EĞİTİM

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman? İşte ÖGG sınav tarihi!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav tarihi, adayların gündeminde yer alıyor. Bilindiği gibi ÖGG sınavı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenleniyor. ÖGG olabilmek için ilk kural Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Peki Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman? İşte ÖGG sınav tarihi!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman? İşte ÖGG sınav tarihi!

ÖGG detayları araştırılıyor. Özel Güvenlik görevlisi olabilmek için '18 yaşını doldurmuş olmak', 'silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak' gerekiyor. Peki Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman? İşte ÖGG sınav tarihi!

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

ÖGG sınavları yıl içerisinde 6 defa gerçekleştiriliyor. Son sınav aralık ayının son günlerinde tamamlanacak.

Özel Güvenlik 101. Temel Eğitim ve 77. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı ne zaman? İşte ÖGG sınav tarihi!

ÖGG GÖREVLİLERİNDE ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

18 yaşını doldurmuş olmak.

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler