Mynet Trend

Rüyada cinsel organ görmek ne anlama gelir? Rüyada erkek ve kadın cinsel organı görmek ne demek?

Rüyada cinsel organ görmek genel olarak; bolluk, bereket, rızık gibi anlamlara gelir. Rüyada kadın cinsel organı görmek, kadınlar için sırlarının ortaya çıkacağını, erkekler içinse cinsel arzuyu anlatır. Rüyada başkasının erkek cinsel organını görmek, rüya sahibinin hayır işleri yaptığını ve emeklerinin, uğraşlarının karşılığını alacağını anlatır. Rüyada kadında erkek cinsel organı görmek ise, rüya sahibinin üzüntülerinden ve dertlerinden sıyrılacağının dalaleti olarak kabul edilir.

Rüyada cinsel organ görmek ne anlama gelir? Rüyada erkek ve kadın cinsel organı görmek ne demek?

Aynı zamanda rüyada cinsel organ görmek elde edilecek başarıları ve kalabalık bir aileyi de simgeler. Rüyasında cinsel organ gören kişi yakın zamanda zenginliğe, huzura, istediği noktaya erişecektir. Rüya sahibi yakın zamanda büyük başarılar elde edecek ve mutlu bir aileye kavuşacaktır.

Rüyada erkek cinsel organı görmek, genel olarak mal, mülk, şöhret ve erkek evlat anlamlarına gelir. Rüyada kadın cinsel organı görmek ise temel olarak daha çok rüya sahibinin iç dünyası ve karakteri ile ilgilidir. Rüya sahibinin endişe ve şüpheleri üzerinden atamadığı anlamına gelir. Başka yorumlara göre de, rüyada kadın cinsel organı görmek parasal rahatlık, itibar gibi anlamlar taşır. Bu yorumlara göre de rüya sahibi, kısa süre içinde beklemediği bir yerden büyük miktarda para alacak, sıkıntıları bitecek ve ekonomik olarak rahatlayacaktır.

Rüyada Kendi Cinsel Organını Görmek

 • Kişinin rüyada kendi cinsel organını görmesi mal, mülk ve ayrıca da hayırlı evlatları sembolize eder. Ayrıca rüyasında kendi cinsel organını gören kişi, düşmanını yenilgiye uğratacak ve muzaffer olacaktır.
 • Rüya sahibinin kadın olması durumunda, bu rüya basit bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir. Aile içerisinde sıkıntı yaratan bu problemden kişi yakın zamanda kurtulup rahatlayacaktır. Bu nedenle kişi sabırlı olmalıdır. Rüya sahibinin erkek olması durumunda ise, rüyada kendi cinsel organını görmek utancı sembolize eder. Rüyayı gören erkek kişi yakın zamanda küçük bir mahcubiyet yaşayacaktır.

Rüyada Başkasının Erkek Cinsel Organını Görmek

 • Rüyada başkasının erkek cinsel organını görmek, rüya sahibinin, hayatta nasıl mutlu olacağını bildiğine ve imkanları el verdikçe hayır işleri yaptığına işaret eder. Kişinin duaları kabul olacak ve kişi emeklerinin karşılığını alacaktır.

Rüyada Kadın Cinsel Organını Görmek

 • Bazı yorumlara göre, rüyada kadın cinsel organı görmek kişinin taşıdığı huzursuzluk, sıkıntı, dert ve endişeyi ifade eder. Rüya sahibinin sırları açığa çıkacak, kişi daha önceden söylediği bazı sözlerden dolayı pişmanlık duyacaktır.
 • Bazı yorumlara göre ise, rüya sahibinin erkek olması durumunda kadın cinsel organı görmek, en basit şekilde cinsel istek ve arzuyu ifade eder. Aynı zamanda rüya sahibinin kısmeti ve şansı açılacak, bolluk ve rahatlık yakın zamanda kişiyi bulacaktır.

Rüyada Kadında Erkek Cinsel Organı Görmek

 • Rüyada kadında erkek cinsel organı görmek rüya sahibinin kurtuluşu olarak yorumlanır. Rüya sahibi, üzüntülerinden, kederinden, dertlerinden yakın zamanda kurtulacaktır. Aynı zamanda kişi kalp yarasından sıyrılıp, gerisinde bırakacak ve diğer tüm belaları da defedecektir.

