EĞİTİM

Dünyanın nasıl yazılır, dünyanın yazımı nasıl olmalıdır? Dünyanın ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe eklemeli bir dil sistemine sahiptir. Günlük konuşma dilinde sıkça kullanılan sözcükleri yazı diline dökerken ayrı mı bitişik mi yazma konusunda kafa karışıklığı oluşabilir. Sözcüğün türüne ve gelen ekin işlevine göre türemiş kelimelerin yazımı da değişir. Örneğin özel isimlere getirilen ekler bazı kurallar dâhilinde ayrı yazılırken bazı durumlarda da bitişik yazılır. Peki, dünyanın sözcüğünün yazımı nasıl olmalıdır?

Dünyanın nasıl yazılır, dünyanın yazımı nasıl olmalıdır? Dünyanın ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, kökeni çok eski dönemlere dayanan ve söz varlığı oldukça zengin bir dildir. Zamanla çeşitli ekler alarak türemiş pek çok sözcüğü hazinesinde barındırır. Ek almış sözcüklerin sözlü dilde kullanımı oldukça yaygınken yazılı dile aktarılmasında farklı hatalar yapılabilir. Bunun sebebi ise genellikle Türkçenin dil sisteminde oluşan sözcük türleridir. Özel isimlere gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılırken cins isimlere gelen çekim ekleri sözcükle bitişik yazılır.

Dünyanın nasıl yazılır?

Türkçede varlıklara verilişlerine göre isimler özel ve cins olmak üzere ikiye ayrılır. Özel isimlere eklenen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılırken cins isimlere gelen bu ekler sözcükle bitişik yazılır. Fakat kökü özel isim olan ve aldığı yapım ekiyle cins isim hâline gelen sözcüklere gelen çekim ekleri de bitişik yazılır. Dünyanın yazımı ise dünya sözcüğünün hem özel hem de cins isim olarak kullanım şeklinden dolayı sıklıkla karıştırılır. Dünyanın TDK sözlüğüne göre özel ve cins isim olmak üzere iki anlamı vardır ve şu şekilde listelenebilir:

  • (İsim, özel, gök bilimi)Dünya: "Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun."

  • (İsim, cins) Dünya: "Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü", "Dış, çevre, ortam.", "İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu.", "Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia.", "Herkes", "Duygu, düşünce ve hayal âlemi"

Dünyanın doğru yazılışı dünya sözcüğünün özel ve cins isim olarak kullanımından dolayı sıklıkla karıştırılır. Dünyanın sözcüğü yazılı dile aktarılırken dünyanın mı Dünya'nın mı şeklinde yazılacağı bu sözcüğün kullanıldığı cümlede anlamına göre farklılık gösterir.

Dünyanın bitişik mi yazılır?

Dünya sözcüğü cümle içinde bir cins isim olarak kullanılıyorsa cümle içinde küçük harfle yazılır ve aldığı yapım ve çekim ekleriyle bitişik yazılır. Fakat “Dünyanın ayrı mı yazılır?” sorusunun cevabı da hayır değildir. Dünyanın sözcüğü bir cins isim yerine özel isim olan gök bilimi anlamında kullanılıyorsa aldığı çekim ekleri yazı dilinde ayrı yazılır. Yani eğer dünya kelimesi gök bilimi terimi olarak kullanılıyorsa "Dünya'nın" şeklinde yazılırken cins isim olarak kullanılıyorsa "dünyanın" şeklinde yazılır.

Dünyanın doğru yazılışı ile örnek cümleler

Dünyanın sözcüğünde dünya sözcüğünün aldığı tamlayan eki dünya sözcüğünün özel veya cins isim olma durumuna göre ayrı veya bitişik yazılır. Bu durumun daha net anlaşılabilmesi için dünyanın sözcüğünün cümle içinde kullanımı incelenebilir:

  • Türk edebiyatında Tanzimat döneminden itibaren Batı dünyasının izleri görülür.
  • Dünya’nın Güneş’e uzaklığı 149,597,870 km’dir.
  • Kendi iç dünyasının yabancısıydı artık.
  • Yazarlar dünyasında saygınlığı oldukça fazlaydı bu yüzden bu kayba herkes büyük bir yas tuttu.
  • Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz birbirini takip eder.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler