EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Her ne kadar nasıl yazılır? Her ne kadar ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede birçok yabancı kökenli kelime vardır. Dilimizdeki zenginliğin bir nedeni de budur. Ancak eş anlamlı kelimelerin çokluğu, birden fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu birleşik türdeki ve yeni anlamlara sahip olan kelimeler de bu zenginliğin başka sebepleri arasında yer alır. Yazım yanlışları da en çok birleşik türde kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılması konusunda yaşanır.

Farklı anlamlardaki kelimeler bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen ve birleşik türde olan yeni kelimeler üretebilir. Türkçe dilinin zenginliğinin bir nedeni olarak da bu durum gösterilir. Ancak bu tür kelimelerin yazımında sık olarak hata yapılır. Birden fazla kelimenin birleşik kelime olarak ayrı ya da bitişik yazılması konusunda tereddüt oluşur. Hata yapmamanın tek yolu Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazmaktır.

Her ne kadar nasıl yazılır?

Her ne kadar TDK’nin (Türk Dil Kurumunun) resmi internet sayfasında yer alan Türkçe Sözlük’e göre zarf türünde bir kelimedir. Sitede yer alan tanım doğrultusunda her ne kadar, başına getirildiği her cümlede bulunan yargının doğal ya da doğru olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını ifade eder. Birleşik türde bir kelimedir çünkü her, ne ve kadar zarflarının bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Ancak Türkçe yazım kuralları gereğince bitişik yazılması doğru kabul edilmeyen bir zarftır.

Her ne kadar ayrı mı yazılır?

Her ne kadar doğru yazılışı ayrı olarak kabul edilmiştir. Bitişik olarak yazılması yanlış olur. Çünkü Türkçede her birleşik kelime bitişik yazılmayabilir. Bazı birleşik türde kelimeler de ayrı yazılmalıdır. Hangi birleşik türde kelimenin ayrı ya da bitişik yazılacağı Türkçe yazım kurallarına göre belirlenmiştir. Bu yazım kurallarına uyulmadan yazılması yazım hatası yapıldığı anlamına gelir.

Her ne kadar bitişik mi yazılır?

Her ne kadar yazımı ayrı olan bir birleşik kelimedir. Ayrı yazılmasının sebepleri Türkçe yazım kurallarına göre açıklanmıştır. Dilimizde bir birleşik kelimenin ayrı yazılması bazı kurallara bağlıdır. Bu kurallar şu şekildedir:

  • Bir araya gelen kelimelerin hiçbirinde anlam değişikliği olmazsa ayrı yazılır.
  • İki kelimenin ikincisi değişikliğe uğramadığında birleşik kelime ayrı yazılır.
  • Hayvan, yer, isim, bitki isimleri kullanıldığında ayrı yazılır.
  • Eşya ya da nesne isimleri kullanılan birleşik kelimeler ayrı yazılır.

    Keşfet


En Çok Aranan Haberler