EĞİTİM

Yaş zıt anlamlısı nedir? Yaş kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı kelimeler birbirleri ile çelişen iki sözcüğe denir. Örneğin aç – kapa, sıcak – soğuk sözcükleri en yaygın bilinen zıt anlamlı sözcükler arasında yer alır. Bir sözcüğün tam tersini yani zıddını ifade eden diğer sözcük o sözcükle karşıt anlam ilişkisindedir. Zıt anlamlı kelimeleri bilmek iççin sözcüklerin ifade ettikleri anlamı bilmek büyük öneme sahiptir. Yaş zıt anlamlısı da merak edilen sözcükler arasında yer alır.

Yaş zıt anlamlısı nedir? Yaş kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde birden fazla anlama gelen pek çok sözcük vardır. bu sözcüklere eş sesli denir. Yaş sözcüğü de eş seslidir. Yaş, varoluştan günümüze geçen ve yıl birimiyle ölçülen zaman anlamına gelir. Aynı zamanda ıslak, ıslanmış anlamına da gelir. Birden fazla anlam ifade eden sözcükler, kullanıldıkları yere göre anlam alırlar. Zıt anlamlı kelime de bir sözcüğün tam tersini ifade eden diğer sözcüğe verilen addır. Bu bağlamda yaşın zıt anlamlısı ıslak olmayan anlamına gelen kelime olacaktır.

Yaş kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Birden fazla anlama gelen yaş zıt anlamlısı da anlamına göre değişiklik gösterebilir. Doğumdan bu yana geçen yıl sayısına yaş denir. Bu anlamdaki yaşın zıt anlamlısı bulunmaz. Fakat ıslak, ıslanmış olan anlamında kullanılan yaş kelimesinin zıt anlamı kuru olarak bilinir. Kurunun kelime anlamı yaşın tam tersidir. Suyu, ıslaklığı ve nemi olmayan anlamına gelen kuru, yaş sözcüğü ile zıt anlama sahiptir. Aynı zamanda yaş kelimesinin eş anlamlısı olan ıslak ile de kuru zıt anlam ilişkisi içindedir. Cümle içinde yaşın zıt anlamlısı kuru olarak kullanılabilir. Farklı anlamları ile kullanılacak yaş sözcüğünün ise zıt anlamı bulunmaz.

Yaşın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcüklerin cümle içinde kullanımı konuyu tam olarak kavrayabilmek için oldukça önemlidir. Farklı şekillerde kullanılabilen karşıt anlamlı sözcükler pek çok şekilde örneklenebilir. Yaş sözcüğünün zıt anlamlısı olan kuru sözcüğü ile pek çok farklı cümle kurulabilir. Örnek olarak:

  • Kurunun yanında yaş da yandı.
  • Kuruyan kıyafetleri askıdan kaldırdı.
  • Yaş odunlar yanmaz, bize kuruları lazım.
  • Kurudu kaldı bu genç yaşında.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler