MİT - Milli İstihbarat Teşkilatı

MİT - Milli İstihbarat Teşkilatı

Millî İstihbarat Teşkilatı ya da kısaca MİT, Türkiye’nin resmi istihbarat örgütüdür. Günümüzün modern istihbarat örgütü MİT’in kuruluşu 22 Temmuz 1965’tir ama kurumu geçmişti 1911-18'de Osmanlı döneminde faaliyet gösteren Teşkilat-ı Mahsusa ve Cumhuriyet ile birlikte kurulan Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti kurumlarına dayanmaktadır. MİT’in görevi Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkında bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamları uyarmaktır.

MİT Haberleri