EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

İle'nin yazılışı - İle nasıl yazılır?

İle'nin yazılışı için öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta şudur; ile ünsüzle biten bir kelimeye bitişik olarak yazılmışsa 'i' ünlüsü düşer. Böylece büyük ünlü uyumuna uğramış olur. Ünlüyle biten bir kelimeye ise bitişik olarak yazılır. Bitişik olarak yazıldığında ise araya 'y' kaynaştırma harfi girer ve böylece 'i' ünlüsü düşer.

İçindekiler

  • İle nasıl yazılır?
  • Özel isimlerle ile'nin yazımı

İle, edat ve bağlaç olarak kullanılır. Bu yüzden bazı durumlarda bitişik, bazı durumlarda ise ayrı olarak yazılır. Her ikisinde de yazılışları bakımından hiçbir fark olmaz. Kendinden önce gelen kelimeye bitişik olarak da ayrı olarak da yazılabilir. Eğer ile kelimesi bitişik yazılıyorsa büyük ve küçük ünlü uyumu kurallarına uyularak yazılır fakat ayrı yazıldığı durumlarda ünlü uyumu kuralları aranmaz.

İle nasıl yazılır?

İle sözcüğü bağlaç ve edat olmak üzere iki farklı şekilde kullanılır. Tek başına kullanıldığı zaman bir anlam ifade etmeyen ve sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan kelimelere edat denir. Bağlaç ise hem kelimeleri hem de birleşik cümleleri birbirine bağlar. İle'nin yazılışında bağlaç cümleden çıkarıldığında anlamda bozulma yaşanmaz. Edatlar ise cümleden çıkarıldıklarında anlam bozulur.

En çok karıştırılan konular arasında "İle edat mı bağlaç mı?" sorusu yer alır. Eğer cümlede ile kelimesi yerine "ve" getirilebiliyorsa, ile o cümlede bağlaç olarak kullanılmış demektir. Fakat ile kelimesi yerine "ve" getirilemiyorsa, ile kelimesi edat olarak kullanılmış olur.

Örneğin;

  • Ara tatilde evime araba ile gideceğim. Bu cümlede görüldüğü gibi ile sözcüğü yerine ve sözcüğü koyulduğu zaman cümle anlamsız bir hale geliyor. Bu yüzden burada kullanılan ile, bağlaç olarak kullanılmıştır.
  • Ahmet ile Mehmet Fen Bilgisi sınavına girmedi. Bu cümlede ile sözcüğü yerine ve sözcüğü getirildiği zaman anlam bozulmadığı için edat olarak kullanılmış.
  • Okul ile ev arasında gidip geldiler. Yine burada görüldüğü gibi ile sözcüğü yerine ve sözcüğü koyulduğu zaman cümle anlamsızlaşır. Bu yüzden bu cümlede ile bağlaç olarak kullanılmış.
  • Alper ile Serhat çok iyi arkadaştır. Burada ise ile yerine ve koyulduğu zaman anlam bozulmaz. Bu cümlede ile edat olarak kullanılmış.

Özel isimlerle ile'nin yazımı

İle sözcüğü özel isimlere bitişik bir şekilde yazıldığı zaman 'i' ünlüsü düşer. Bazı özel isimlerde araya 'y' kaynaştırma harfi gelebilir. Özel isimlerle ile’nin yazımı şu şekilde örnekler verilerek açıklanabilir;

  • Ayşeyle Merve pazara gitti.
  • Bursayla İstanbul arasında 2 saatlik bir mesafe vardır.

    Keşfet


En Çok Aranan Haberler