EĞİTİM

Yenik eş anlamlısı nedir? Yenik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde birçok kelime birden fazla anlama sahiptir. Bu sebeple her kelimenin eş anlamlısı olan kelimeler de birden fazla olabilir. Yenik kelimesi farklı anlamlara sahip olmasının yanı sıra sesteş bir kelimedir. Sesteş olması ve birden fazla anlamı olması dolayısıyla eş anlamlıları farklılık gösterebilir. Cümle içinde hangi anlamda kullanılıyorsa eş anlamlı kelimesi de buna göre değişiklik gösterir. Peki, yenik kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yenik eş anlamlısı nedir? Yenik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir savaşta, yarışta ya da her hangi bir rekabet ve mücadele ortamında kaybeden kişi ya da taraf için yenik kelimesi kullanılır. Bu anlamda sıfat olarak kullanılan yenik kelimesi Türkçe kökenlidir. "Yenik düşmek" ve "yenik saymak" olarak birleşik fiil olarak da kullanılabilir.

Bir diğer yenik kelimesi de hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir. İsim görevinde kullanılan yenik, bir böceğin ya da herhangi bir hayvanın yediği şeyde bıraktığı ize karşılık olarak yenik ifadesi kullanılır. Bit yeniği aynı zamanda şüpheli durumların da karşılığı olabilir. Bunun yanı sıra yenik kelimesi "yenmiş, aşınmış" olarak sıfat görevinde kullanılır. Pire yeniği, bit yeniği gibi ifadeler bu kelimeyle oluşturulmuş birleşik kelimelerdir.

Türkiye’de farklı il ve yörelerde yenik kelimesi kullanıldığı anlama göre değişiklik gösterir. Örnek olarak Ordu’nun bazı bölgelerinde hafif kelimesi yenik kelimesi yerine kullanılır.

Yenik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yenik kelimesi sesteş bir kelimedir ve anlamları da kelimenin kullanım alanları da farklılık gösterir. Ayrıca farklı bölge ve yörelerde de yenik kelimesi farklı anlamlarda kullanılabilir. Yenik eş anlamlısı olan bir kelime olsa da yeniğin eş anlamlısı olan bir kelime vardır. Yenik kelimesinin eş anlamı olan sözcük yenik kelimesinin "yenilmiş" anlamına yöneliktir. Yeniğin eş anlamlısı kelime:

  • Mağlup

Yeniğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir kelime cümle içinde kullanıldığı zaman anlamı pekişir. Cümlenin bütününe bakarak hangi anlamına göre kullanıldığını anlayabilmek de mümkün olur. O kelimenin yerine kullanılacak eş anlamlı kelime de bu yöntem ile doğru olarak belirlenebilir. Yenik eş anlamlısı olan mağlup kelimesiyle örnek cümleler:

  • Bu maçta mağlup olacağı baştan belliydi, hiç antrenman yapmadı.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler