EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Nanobilim ve Nanoteknoloji mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kariyer planlaması yaparken kişilerin ilgi duydukları alanları ve yeteneği olduğu konuları da göz önünde bulundurması son derece önemlidir. Kişiler, eğitim alacakları bölümleri seçerken gelecekteki mesleklerini düşünmeli hem iyi bir gelir elde edecek sektörlere hem de keyif alarak çalışabilecekleri alanlara yönelmelidirler. Geleceğin sektörlerinden biri olarak görülen nanoteknoloji ve nanobilim alanı son yıllarda en çok tercih edilen bölümler arasındadır.

Nanobilim ve Nanoteknoloji mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Meslek seçiminde ve alınacak eğitim konusunda tercih yaparken kişiler ilgi duydukları alanlara yönelmelidir. Seçilen alanda yeteneğin olması da oldukça önemlidir. Eğitimi alınacak olan bölüm, gelecek vaat eden bir mesleğe ilk adım olmalıdır. Nanobilim ve nanoteknoloji alanları bu anlamda son dönemin en çok tercih edilen ve gelecek vaat ettiğine inanılan alanlarındandır.

Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü nedir?

Nanoteknoloji, kelime anlamı olarak isim türünde olan, nano ve teknoloji kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan bir kelimedir. Nano kelimesi, önüne konduğu her kelimenin ve birimin milyarda birini ifade eden bir kelimedir. Nano teknoloji de bu anlamda mikroskoplarla dahi görüntülenemeyecek küçüklükte olan teknolojileri ifade eder. Maddelerin atomik ve moleküler seviyelerde kontrol edilmesi anlamına gelir.

Nanobilim ise disiplinler arası olan, kimyayı, fiziği, biyokimyayı, mühendisliği ve daha birçok disiplini kapsayan bir bilimdir. Nanobilim ve nanoteknoloji bölümü de maddenin olabilecek en küçük birimleri ve yapı taşları üzerine araştırmalar yapacak yetkinlikte kişiler yetiştiren bir bölümdür. Bölümün amacı verilen eğitim doğrultusunda disiplinli, planlı, atom ve bilim kavramlarına hakim, bu sektörde çalışmalar ve araştırmalar yapabilecek yetkinlikte uzmanlar yetiştirmektir.

Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Dört yıllık bir lisans eğitimi olan Nanobilim ve nanoteknoloji bölümü sekiz yarıyıldan oluşan bir programdır. Bu alanda çalışmalar yapan firmaların bulunduğu sektöre yetkin kişiler ve uzmanlar yetiştiren bölüme girebilmek için sayısal puan türü geçerlidir. TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavından yeterli puan alan kişiler daha sonra AYT (Alan Yeterlilik Testi) sınavına girerek bu sınavlardan okumak istedikleri okulların belirttiği puanlar doğrultusunda puan almalıdır. Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü dersleri de sayısal bölüm dersleridir. Farklı alanları bünyesinde toplayan bu bölümdeki bazı dersler:

 • Malzeme Bilimine Giriş
 • Bilgisayar Programlama
 • Doğrusal Cebir
 • Taşınım Mekanizmaları Laboratuvarı
 • Nano malzemeler ve Üretim Yöntemleri
 • Mukavemet
 • Seramik Süreçler
 • Diferansiyel Denklemler
 • Endüstriyel Malzemeler
 • Malzemeler Termodinamiği
 • Hammaddeler ve Temel İşlemler
 • Malzemelerin Fiziksel Özellikleri
 • Cam Teknolojisi
 • Malzemelerin Bozunumu
 • Nano malzemeler ve nanoteknoloji
 • Polimer Üretim Süreçleri
 • İleri Malzemeler ve Kompozitler
 • Silikat Seramikler
 • Kristal Olmayan Malzemeler
 • Nano Ölçekte Üretim
 • Malzeme Üretim Laboratuvarı

Hem kamuda hem de özel sektörde iş bulabilecek olan mezunlar istekleri doğrultusunda akademik olarak da kariyer yapabilirler. Lisans programını bitiren öğrenciler, bölümü okudukları okulda, başka okullarda, yurt içinde ya da yurt dışında eğitimlerine devam edebilirler. Bölüm öğrencileri, dört yılık lisans programı dahilinde atomların ve moleküllerin kontrolünü sağlamak amacı ile kullanılan modern teknolojilere hakim olurlar. Nanoteknoloji ve nano malzemelerin tüm özelliklerini öğrenerek, tasarımlarını yapabilir hale gelirler. Nanobiyo mühendisliği, nanokimya, biyo mühendisliği ile neno mikro sistemler ve nano robotik sistemler hakkında eğitim de alırlar.

Nanobilim ve Nanoteknoloji mezunları nerelerde çalışır?

Dört yıl ve sekiz ara dönemden oluşan nanobilim ve nanoteknoloji bölümünden mezun olan kişiler program dahilinde aldıkları eğitimler sonucunda Nanobilim ve Nanoteknoloji Lisans Diploması almaya hak kazanır. Bu diploma ile birçok işyerinde uzman olarak görev yapabilecek yetkinliğe sahip olan mezunlar yalnızca araştırma çalışmalarında değil tasarım, üretim, proje maliyetleri analizleri, kalite kontrolü, malzeme tedarikleri ya da yöneticilik ve benzeri konularda da hizmet verebilirler.

Bu bölümden mezun olan kişiler kazandıkları yetkinlik sayesinde bilgisayar, kimya, fizik, biyoloji, malzeme bilimi, elektronik, fizik, kimya dışında ağırlıklı olarak tıp alanında çalışabilirler. Mezunlar; çevre, enerji, savunma sektörü, nano elektrik ve bilgisayar teknolojileri, imalat ve malzeme sektörleri, sağlık sektörü, havacılık ve uzay araştırmaları alanı gibi birçok farklı alanda hizmet veren iş yerinde görev alabilir.

Nanobilim ve Nanoteknoloji mezunları ne iş yapar?

Nanobilim ve Nanoteknoloji mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça geniştir. Bu alanda hizmet veren tüm işyerlerinde çeşitli görevler alabilirler. Eğitimini aldıkları alanda uzman hale gelen Nanobilim ve Nanoteknoloji mezunları iş imkânları özel sektör ile sınırlı değildir. Nanobilim ve Nanoteknoloji mezunlarının kamuda iş olanakları KPSS (Kamı Personeli Seçme Sınavı) sınavında aldıkları puanın sonucuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Mezunlar, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda, gerekli olan puanı aldıktan sonra atama bekleyerek kendilerine uygun bir göreve yerleştirilirler.

Özel ya da kamu alanında iş bulabilecek olan nanobilim ve nanoteknoloji mezunları, çalıştıkları işyerlerinde yapabilecekleri işler çeşitlilik gösterir. Uzmanların görev tanımlarından bazıları şunlardır:

 • Teknisyenleri ve destek personellerini yönlendirmek, araştırma ve inceleme ekiplerini yönetmek
 • Proje sürecinde olabilecek karı ve zararı hesaplamak ve öngörerek rapor hazırlamak
 • Var olan ürünleri ve prosedürleri iyileştirmek için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak ve çalışmalara etkin olarak dahil olmak
 • Ürünler ve malzemeler için yapılacak olan testlerin hazırlığında etkin olarak bulunmak
 • Yapılan denetlerin sonuçlarını açıklama amacı ile teoriler geliştirmek
 • Nano ölçekte olan sistemleri araştırmak, analiz etmek ve bunlar için gerekli olan deneyleri planlayarak yürütmek
 • Karmaşık yapıları kullanarak tasarlamak ve bunlar için gerekli olan programlamayı üretmek
 • Nanobilimin içerdiği tüm disiplinlerde çalışan bilim insanları ile düzenli ve sistemli etkileşim halinde olmak
 • Aldığı eğitim ile kazandığı uzmanlık yetilerini geliştirmek

Express

En Çok Aranan Haberler