EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Affetti nasıl yazılır? Affetti ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade edebilmek için birçok kelime kullanırız. Bu kelimeleri özellikle yazılı iletişimlerde kullanırken zaman zaman hataya düşeriz. Bir sözcüğün yazımında hata yapıldığında o sözcüğün manasında bozulma meydana gelmektedir. Türkçemiz sözcük açısından çok zengin olduğundan sık sık imla kuralı ihlali yaşanmaktadır. İmla hatası yapılan sözcüklerden biri de afetti kelimesidir. Peki, affetti nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde karşımıza yaygın olarak çıkan kelimelerden biri affetti sözcüğüdür. Bu sözcük ile ilgili çok fazla yazım yanlışı yapılmaktadır. Kelimeleri kullanırken hem yazılış şekillerini hem de anlamlarını bilmemiz gerekmektedir. Manasını bilmediğimiz veya yazılışını tam olarak öğrenmediğimiz kelimeleri kullandığımızda ortaya pek çok imla hatası çıkmaktadır.

Affetti nasıl yazılır?

Sözcükleri kullanmadan evvel gerek yazım stilleri gerekse manaları hakkında bilgi sahibi olmak son derece önemli bir konudur. Yazım yanlışı yapılan sözcükler arasında affetti kelimesi de yer almaktadır. Bu sözcük daha çok herhangi bir kimsenin başka birini bağışladığını ifade etmek için kullanılmaktadır. Yani bu kelime mana yönünden bağışlama anlamını taşımaktadır. Affetti yazımı ile alakalı doğru bilgiye ulaşmanın en güvenilir yolu çevrim içi hizmet sunan Türk Dil Kurumu Sözlük'üne bakmaktır. Zira bu sözlük kelimelerin manaları ve yazılış şekilleri açısından en güvenilir kaynak olarak öne çıkmaktadır.

Affetti ayrı mı yazılır?

Yazım kuralları arasında büyük bir öneme sahip olan konu başlıklarından biri birleşik sözcüklerdir. Dilimizde bulunan bazı kelimeler bitişik bir şekilde yazılmaktadır. Bu bağlamda affetti bitişik mi yazılır konusu büyük önem taşımaktadır. Affetti sözcüğünde yardımcı fiil olarak isimlendirilen “etmek” fiili yer almaktadır. Dil bilgisi açısından bu tür yardımcı fiillerle birleşen kelimeler ses türemesine uğrarlar. Ses türemesine uğradıkları için de daima bitişik yazılırlar.

Afetti sözcüğünün yazımı hakkında sıklıkla yanlışlık yapılır. Bu sözcükle alakalı en sık yapılan imla yanlışı “af etti” şeklinde ayrı yazılmasıdır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin “af etti” şeklindeki yazımı doğru değildir. Çünkü bu sözcükte bulunan “f” harfinde ses türemesi meydana gelmiştir. Bu yüzden affetti TDK kurallarına göre her zaman “affetti” şeklinde birleşik yazılması gereken bir sözcüktür. Bu bağlamda affetti doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Affetti (doğru kullanım)
  • Af etti (yanlış kullanım)

Keşfet

En Çok Aranan Haberler