Mynet Trend

         

Çakra nedir? Pelvis çakrası ve göğüs çakrası nasıl açılır?

Daha önce bir yoga veya meditasyon dersi aldıysanız, reiki gibi bir enerji iyileştirme seansı yaptıysanız çakraları ve vücudunuzdaki enerji akışında oynadıkları rolü hiç şüphesiz duymuşsunuzdur. Çakralarınızı açık veya engelsiz tutmanın önemli olduğunu da öğrenmiş olabilirsiniz. Fakat çakralar tam olarak nedir ve fiziksel ve duygusal sağlığınızı nasıl etkiler? İşte işin uzmanından çakralar hakkında merak ettikleriniz.

Bu yazıda, ana çakralarınıza daha yakından bakacağız. Ayrıca bu enerji merkezlerinin zihniniz ve bedeniniz üzerindeki etkisini açıklamaya ve ayrıca fiziksel, zihinsel ve duygusal esenliği teşvik etmek için onları nasıl 'açık' tutabileceğinizi açıklamaya yardımcı olacağız.

ÇAKRA NEDİR?

Çakra, Hint Felsefesi ve bazı ilgili Asya kültürlerinde, insan vücudunda bulunan metafiziksel veya biyofiziksel enerjinin bağlantı noktası olarak düşünülmüştür. Yoganın üstadları, insanın, görünen fiziksel varlığı ötesinde, daha duyarlı ve daha etkin bir bünyeye sahip olduğunu ileri sürerler.

Sanskritçe'de 'çakra' kelimesi 'disk' veya 'tekerlek' anlamına gelir ve vücudunuzdaki enerji merkezlerini ifade eder. Bu çarklar veya dönen enerji disklerinin her biri belirli sinir demetlerine ve ana organlara karşılık gelir.

En iyi şekilde çalışması için çakralarınızın açık veya dengeli kalması gerekir. Engellenirlerse, belirli bir çakra ile ilgili fiziksel veya duygusal semptomlar yaşayabilirsiniz.

Omurganız boyunca uzanan yedi ana çakra vardır. Omurganızın kökünde veya tabanında başlar ve başınızın tepesine kadar uzanırlar.

ÇAKRALARIN AÇIK VEYA KAPALI OLMASI NE DEMEKTİR?

Çok yaygın çakra açma yöntemleri vardır. Çakra denen oluşumlar, vücutta girdap şeklinde dönen oluşumlardır. Vücutta 7 ana çakra vardır. Evrensel enerji alanından enerjiyi emerek, vücuda dağıtmaktadır.

Çakra, girdabı saat yönünde dönerse, enerjiyi emmeye başlar, açık demektir. Saat yönünün tersine dönüyorsa, enerjiye kapalı olmaktadır.

Olumsuz bir duygu ortaya çıkınca, çakra ters yöne dönmeye ve enerjiyi dışarı atmaya başlar. Eğer aynı pozisyonda takılırsa, enerjiyi dışarı atarak tükenmeye neden olur.

KÖK ÇAKRASININ ETKİSİ NEDİR?

İnsan bedeninde 7 ana çakra vardır. Orijinal yoga sisteminde, bu çakralarla ilgili tüm teknikler uygulanır ve çakralar açık hale gelir.

Birinci çakra kuyruk sokumunda bulunan muladhara (kök) çakrası denir. Çünkü bu çakra, omurganın kökünde bulunur. İnsanın bacaklarıyla ve kökleriyle ilgilidir.

İnsan bir ağaca benzer. İnsanın ayakları tıpkı bir ağaç gibi yere köklenmiş olmalıdır. Kök çakrası yer enerjisine bağlanarak bir anlamda köklenmektedir. İnsanoğlu, kök çakrası sayesinde enerjisel olarak bu gezegene köklenmektedir.

Kök çakrası tıkanınca, insan özgüvenini kaybetmeye başlar. Kök çakrası, vücuttaki çeşitli organlarla ve duygularla ilgilidir. İnsan kendini güvensiz hisseder, bu dünyaya ait olmayan biri gibi hissetmeye başlar. Bu yüzden kök çakrasının sağlıklı olması çok önemlidir.

PELVİS ÇAKRASININ ETKİSİ NEDİR?

İnsan vücudunda bulunan ikinci çakra, Sanskritçe svadisthana (pelvis) çakrasıdır.

Pelvis çakrası, pelvis ve leğen kısmında bulunmaktadır ve bu bölgedeki organları etkilemektedir. Bunlardan bazıları cinsel organlardır. Pelvis çakrası bu bölgeyi etkileyerek, bu bölgedeki organların fonksiyonlarını etkilemektedir.

Pelvis çakrası, duygusal düzeyde yaratıcılıkla bağlantılıdır. Yaratıcı enerji, motivasyon, esin bu çakrayla bağlantılıdır.

Pelvis çakrası cinsel fonksiyonları etkilemektedir. Orijinal yoga sisteminde verilen tekniklerle, bu bölgedeki organların güçlü olması sağlanabilir, yaratıcı potansiyel ortaya çıkartılabilir.

KARIN ÇAKRASININ ETKİSİ NEDİR?

İnsan vücudunda bulunan üçüncü çakra, manipura(karın) çakrasıdır. Karın çakrası, göbek deliği bölümünde bulunmakta ve bulunduğu bölümdeki organları etkilemektedir.

Karın çakrası, sindirim fonksiyonlarıyla ilgilidir. Duygusal düzeyde, içsel güçle ve bu güçten kaynaklanan öfke, kızgınlık gibi dürtülerle bağlantılıdır. Kişi öfkelenince karın çakrada tıkanmalar oluşmaktadır. Bu blokajlar oluşunca, sindirim fonksiyonları zarar görmeye başlar. Ülser, bağırsak rahatsızlıkları gibi sindirim problemleri ortaya çıkar.

Her türlü sindirim problemini ortadan kaldırmak için, karın çakrasını sağlıklı hale getirmek gerekir.

GÖĞÜS ÇAKRASININ ETKİSİ NEDİR?

İnsan vücudunda bulunan dördüncü ana çakra, anahata (göğüs) çakrasıdır.

Göğüs çakrası, bulunduğu bölgeye enerji aktarmakta ve bu bölgedeki organları beslemektedir. Göğüs çakrası, akciğerler ile bağlantılıdır. Göğüs çakrasında oluşan blokajlar akciğerleri etkiler ve çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkar. Doğru çalışması çok önemlidir ve orijinal yoga sistemi teknikleriyle bu çakra sağlıklı hale getirilebilir.

Duygusal düzeyde, sevgi enerjisiyle bağlantılıdır. Göğüs çakrasının çalışması sevgi duygusunu besler. Çalışmama durumunda, sevgiyi aktarmama, sevgide azalma, sevgide güvensizlik gibi blokajlar ortaya çıkar.

BOYUN ÇAKRASININ ETKİSİ NEDİR?

İnsan vücudunda bulunan beşinci ana çakra, vishuddha (boyun) çakrasıdır. Boyun çakrası, omurganın üzerinde bulunmaktadır.

Boyun çakrası enerjiyi emerek boyundaki bölgelere yaymaktadır. Tiroid bezleri boyun çakrasıyla ilgilidir, bu çakradan beslenmektedir.

Duygusal düzeyde ifade ve iletişim, boyun çakrasıyla ilgilidir. Bastırılmış ifade ve duygular, boyun çakrasında blokajlara neden olmaktadır. Blokajlar oluştukça, tiroid fonksiyonlarında bozulmalar ortaya çıkar.

Boyun çakrasının arka girdabı iletişimle ilgilidir. Kişi çevresiyle sağlıklı iletişimde bulunamayınca, boyun çakrasının arka girdabında tıkanmalar ortaya çıkar ve bunun sonucunda kişi iletişim problemleri yaşamaya başlar.

ALIN ÇAKRASININ ETKİSİ NEDİR?

İnsan vücudunda bulunan 7 ana çakranın altıncısı ajna (alın) çakrasıdır. Bu çakraya üçüncü göz de denir. Zihinsel bir gözdür ve bu enerjiyle bağlantılıdır.

Zihinsel güç, zihin algıları, mantık yeteneği alın çakrasıyla bağlantılıdır. Kişinin hayatı boyunca oluşturduğu batıl inançlar, gerçekçi olmayan kavramlar ortaya çıkıyorsa, alın çakrasında tıkanma ortaya çıkar. Sonuç olarak zihin gücü, odaklanma yeteneği ve yoğunlaşma gücü düşmeye başlar. Mantık düşer.

Orijinal yoga sistemindeki tekniklerle, alın çakrası sağlıklı kılınır, zihinsel potansiyel geliştirilebilir.

TEPE ÜSTÜ ÇAKRASININ ETKİSİ NEDİR?

İnsan vücudunda bulunan yedinci ana çakra, sahasrara (tepe üstü) çakrasıdır. Bu çakra, kafanın tepesinin 6 cm. üzerinde bulunmaktadır.

Tepe üstü çakra, fiziksel bedenin dışında, enerji alanının içindedir. Tepe üstü çakra, girdap şeklinde dönerek üstten enerjiyi vücuda doğru emmektedir ve beyni beslemektedir.

Kişide, aşırı bencillik oluşunca ve ruhsal düzeydeki inançlarını kaybedince, tepe üstü çakrada blokaj oluşmaya başlar. Bu blokajlar sonucu ruhsal algı ve yüksek beyinsel fonksiyonlar düşüş yaşar. Kişi evrenle bağlantısını kaybeder, kendi egosunda kilitlenip kalır.

Tepe üstü çakranın verimli çalışması çok önemlidir, çünkü insanoğlu sadece beden değil ruhsal da bir varlıktır. Kök çakrası gezegenle, tepe üstü çakrası evrenle bağlantı kurar.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön