EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Ustabaşı nasıl yazılır? Ustabaşı ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimiz bünyesinde birçok farklı kelime bulunmaktadır. Bu sözcüklerin bazıları ayrı olarak yazılırken bazılarının ise bitişik kullanılması kuralı vardır. Kullanıcılar tarafından hangi kelimenin bitişik, hangi sözcüğün ayrı yazılması gerektiği konusunda zaman zaman ikilem yaşanabilmektedir. Dilimizde yazım stilinde yaygın olarak imla hatası görülen sözcüklerden biri ustabaşı kelimesidir. Peki, ustabaşı nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Ustabaşı sözcüğünün ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı hususunda sıklıkla çelişkiye düşülmektedir. Türkçemizde 2 kelimeden meydana gelen birçok farklı sözcük grubu vardır. Bu kelimelerin yazımında yaygın olarak yazım kuralı ihlaline rastlanılır. Bu yüzden ustabaşı yazımı ile ilgili doğru bilgilere ulaşılması önemlidir. Özellikle yazılı iletişimlerde doğru anlatım sağlanabilmesi için sözcüklerin doğru yazım tarzının öğrenilmesi gerekmektedir.

Ustabaşı nasıl yazılır?

Ustabaşı sözcüğü “usta” ve “başı” kelimelerinin yan yana gelmesiyle ortaya çıkmış bir sözcüktür. Bu tür birden fazla kelimenin yan yana gelerek yeni bir kavramı oluşturması, birleşik kelime olarak tabir edilir. Dilimizi meydana getiren kelimeleri doğru bir şekilde yazmak ve okumak için sözlük sitelerinden faydalanmamız gerekir. Bu konuda en güvenilir kaynak olarak karşımıza Türk Dil Kurumuna ait güncel Türkçe sözlük sitesi çıkar. Bu site içerisinde yer alan bilgiler her daim güncel tutulduğundan kelimelerin yazımı konusunda hata yapma riskiniz en aza iner. Ayrıca site içerisinde manalarını merak ettiğiniz kelimeleri sorgulatabileceğiniz bir bölüm de mevcuttur. Bu bağlamda ustabaşı TDK’ye göre anlamı şu şekilde olan bir sözcüktür:

  • (İsim) Bir iş yerinde hizmet veren ustaların başı olarak görülen ve onları teftiş eden kimse; formen.

Ustabaşı ayrı mı yazılır?

Yazım kurallarına göre bazı sözcükler bitişik kullanılırken bazıları ise ayrı olarak yazılmaktadır. Hangi kelimenin ayrı, hangi kelimenin bitişik yazılması gerektiği hususunda bazı durumlarda ikileme düşülebilmektedir. Ustabaşı sözcüğü de yazımında sıklıkla hata yapılan kelimelerden biridir. Bu kelime birçok yazılı mecrada “usta başı” şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Bu yüzden ustabaşı bitişik mi yazılır konusunu derinlemesine incelemek önemlidir.

Ustabaşı kelimesinde yer alan “başı” sözcüğü, bir toplumun yöneticisi manasında kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimeyle meydana getirilen belirtisiz isim tamlaması niteliğini taşıyan sözcükler her zaman bitişik yazılmalıdır. Yani ustabaşı kelimesi her daim “ustabaşı” şeklinde bitişik kullanılması gereken bir sözcüktür. Diğer yazım stilleri TDK tarafından yanlış olarak kabul edilir. Buna göre ustabaşı doğru yazılışı şöyledir:

  • Ustabaşı (doğru kullanım)
  • Usta başı (yanlış kullanım)
    Keşfet


En Çok Aranan Haberler