EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Dörtlük eş anlamlısı nedir? Dörtlük kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe çok zengin bir dildir. Öz Türkçe olan ya da başka dillerden gelen kelimeler içerir. Her kelime birden fazla anlama sahiptir. Bu yüzden kelimelerin eş anlamlıları da birden fazladır. Dörtlük kelimesi de bu özelliklere sahiptir. Birçok anlamda kullanılabilecek bir isimdir. Kıta, dilim gibi anlamlara gelir. Müzik, edebiyat ve matematik alanlarında kullanılır. Dörtlük kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dörtlük eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Özellikle Halk Edebiyatı'nda yeri olan bir kelimedir. Farklı anlamlarına göre isim ve sıfat türündedir. Eş anlamlı kelimeleri kıta, nota, dilimdir. Matematikteki kullanımı da farklıdır. Türk Edebiyatı'nda ve ağırlıklı olarak şiirler için kullanılır.

Dörtlüğün eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu dörtlük kelimesi için biri sıfat diğer üçü isim türünde olmak üzere dört tanım yapmıştır. Bu tanımlar şunlardır:

  • Matematikte kullanımına göre: Birbirine dik olan iki çap boyunca dörde bölünmüş dairenin her bir dilimi.
  • Edebiyattaki kullanımına göre: Dört dizelik bölümlerden oluşmuş şiir veya şiir parçası, kıta.
  • Müzikteki kullanımına göre: Birlik notanın dörtte biri uzunluğunda nota.
  • Sıfat olarak ise: Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen. Bu tanım için şu örnek verilmiştir: Dörtlük cezve.

Dörtlük kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Kıta, dilim, nota kelimeleri dörtlük kelimesinin eş anlamı olan ve yerine kullanılabilecek bazı kelimelerdir. Ancak bu kelimelerin kullanım amaçlarına göre hangisinin tercih edileceği belirlenmelidir.

Dörtlük kelimesinin başka kelimelerle bir araya gelerek oluşturduğu bazı birleşik kelimeler de vardır. Bu durum için örnekler şunlardır: Altmış dörtlük, dört dörtlük, on dörtlük.

Dörtlüğün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimenin hangi anlamda kullanıldığını bulabilmek için yer aldığı cümlenin bütününe bakılması gerekir. Dörtlük eş anlamlısı olan kelimelerin kullanıldığı bazı örnek cümleler şöyledir:

  • Babasından kalma on dörtlüğü satmak zorunda kaldığında çok üzülmüştür.
  • Öyle dört dörtlük bir sunum yaptı ki salondaki herkes bitmesine üzüldü.
  • Bir nazım birimi dört mısradan oluşuyorsa ona dörtlük denir, dörtlüklerin birleşerek oluşturduğu satırlara da kıta adı verilir.
  • Gözlerimin içine bakıp bana öyle bir dörtlük okudu ki heyecandan oracıkta bayılacağımı sandım.

    Keşfet


En Çok Aranan Haberler