EĞİTİM

Orman eş anlamlısı nedir? Orman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Günümüzde kullanılan her dil farklı yapılara sahip olsa da eş anlamlı kelimeler konusunda birbirlerine benzemektedir. Her dilde eş anlamlı yüzlerce kelime bulunabilir. Orman kelimesinde de göreceğimiz gibi bir kelime başka dilden başka bir dile geçebilir. Bu konu itibarıyla Türkçe çok zengin bir dildir. Öyle ki bazen bir kelimenin üç ya da dört tane hatta daha fazla eş anlamı olabilmektedir. Günlük hayatta sık sık kullandığımız “orman” kelimesi de eş anlamlısı bulunan kelimelerden birisidir.

Orman eş anlamlısı nedir? Orman kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanıma göre orman kelimesi "ağaçlarla örtülü geniş alan" anlamına gelir. Kesin olmamakla beraber Eski Türkçede "kesmek" anlamına gelen "or-" fiilinden türediği düşünülmektedir. Yazılı olarak ilk defa anonim bir eser olan ve 14. yüzyılda yazılan Oğuzname’de “bu yirde bir uluğ orman bar idi” cümlesinde geçmektedir. Bu metinden sonra orman kelimesini birçok metinde görülmektedir. Bugün Yunancada kullanılan "rumani" kelimesiyse Türkçeden Yunancaya geçmiştir ve "sık orman" anlamını taşımaktadır.

Orman kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Orman kelimesinin eş anlamı olan bir tane kelime bulunur. Bu kelime orman kelimesiyle benzer anlamı karşılar. Bu nedenle orman eş anlamlısı olan kelimeyi cümle içinde kullanırken mutlaka cümlenin bağlamını kontrol etmek gerekir. Orman eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

  • Ağaçlık: Ağaçlık kelimesi genel olarak "küçük ormanlık" alanları ifade etmek için de kullanılabilir.

Ormanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cümle içinde eş anlamlı kelimeleri birbirleri yerine kullanmak anlatım bozukluğuna yol açmaz. Orman kelimesinin eş anlamı olan ağaçlık kelimesi cümle içinde orman yerine kullanılabilir. Orman kelimesi ve ormanın eş anlamlısı ile örnek cümleler:

  • Türkiye'de en çok orman Akdeniz'de bulunuyor.
  • Ağaçlık alanlarımızda ateş yakmak yasaktır.
  • Ağaçlığın içinden doğan bu su, çocukluğumdan beri kış aylarında çoşup yaz aylarında seyrekleşir.
  • Ağaçlıklar, ağaçların olduğu kadar hayvanların da evidir. Ayrıca Afrika ve Amazon Bölgesi’ndeki birçok ağaçlıkta insanların hâlâ kabile şeklinde yaşadığı görülmektedir.
  • Önümüzdeki hafta sonu piknik için ağaçlık bir yere gideceğiz.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler