EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Kontrol nasıl yazılır? Kontrol mü konturol mu, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yabancı ülkelerin dillerinden birçok kelime zaman içinde telaffuz ediliş biçimleri ile ya da aldıkları eklerle değişir, dönüşür ve Türkçeleşirler. Kökeni farklı dillere dayanan bu tür kelimeler yazımlarında ya da telaffuz edilişlerinde en sık hata yapılan kelime türleri arasında yer alır. Bu yazım ya da telaffuz hatalarının önüne geçebilmek için Türkçe yazım ve telaffuz kuralları oluşturulmuştur ve bu kurallara uyulmaması halinde hata yapılır.

Türkçede yapılan yazım ya da telaffuz hatalarının bir sebebi de Türkçenin son derece geniş bir kelime dağarcığına sahip bir dil olmasıdır. Türkçede bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Ayrıca birden fazla kelime bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde kelimeler üretebilir. Yabancı kökenli kelimeler de Türkçenin kelime hazinesindeki zenginliğin bir başka nedenidir. Her tür kelime için Türkçe yazım ve imla kuralları geliştirilmiştir.

Kontrol nasıl yazılır?

Kontrol TDK’ye göre isim türünde bir kelimedir ve üç farklı tanımı vardır. Denetleme anlamına gelen ve kontrol kelimesinin eş anlamlısı da bu kelimedir ve cümle içinde kontrol yerine kullanılabilir. Yoklama kelimesi de kontrolün eş anlamlısıdır. Bir şeyin gerçeğe ya da aslına uygunluğuna bakma anlamına da gelir. Fransız dilindeki "controle" kelimesinden dilimize gelen ve aynı anlamı taşıyan kontrol kelimesi aynı zamanda birleşik fiillerde, kalıp ifadelerde, deyimlerde ya da atasözlerinde de yer alır.

Kontrol mü konturol mu?

Kontrol doğru yazılışı bu şekilde olmalıdır. "Konturol" ya da farklı biçimlerde yazılması yanlış olarak kabul edilir. Okunduğu gibi yazılan kelimelerden biri olan kontrol yazımı en çok karıştırılan kelimelerden biridir. Kontrol yazımında hataya düşülmesinin başlıca neden yabancı kökenli bir kelime olmasıdır. Bu kelime Fransız dilinden dilimize gelip Türkçeleşirken Türkçe yazım kurallarına göre biçim almıştır. Türkçe yazım kurallarına göre de kontrol olarak okunur ve okunduğu şekilde de yazılır.

Keşfet


En Çok Aranan Haberler