Danıştay nedir?

Danıştay nedir?

Danıştay ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu’nda 1868 yılında Şurayı Devlet adıyla kuruldu. Şurayı Devlet’in temel görevleri kuruluş nizamnamesinde idari uyuşmazlıkları çözmek ve kanun tasarıları hazırlayıp sunmak olarak belirtildi.

Buna rağmen özellik 1876 Kanunu Esasi ile birlikte devlet ve vatandaşlar arasındaki idari uyuşmazlıkların çözümü ülkede örgütlü genel mahkemelere bırakıldığı için Şurayı Devlet’in yargısal görevleri ön plana çıkmadı.

Osmanlı İmparatorluğu yıkılana kadar görev yapan Şurayı Devlet 1922 ile 1927 yılları arasındaki işlevsizlik döneminden sonra 1927 tarih ve 669 Sayılı Kanun ile Danıştay olarak tekrar görevine başladı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yüksek mahkeme olarak tanımlanan ve 13 dava dairesinden oluşan Danıştay idare ve vergi mahkemelerince görülüp çözümlenen idari uyuşmazlıklara dair davaların son karar merciidir.

Danıştay Haberleri