EĞİTİM

Soyadı nasıl yazılır, soyadı yazımı nasıl olmalıdır? Soyadı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede her bir sözcüğün doğru yazılışına yönelik kurallar vardır. Bu kurallar kapsamında birleşik sözcüklerin doğru yazılışlarının ayrı mı bitişik mi olduğuna dair bilgiler bulunur. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamındaki kurallara göre soyadı sözcüğünün doğru yazılışı da öğrenilebilir. İsim görevindeki bir sözcük olan soyadının ayrı mı bitişik mi yazıldığı, bu kelimenin TDK güncel çevrim içi sözlüğünde aratılmasıyla da anlaşılır hâle gelir. Peki, soyadı yazımı nasıldır?

Soyadı nasıl yazılır, soyadı  yazımı nasıl olmalıdır? Soyadı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sözcüklerin doğru yazılışlarının bilinmesi Türkçe yazım kurallarına uyulması gerektiği için oldukça önemlidir. Çünkü bazı sözcüklerin sesletimi ile yazılışı arasında ufak da olsa farklılıklar bulunur. Bununla beraber Türkçede yer alan birleşik sözcüklerin ayrı mı bitişik mi yazıldığı da kimi zaman karıştırılabilir. Türkçe gibi zengin bir dilde yer alan farklı birleşik sözcüklerin yazılışlarının öğrenilmesi için ise TDK'ye başvurulmalıdır. Doğru yazılışı sıklıkla araştırılan ve soy ismi sözcüğünün eş anlamlısı olan soyadı da TDK kapsamında tanımlanır. Bu kaynağa başvurularak isim türündeki bir sözcük olan soyadının nasıl yazıldığı öğrenilebilir.

Soyadı nasıl yazılır?

Bir kişinin aile ismini temsil eden soyadı sözcüğüne pek çok alanda ve farklı metinlerde rastlanabilir. Yine eğitim hayatında ya da farklı alanlarda uygulanan bireysel testlerde de soyadı kelimesi yer alır. Günlük yaşamda kişi kendini tanıtırken bile soyadı sözcüğünü ya da bu sözcüğün eş anlamlısı olan soy ismi kelimesini kullanılır. Bu nedenle soyadı doğru yazılışının TDK tarafından sunulan bilgiler çerçevesinde açıklanması gerekir.

Soy ismi sözcüğünün TDK güncel çevrim içi sözlüğünde de görüldüğü üzere ayrı olarak yazıldığı söylenebilir. Buna bağlı olarak "Soyadı ayrı mı yazılır?" sorusuna da pek çok kişi tarafından yanıt aranır. Ancak söz edilen bu iki eş anlamlı sözcükten biri ayrı olarak yazılırken diğeri ise bitişik olarak yazılır. Dolayısıyla "Soyadı bitişik mi yazılır?" sorusunun yanıtı "evet" olarak belirtilebilir. Yani soyadı yazımı doğru ve yanlış şekli ile aşağıdaki gibidir:

  • Soyadı (Doğru)
  • Soy adı (Yanlış)

Soyadı doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Doğru yazılışının bitişik olduğu belirtilen soyadı sözcüğünde soy ile adı kelimeleri arasında boşluk bırakılmamalıdır. Birleşik bir sözcük olan soyadı, kişinin aile ismini belirtir. Soyadı TDK sözlüğünde şu şekilde tanımlanmıştır: "Her bir kişinin aile olarak anılmasına yarayan öz adından sonraki ismi, aile ismi, aile adı, soy ismi" Farklı metinlerde, testlerde, deneme sınavlarında ve hatta hastane veya banka dokümanlarında sıklıkla rastlanan soyadı sözcüğünün soy ismi ile eş anlamlı olduğu bilinir. Bu sözcüğün doğru yazılışının tam olarak öğrenilmesi için cümle içerisinde kullanımının da görülmesinde fayda vardır. Soyadı sözcüğünün yer aldığı örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bugün tüm sınıfa uygulanan deneme sınavında cevap kağıdına soyadımı yanlış yazdığımı görünce bunu hemen öğretmenime bildirdim.
  • Finansal işlemlerimi yürüttüğüm bankanın şubesine gittiğimde yeni bir hesap açtırmak istediğim için yetkili kişi ilk olarak adımı ve soyadımı sordu.
  • Her bir Türk vatandaşının bir soyadı taşıma sorumluluğunu üstlenmesini sağlayan ve 21 Haziran 1934'te kabul edilen kanunun adı Soyadı Kanunu'dur.
  • Arkadaşımın o kadar uzun bir soyadı var ki deneme sınavından önce kodlama yaparken bir hayli vakit kaybetti.
  • İngilizcede bir kişiden resmi olarak söz edilirken "Mr. veya Mrs." olarak kısaltılan ve "bay ve bayan" anlamlarına gelen şahıs unvanlarından sonra bireyin soyadı yazılır.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler