görevleri ve sorumlulukları arasında çalıştıkları kurum veya kuruluşun tüm bilgisayar sistemlerinin takibini yapmak başta gelir.

Çalıştıkları iş yerinde kullanılan teknolojik malzemelerin donanım ve yazılım testlerini düzenli olarak gerçekleştirmekle görevlidirler. Yeni veya yeniden yapılandırılmış olan cihazların testlerini yaparlar. İnternet tabanlı tüm uygulamaların ve kullanıcılarının siber güvenliğini sağlamak zorundadırlar. Teknolojik tüm cihaz ve araçların ihtiyaçlarını takip ve tedarik etmelidirler.

Bunlara ek olarak dışarıdan çalışmalar yapabilir, hizmet verdikleri firmaların bilgisayar sistemlerine uzaktan müdahalelerde bulunabilirler. Ayrıca freelance olarak mobil uygulamalar geliştirebilir, üretebilir ya da yeni teknolojik ürünler üzerinde araştırmalar ve geliştirmeler yapabilirler.

Bilgisayar Mühendisliği mezunları iş imkanları nelerdir?

Bu bölümün mezunları diğer birçok bölüme oranla daha fazla iş imkanına sahiptir. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde çalışabilirler. Dışarıdan yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak iş yapabilirler. Yurt içinde ya da yurt dışında çalışabilme imkanları da vardır. Değişim programları aracılığı ile yabancı dillerini geliştirip yurt dışında istihdam alanı bulabilirler.

Bilgisayar Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Yazılım üreten, donanım üzerine çalışan firmalarda çalışabilirler. Bilgisayar Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça geniştir. Devlet kurumu ya da özel bir kuruluş hangi sektörde olduğu fark etmeksizin bir bilgisayar mühendisi için çalışma yeri olabilir.

Sağlık, hizmet, eğitim, eğlence sektörü ya da başka bir alan fark etmeksizin tüm sektörlerde iş yapan firmalarda ofis ortamında ya da uzaktan çalışabilirler.

Keşfet


En Çok Aranan Haberler