Rüyada Cinsel Organ Ellemek

 • Rüyada bir erkeğin cinsel organını ellemek, hane içi sorunlara işaret eder. Rüya sahibi evden ayrılmak zorunda kalabilir ancak çabasıyla bu sorunları aşabilecektir. Rüyada kadın cinsel organını ellemek ise, rüya sahibinin aslında yapmak istediği ama cesaret edemediği bir yatırımı işaret eder. Kişi bu konuda bir arkadaşından yardım alacak ve uzun vadede mülk sahibi olacaktır.

Rüyada Erkeğin Cinsel Organını Tutmak

 • Rüyada erkek cinsel organını tuttuğunu görmenin genellikle şans ve kısmet ile ilgili olduğu rivayet edilir. Kişinin şansı ve kısmeti açılacak, yakın zamanda yüzü gülecektir.

Rüyada Kalkmış Erkek Organı Görmek

 • Rüyasında kalkmış erkek organı gören kişi işsizlikten kurtularak düzenli bir hayat sürecektir. Rüya sahibinin yakın zamanda yüzü gülecek ve kimseye muhtaç olmayacaktır.

Rüyada Cinsel Organın Uzaması

 • Rüyada cinsel organ uzamasının hem birbirine yakın hem de birbirinden oldukça farklı birçok anlamı olduğu söylenebilir. Rüyada cinsel organın uzaması, servet, bereket ve bolluk gibi durumları ifade ederken aynı zamanda da çocuk sahibi olmak ve soyun devamı gibi arzuları da simgeler. Bu yüzden rüyada cinsel organının uzadığını gören rüya sahibi maddi sıkıntılarından kurtulurken aynı zamanda da birden fazla çocuk sahibi olup, soyunu devam ettirecektir.

Rüyada Kendi Cinsel Organını Temizlemek

 • Kişinin kendi cinsel organını temizlediğini görmesi, alacağı bir hediyeye delalet eder. Rüya sahibi biriktirdiği parayla yakın zamanda sevdiği bir insana hediye alacaktır.

Rüyada Cinsel Organ Kesmek

 • Cinsel organ kesmenin, genellikle şanssızlıklar ve pişmanlıkları simgelediği rivayet olunur. Rüyasında cinsel organ kestiğini gören kişinin kısmeti kapanacak, kendi ihmalinden dolayı önündeki fırsatları kaçıracak ve birtakım şanssızlıklar yaşayacaktır. Bu yüzden rüya sahibi önüne çıkan fırsatları iyi değerlendirmeli, iyi düşünmeli ve bu şansları kaçırmamak için ihmalkarlık yapmamalıdır.

Rüyada Cinsel Organın Kesildiğini Görmek

 • Kişinin rüyada cinsel organının kesildiğini görmesi, genel olarak mal ve mülk kaybına yorumlanır. Kişi yaşadığı zenginliğin ardından fakirlik çekecek, maddi zarara uğrayacaktır. Aynı zamanda rüyada cinsel organı kesilen kişinin öleceği rivayet olunur.
 • Bazı yorumlara göre ise, rüyada cinsel organının kesildiğini gören kişi evlat sahibi olacaktır.

Rüyada Cinsel Organdan Kan Geldiğini Görmek

 • Cinsel organdan kan geldiğini gören rüya sahibinin -eğer bu organ kendi organıysa- hastalıklarından ve diğer sıkıntılarından kurtulacağı rivayet olunur. Kişinin yaşam kalitesi artacaktır. Rüya sahibinin yüzünün güleceği, kişinin huzur bulacağı günler yakındır.
 • Kişinin rüyada erkek cinsel organından kan geldiğini görmesi ise, kişinin kendisine daha fazla dikkat etmesi ve işlerine daha fazla özen göstermesi gerektiğini söyler.Kişinin zarara uğramamak için özenli olması ve uğraşması gerekmektedir.
 • Aynı zamanda bu durum, erkek cinsel organından kan geldiğini gören rüya sahibinin düşmanlarının mevcut olduğuna da işaret eder. Bu kişiler rüya sahibine zarar vermek için ellerinden geleni yapacaklardır. Rüya sahibi etrafındaki, özellikle de iş yaşamındaki insanlara dikkat etmelidir.
 • Eğer rüyada kan gelen cinsel organ kadınlık organı ise de bu durum rüya sahibinin iş yaşamı hakkında köklü değişiklikleri işaret eder. Rüya sahibi iş yerini kapatarak büyük değişiklikler yoluna gidecek ve yeni atılımlar yapacaktır. Bu atılımlarda dikkatli olması ve karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendirmesi gerekecektir.

Rüyada Cinsel Organının Yandığını Görmek

 • Cinsel organın yandığını görmek rüya sahibi ile onun aile ilişkilerini simgeler. Cinsel organının yandığını gören rüya sahibinin ailesinden değer verdiği biri yakın zamanda ona sırtını dönecektir.

Rüyada Kocasının Cinsel Organını Kopmuş Görmek

 • Bu durum, kocasının cinsel organının koptuğunu gören rüya sahibinin aile hayatında yaşayacağı olumsuz gelişmelere işaret eder. Rüya sahibinin kocasıyla arası açılabilir ve ayrılık karaı alınabilir.
 • Buna ek olarak, bazı yorumcular tarafından rüya sahibinin evlilik hayatından doğan vazifelerini yerine getirmediği, kocasının ev ve aile hayatından uzaklaştığı çünkü hanesinde değer görmediğini düşündüğü için huzur ve mutluluğu dışarıda aradığı şeklinde de yorumlanabilir. Rüya sahibi eşini kaybetmemek adına ve onu mutlu etmek için daha fazla çaba sarf etmelidir.

Rüyada Kadının Cinsel Organından Kedi Çıktığını Görmek

 • Kadın cinsel organından kedi çıktığını gören rüya sahibinin çocuğunun hırsız olacağına rivayet edilir. Kişinin doğmuş veya doğacak çocuğu eğer doğru yetiştirilmez ise hırsız olacaktır.

Rüyada Kadının Cinsel Organından Fare Çıktığını Görmek

 • Rüyasında vajinadan fare çıktığını gören rüya sahibi hayırsız bir kız çocuğuna sahip olacaktır. Kişinin doğmuş veya doğacak ilk kız çocuğu ailesinin değerini bilmeyen nankör ve hayırsız bir evlat olacaktır.

Rüyada Kadının Cinsel Organından Ekmek Çıktığını Görmek

 • Rüyada kadın cinsel organından çıkan ekmek ekonomik kayıpları işaret eder. Başka bir deyişle kadın cinsel organından ekmek çıktığını gören rüya sahibi fakirleşecek, mali açıdan kayıplara uğrayacaktır.

Rüyada Temiz Kadın Cinsel Organı Görmek

 • Rüya sahibinin hayatında verim ve bereketin artacağına işaret eder. Rüya sahibi önündeki günlerdeki süreci iyi değerlendirmelidir.

Rüyada Vajinanın Şiştiğini Görmek

 • Yorumlara göre, rüyada vajinanın şişmesi ekonomik konularla ilgili olumlu anlamlar taşır. Kişi yakın zamanda bir yerden gelir elde edecektir.

Rüyada Vajinada Kıl Görmek

 • Vajinada kıl görmek, rüya sahibinin hayatında, onun parasında ve malında gözü olan bir kişi olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. Bu kişi, rüya sahibinin sırtından geçinip kazanç elde etmeye çalışacaktır. Rüya sahibi çevresindeki bu tarz kişilerle yakınlık kurarken dikkat etmelidir.

Rüyada Vajinada Kan Görmek

 • Rüyada vajinada görülen kan, güzel huyları, doğru olana yönelmeyi işaret eder. Vajinada kan gören rüya sahibi, güzel huylar edinecek, hatalarını geçmişte bırakacak, iyi ve doğru olana yönelecektir.

Rüyada Vajinada Yara Görmek

 • Rüyada vajinada görülen yara yorumlara göre haram parayı sembolize etmektedir. Rüya sahibine beklenmedik bir yerden haram para gelecektir.

Rüyada Nikah Düşmeyen Birinin Cinsel Organını Görmek

 • Rüyada nikah düşmeyen birinin cinsel organını görmek, rüya sahibinin ailesinin onun için yapacağı bir yatırımı işaret etmektedir. Kişinin ailesi yakın zamanda rüya sahibinin bir işine veya özel hayatına yatırım yapacaktır.

İlgili Rüya Tabirleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler